[zaloguj się]

CALUCZKI (1) ai

Fleksja

A sg f caluczką.

stp brak, Cn s.v. cały boży rok, Linde XVI w. (ten sam przykład błędnie: całuczki).

Dem. i intens. odcały” ‘zupełny, pełny, kompletny :
Wyrażenie: »caluczką noc«: Ano też on Iozue kiedy bitwá byłá/ Cálucżką noc ſłonecżna ſwiátłość mu ſwiećiłá. RejWiz 137.

Synonimy: pełny, wszystek, zupełny.

Cſ CALUCHNY

FP