[zaloguj się]

BURZON (4) part praet pass impf

burzony (1), burzon (1), borzon (1), borzony a. borzon (1); burzony KochMuza; burzon BudBib; borzon LubPs.

Pierwsze o z tekstów nie oznaczających ó, drugie o w odmianie złożonej jasne.

Fleksja
sg
mNburzon fNburzonå
pl
N m pers borz(e)ni

sg m N (praed) burzon (2).f N burzonå (1).pl N m pers borz(e)ni (1).

stp, Cn, Linde brak.

Niszczony, rujnowany, pustoszony, druzgotany, nękany (4): Nie raz Troiá burzona KochMuza 27; BudBi Is34/10.
W przen (2): Y wiele kroć/ też byli wielkiem ſtráchem borzeni od nieprzyiaćioł ſwoich RejPs 114v; LubPs A4.

Cf BURZYĆ

ZZie