[zaloguj się]

BOŻYSZCZE (3) sb n

Teksty nie oznaczają ó oraz é; prawdopodobnie obie samogłoski jasne.

Fleksja
sg
N bożyszcze
A bożyszcze

sg N bożyszcze (2).A bożyszcze (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Bożek, bałwan (3):
Szereg: »bożyszcze albo bałwan«: przekłádáiąc Biblią ná Laćińſki ięzyk/ wymyślił nowe ſłowo Deaſter to ieſt Bożyſzcże/ álbo báłwan. BudBib C.
a. obelż. W polemice religijnej Bóg fałszywie pojmowany (1): Ktorzy Bogá y z Synem iego opuśćili/ A ſobie iákieś cżwarte Bożyſzcże zmyſlili GrzegRóżn O.
b. obelż. Wyrażenie: »bożyszcze ziemskie« = człowiek uzurpujący sobie na ziemi najwyższą władzę (o papieżu) (1): Bo go y Krol y Ceſarz ſądźić też nie może/ ták ſię wynioſło to Bożyſzcże źiemſkie. CzechEp 90.

Cf BOŻEC, BOŻEK, BOŻYSKO

ZZie