[zaloguj się]

CIENCZEĆ (10) vb impf

cienczeć (6), cieńczeć (4); cienczeć GlabGad, Calep; cieńczeć FalZioł, RejWiz; cienczeć : cieńczeć Mącz (4 : 2).

Oba e jasne.

Fleksja
inf cienczeć
indicativus
praes
sg pl
1 cienczeję
3 cienczeje cieńczeją

inf cienczeć (2).praes 1 sg cienczeję (5).3 sg cienczeje (1).3 pl cieńczeją (2).

stp brak, Cn: cieńszeć, Linde XVIIXVIII w.

Stawać się cieńszym; chudnąć, usychać, zmniejszać się; gracilescere Mącz, Calep; tenerescere Mącz; Cn; lentescere, macere, macescere, rarescere, tenerascere Mącz; extenuari, tenuari Cn (10): Znamiona odeſzcie płodu: vprzedzaiącze. PIerwſze gdy pierſi brzemienney kthore przed thym zdrowe a pełne były: z nienagła cieńcżeią/ miękcżeią á ſpadaią FalZioł V 31; Czo ſkorupę iaiecżną łąmie gdy ſie ptaſzę ma wylądz. (‒) Dwoia tego przycżyna. Iedna iż ſkorupa na nim ciencżeie GlabGad H7v; RejWiz 62; Gracilesco, Poczinam cienczeć/ wyſicham. Mącz 147c, 189a, 202c [2 r.], 347a, 448d; Gracilesco ‒ Czienczeię, ſzczupleię. Calep 460b.

Synonimy: chudnąć, rzedzieć, schnąć, subtylnieć, szczupleć, umniejszać się, więdnąć, wysychać.

Formacje pochodne: ścieńczeć; przecieńczać, ścieńczać, wycieńczać; cienczyć, ścieńczyć.

Cf CIEŃCZENIE

MM