[zaloguj się]

1. CIEŚĆ (15) sb m

cieść (13), cześć (1), teszcz (1); cześć BierEz; teszcz Leop.

e jasne.

Fleksja
sg
N cieść
G cieścia, ćcia
D cieściewi, teszci
I cieściem

sg N cieść (10).G cieścia (1), ćcia (1) StryjKron (1 : 1).D cieściewi (1) HistRzym, teszci (1) Leop.I cieściem (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII w. s.v. cieść i teść.

1. Ojciec żony; socer BartBydg, Mącz, Cn, Vulg; socerus, socrus Cn (13): BierEz S2v; BartBydg 252b [2 r.]; Leop Gen 31/20; Socer, Cieść/ to yeſt żony moyey ocieć nie którzi ſwiekrem zową/ ále nie właſnie/ bo ſwiekier yeſt mężów ociec Mącz 398a; Thedy gdyż Apollon [...] ćieśćiewi ſwemu ty nowiny powiedział Rzekł krol HistRzym 14v, 27v [2 r.]; Krol Alexander poſłał do Cćiá ſwego wielkiego Kniáziá Moſkiewſkiego Poſły ſwoie StryjKron 687, 195, 467, 497 [2 r.].
2. Ojciec męża (1): AEakowégo ſyná świekrem będźieſz miáłá/ Dorydy mężá/ tákże ćieśćiem będźieſz zwáłá. GórnTroas 58.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): pater antiquus alias czeſcz ZapMaz II Ł 7/113.

Synonim: świekier.

AL