[zaloguj się]

CAŁOSPALENIE (1) sb n

Fleksja

A sg całospal(e)ni(e).

stp, Cn, Linde brak.

Ofiara składana według rytuału Starego Testamentu przez spalenie w całości; holocaustum PolAnt: A ieſli zdrobu dar iego to ieſt zbáránow álbo zkozłow (tedy) ná cáłoſpálenie niech przywiedzie ſámca doſkonałego. BudBib Lev 1/10.

Cf CAŁOPALENIE

FP