[zaloguj się]

[CALIZNA sb f

calizna, celizna.

Fleksja
sg
G c(a)lizny
A celiznę
L celiźnie

sg G c(a)lizny.A celiznę.L celiźnie.

stp, Cn brak, Linde także XVII w.

1. Grunt twardy, znajdujący się pod uprawną warstwą ziemi: Fundamenti domow maią być ſzyrſze nizli ſciany/ a trzeba im głęboko ziemię wykopać aże do czalizny. Cresc 1549 651 (Linde).
2. górn. Nienaruszona masa ciała kopalnego; tu: o soli: aby tam już póki może być aż do celizny rów był otworzysty, w którym już poprawy żadnej nigdy nie będzie potrzeba stamtąd przez celiznę. LustrKrak 52; Stolę teraz robią w celiźnie LustrKrak 53, 54.

Cf CALEC, CELC]

MM