[zaloguj się]
CAŁKOWITY   Cn s.v. cały; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

Cf CAŁKOWATY, CAŁOWITY, CAŁY