[zaloguj się]
CAŁKOWATY   Cn s.v. całkiem; Linde XVII w. (z Cn) s. v. całkowity.

Cf CAŁKOWITY, CAŁOWITY, CAŁY