[zaloguj się]
CELC   Cn; Linde XVII (z Cn) ‒ XVIII w.

Cf CALEC, [CALIZNA]