[zaloguj się]

BYTO (1) sb n

Fleksja

A sg byto.

stp, Cn, Linde brak.

Bytowanie, sposób życia:
Wyrażenie: »dobre byto« = dobrobyt: Kot [...] W iednym kąćie ſobie śiedział: Po iedney myſzy łápáiąc/ A tám dobre byto máiąc BierEz K.

Cf BYCIE, BYT, BYTNOŚĆ

BC