[zaloguj się]

CHUDNĄĆ (3) vb impf

Fleksja
inf chudnąć
indicativus
praes
sg
1 chudnę

inf chudnąć (1).praes 1 sg chudnę (2).

stp, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w. s.v. chudnieć.

Stawać się chudym, szczupleć, mizernieć; emacrescere Mącz, Cn; macrescere Calag, Cn; gracilescere Cn (3): Puchne wewnatrz/ zwyrchú chudnę RejKup Lv; Mącz 102a; Calag 342b.

Synonimy: cienczeć, schnąć, szczupleć.

Formacje pochodne: nadchudnąć, pochudnąć, schudnąć, wychudnąć; chudzić, schudzić, zachudzić; chudnieć; wychudzać.

Cf CHUDNIĘNIE

AL