[zaloguj się]

CALUCHNY (2) ai

Fleksja

A sg f caluchną (2).

stp, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.

Dem. i intens. odcały” ‘zupełny, pełny, kompletny (2):
Wyrażenie: »caluchną noc« (2): A odpowiedzyawſzy Symon/ rzekł mu: Pánye/ czáluchnąchmy noc prácuiąc nic vłowić nie mogli/ á wſzákoż ná ſłowo thwoie ieſzcże rozrzucę ſieć. RejPos 173v, 176.

Synonimy: pełny, wszystek, zupełny.

Cf CALUCZKI

FP