[zaloguj się]
CHEŁPNOŚĆ   stp; Cn, Linde brak.

Cf CHEŁPA, CHEŁPIENIE, CHEŁPLIWOŚĆ