[zaloguj się]

CIEMNOCZYRWONY (5) ai

ciemnoczyrwony (3), ciemnoczerwony (2); ciemnoczyrwony FalZioł, BielKron (2); ciemnoczerwony Mącz (2).

Oba e oraz oba o jasne.

Fleksja
sg
mNciemnoczerwony fNciemnoczyrwon(a)
G Gciemnoczyrwon(e)j
pl
G ciemnoczyrwonych

sg m N ciemnoczerwony (2).f N ciemnoczyrwon(a) (1).G ciemnoczyrwon(e)j (1).pl G ciemnoczyrwonych (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Czerwony w ciemnym odcieniu; fulvus, rubidus Mącz; nigrantis rosae colore sublucens, sanguineus Cn (5): Też woda w toreyby [!] była Roża ciemno cżyrwona vwarzona/ omyway dziecię/ barzo pomaga. FalZioł V 38; Fulvus [...] Quia dicitur fulvum aurum, Też ciemnoczerwony álbo czerwono á zielonomieniony. Mącz 139b, 359a.
Wyrażenie: »barwa, farba ciemnoczyrwona« (1 : 1): Oppony będą záwieśiſte cżterech bárew napięknieyſzych/ háwtárſkim dzyáłem wyſzywáne/ to ieſt/ modrey bárwy/ brunatney/ ciemno cżyrwoney BielKron 33, 35v.

Synonimy: gniady, śmiadoczerwony.

AL