[zaloguj się]

CAJG (2) sb m

a jasne.

Fleksja
sg
N cajg
A cajg

sg N cajg (1).A cajg (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

1. Kruszec służący do wyrobu monet (niem. Münzzeug) (1): Z ſtrony myńce/ trzebá ná bacżeniu mieć/ y cáyg/ y wagę/ y kſtałt poſpolity [et materia, et pondus, et forma publica]. ModrzBaz 34v.
2. Uprząż końska (niem. Pferdezeug) (1): ná koniech koſzthowny cáyg/ z ſrebrnemi naſzyjniki. BielKron 328v.
3. [Narzędzia rzemieślnicze: Do tego maſz wiedźieć/ że Zony wſzytkich rzemieſlnikow [...] máią przeſtáć ná ſwey Gierádźie [ále ná ſtátek álbo cáig do rzemieſłá należący niemaią ſie tárgáć] wſzákże tkáczki/ Sukienniczki [...] ieſliby ſamy z dźiewkámi tkáctwo robiły/ ktoregoby mąż nierobił/ tedy ono nacżynie wſzyſtko do gierady będźie należáło SzczerbSpecSax 141 (Linde).]

Synonimy: 3. naczynie, narząd, narzędzie, statek.

ZZa