[zaloguj się]

1. CZEŚĆ (2461) sb f

e jasne.

Postać tematu we wszystkich przypadkach oprócz N i A sg: czc- (1105) ćc- (142), tc- (35), cc- (2), tśc- (2), tćc- (2), cześc- (1), ćc- a. cc- (10), czc- a. ćc- a. cc- (70); ćc- KrowObr (44), Leop (10), BielSen, GostGospPon; tc- KromRozm I (2), MurzHist (4), MurzNT (3), MurzNTSekl, KromRozm II, KromRozm III (8); tćc- SeklPieś (2); ćc- a. cc- Calag; czc- : ćc- SeklWyzn (1 : 1), LubPs (19 : 26), BibRadz (10 : 3), BielKron (60 : 22), KwiatKsiąż (1 : 3), HistRzym (2 : 10), KwiatOpis (1 : 2), RejZwierc (18 : 5), CzechRozm (6 : 8), StryjKron (4 : 1), KochFr (2 : 2); czc-: tc- Diar (2 : 1), MrowPieś (2 : 4); czc- : tśc- SeklKat (7 : 1); czc- : cc- BiałKaz (2 : 1); czc- : cześc- BierEz (13 : 1); czc-: ćc- a. cc- OpecŻyw (6 : 9); ćc- : cc- HistAl (2 : 1); ćc- : tc- : tśc- : czc- a. ćc- a. cc- MetrKor (‒ : 8 : ‒ : 3), LibLeg (– : ‒ : 1 : 5), RejJóz (1 : 1 : – : 9), RejKup (‒ : 1 : ‒ : 12).

Fleksja
sg pl
N cześć czci
G czci czci
D czci
A cześć czci
I czcią czciami
L czci czciach
V czci
inne sg G a. D - czci; sg a. pl G - czci; sg G a. pl A - czci; sg G a. pl G a. A - ćci

sg N cześć (365).G czci (558).D czci (448).G a. D czci (30).A cześć (727).I czcią (149) [w tym: -am (3)].L czci (137).V czci (1).pl N czci (3).G czci (7).A czci (26).I czciami (2).L czciach (5); -ach (2) BielKron, SarnStat, -åch (2) OpecŻyw, RejPosWstaw, -(a)ch (1).sg a. pl G czci (1).sg G a. pl A czci (1).sg G a. pl G a. A ćci (1).

Przyimek przed formą o temacie bezsamogłoskowym występuje w postaci z samogłoską (469), bez samogłoski (8) [w tym: beze (10), pode (2), przeze (4), ku : k (361 : 2) ode : od (1 : 2), we : w (49 : 1), ze : z (32 : 3)].

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Cześć religijna, uwielbienie, kult; honor Vulg, PolAnt, JanStat; gloria Vulg [w tym o religiach pogańskich 70 r.] (1188): RejPs 111v; A ći ktorzy w tym żywocie cżći ſwoiey do koſćiołá Bożego nie przynoſzą/ thedy y ná on cżás nie przynoſzą gdy ſię chwałá iego okaże. BibRadz II 143c marg; Pánie/ ktoryś nam tu [...] ćiáło dał: by we cżći ſtátecżney Nam pośiłkiem było GrabowSet P2, O3; GosłCast 13; [cf znacz. 6. HistLan F2v].

cześć kogo, czego, czyja (103): PatKaz I 13v; WróbŻołt E7; SeklKat F3; RejKup o7 [2 r.]; MurzHist A3v; KromRozm III M4; LubPs N6; tákowy ieſth Pan zawiſny/ ktory ćći ſwoiey niechce dáć żadnemu ſtworzeniu.[bibl. Is 42/8] KrowObr 220 [przekład tego samego tekstu Leop], 2v, 19 [2 r.], 30v, 52, 96 (15); RejWiz 2v; Leop *A3v, Is 42/8, 48/11; SarnUzn C8v, D3v [2 r.]; RejPos 304 marg; BiałKat 226 marg; A ſpráwiedliwą pomſtę táki odnieść muśi/ Ktory ſie ná cżeść bogow y rodzicow kuśi. HistLan F2v; WujJud 218v; WujJudConf 58v, 62; Przeto niemáią ſię z cżego hárdzy Heretykowie gorſzyć/ ktorych cżeść Chryſtuſowá [...] boli. SkarJedn 196; KochPs 113; SkarŻyw 152, 235, 358, 397, 482 (9); CzechEp 292; NiemObr 5, 34, 119; ArtKanc F6v, K18; day by ſię końcżyło/ Iákoby z twą cżćią/ á mą poćiechą też było GrabowSet Dv, Dv, V; LatHar +4v, 331, 637; Y te ſłowá haeretycy głupie ćiągną przećiw wzywániu y cżći świętych w kośćiele zwyczáyney. WujNT 699, 38, 81, 322, 714, 869 [3 r.]; WysKaz X2v; Nieżycżliwi czći matki Bożey heretycy. SkarKaz 578b marg, )( 3, s. 85b, 244a, b, 578b [2 r.]; zkąd nie ogárnioná Cześć twa pánie ná wieki GosłCast 20; cześć y imię Páná wáſzego podłe y lekkie v was ieſt SkarKazSej 671a, 671a, 693b. Cf »cześć boża«.

cześć od kogo (13): RejPs 145v, 146v; Záprawdę wielka ſławá y cżeść od nas nędznych iemu być ma LubPs Z4; KrowObr 153; RejAp 198; RejPosWiecz3 99; BiałKat 76; RejZwierc 195v; A zá to co on ſpráwuie/ tylko ſobie cżeść/ chwałę/ od wſzech nas zoſtáwuie. ArtKanc T9; LatHar 106, 385, 635; SkarKaz 353b.

cześć z kogo [= od kogo] (4): aby ſie tobie znas mnozyła y wieczna chwała y czeſc ſwięthemu maieſtatowi twemu. RejPs 79; RejAp 1; RejZwierc 18; SkarŻyw 458.

cześć z czego [= z jakiego powodu] (9): Bowiem to nam naſz pan dał aby z tego cżeſcz miał RejJóz E4v, A5; RejKup dd6v; RejAp AA2v, 31v; SkarŻyw 485, 546; ArtKanc I4v, N8v.

cześć komu [w tym: komu od kogo (10), komu z kogo (2), komu z czego (1)] (155): RejPs 79, 96, 141, 142v; RejKup k3, r6v; KromRozm I O4v; LubPs A6, Z4 [2 r.]; KrowObr 56v, 164v, 207; áby we wſſyſtkich rzecżách byłá cżeść Bogu [honorificetur Deus] przez Iezuſá Chryſtuſá Leop 1.Petr 4/11; RejZwierz 110v; RejAp AA2v; HistRzym 51; Cżeść ſwiętym. RejPos 209v marg, 253v; RejZwierc 182; CzechRozm 123v; SkarŻyw 119, 298, 458; NiemObr 92, 95, 100; ReszPrz 65; Z vſt Pánie żywiących duſz/ niechći ſię cżeść rodźi. GrabowSet R2v, E; Swiętych wzywánia zániechániem/ cżći P. Bogu vbywaLatHar Aaa8v, 76, 329 [3 r.], 330, 484, 561; SarnStat 4, 195, 896; SkarKaz 422a, Oooo2a. Cf W funkcji równoważnika zdania optatywnego, Fraza.

cześć ku komu (3): POtym Pan Bog gdy obaczył [...] Wiárę boiaſń chwałę y czeſć kniemu wſtadle ſwiętym/ Nie przepomniał iák ſtworzenia záwżdy był przychylnym. MrowPieś A4 [idem ArtKanc N11v]; SkarŻyw 294; ArtKanc N11v.

W funkcji równoważnika zdania optatywnego (często występuje jako zamknięcie pewnego wydzielonego odcinka tekstowego) [w tym: komu (41), czyja (1); z czego (2), za co (1), (1); cześć i chwała (26), cześć i sława (4); wieczna cześć (3), cześć na wiek(i) (wiekow a. wiekom) (30)] (42): O witay że mo[i]e dziecię [...] Panu Bogu czeſcz y chwałą [!] iż cie widzę żywe RejJóz P7v, M6; BielKom B2v; LubPs ffv marg; Wybáwił mie Pan od wſfelkiego vcżynku złego [...]: ktoremu cżeść á chwałá ná wieki wiekow. Amen. Leop 2.Tim 4/18, Rom 16/27, 1.Tim 1/17, BBB3; GrzegRóżn D3; LeovPrzep F3; Cżeść á chwałá nikomu iedno Bogu ſámemu. RejAp 9 marg, 66; BudNT 1.Tim 6/16, Apoc 5/13; CzechRozm 5v; przez Iezuſa Chryſtuſa Páná náſzego/ ktoremu cżeść y roſkázowánie ninie y ná wieki wiekom/ Amen. SkarŻyw 209; Zcżego Bogu wſzechmocnemu cżeść/ wierze S. podwyſzenie/ Heretykom poſromocenie SkarŻyw 546, 31, 41, 83, 127, 136 (16); GrabowSet N4v; LatHar 99, 561; WujNT 16, Rom 16/27, l.Tim 1/17, 6/16, Apoc 5/13, 7/12, Xxxxx3; SkarKazSej 683b.

Fraza: »niech będzie (a. bądź) cześć Bogu itp.« (często występuje jako zamknięcie, niekiedy też jako rozpoczęcie pewnego wydzielonego odcinka tekstowego) [w tym: od kogo (9), za co (8), z czego (5), (i)że (4); cześć i chwała (59), cześć i sława (2); wieczna (a. wiekuista) cześć (14), na wieki [wiekow a. wiekom, a. wieczne) (29)] [szyk zmienny] (71):Tobie bądz cżeſtz krolewſká chwála ij modla boſká OpecŻyw 21v, 71v, 185, 190v; GlabGad P8v; gdziem doſchedl snowv oyczisni swey [...] zaczo bacz czeſcz a chwała bogv mylemv yzem zaſye oſthal panem zyemy they LibLeg 10/62; RejPs 146v; Niech że tobie ze wſzego/ cżeſcz y chwała będzie RejJóz A5; RejKup dd6v; LubPs ffv; GroicPorz mm4; KrowObr 175, 176, 190v, 193, 220, 243; Leop Gal 1/5; BibRadz I *7, 1.Tim 1/17; Siedzącemu ná máyeſtacie y Báránkowi niech będzie błogoſłáwieńſtwo/ cżeść y chwałá y zwycięſthwo ná wieki wiekom. RejAp 53, 6, 7 [2 r.], 31v, 155, 160, 198; RejPos 47v, 61, 226, 272v; RejPosWiecz3 99; BiałKat 76; GrzegŚm 67; RejZwierc 195v; RejPosWstaw 22v; Niech mu ſye cześć wieczna dźieie. KochPs 96, 189; CzechEp 64; WerKaz 306; PAnie Boże z wyſokośći/ cżeść bądź twey świętey miłośći/ z tego daru ták wdźięcżnego ArtKanc N8v, E6, F19v, H6v, I4v, T5v (11); Panu Bogu bądz częsc [!] y chwała ze scie iuz wm Coronacyą skonczyc raczeli ActReg 54, 12; GrabowSet B3v, P4; LatHar 17, 20, 44, 59, 101 (12); WujNT Apoc 19/1; Nie nam Pánie/ nie nam/ ále imieniu wielkiemn twemu bądź cześć y chwałá y pokłon od wſzytkiego ſtworzenia ná wieki wiekow. Amen. SkarKaz 353b.
Zwroty: »być we czci« (1): Proczyſta tám ieſt we czći KochJez B4.

»cześć mieć« = być wielbionym [szyk zmienny] (7):RejJóz E4v; áby tylko ſam Pan Kryſtus Syn Boży/ miał tześć y chwałę/ á my [...] poſromocenie twarzy náſzey. KrowObr 61, 242v; RejAp 1; RejZwierc 18; KochPhaen 1; GrabowSet V4.

»w (wielkiej) czci mieć« (4): takież y laſſi, rycerſthwu ſwemu kazał porębać kthore Zmodz w wielkiey czci miała MiechGlab [89]; SkarŻyw 595; ArtKanc M4; Lup nieprzyiáćielſki/ w dźiały rozdał/ onym Co go we cżći máią GrabowSet T4.

»czci uwłaczać (a. uwłoczyć, a. uwlec), uwłoczca, uwłoczenie, ubliżenie« [szyk zmienny] (13 : 2 : 1 : 4): ijż pán wſſego ſtworzeniá za ſweé ſtworzenijé tako ſromotnie cirpiál/ ſądzon iako vwlocżtza tzci bożé OpecŻyw 115, 130 [3 r.]; KromRozm I O4v, P; Ale nic to tći Kryſtuſowey nye vwłacza. KromRozm III M4; RejPosRozpr b4; CzechRozm 123v; SkarŻyw 298; NiemObr 34, 95, 100; pewna rzecż iż zániechániem wzywánia S. cżći Pánu Bogu vwlecżeſz. LatHar 330, 329; Reliquiae S. cudá czynią bez vbliżenia czći y chwały Bozkiey. WujNT 477 marg, 196, 322, Yyyyyv, Bbbbbb3v.

»cześć wyznawać« [szyk zmienny] (6): PatKaz I 13v; RejKup o7; LubPs N6, X5; Ano z dziwnemi kftałty ptaſzkowie latáią/ A twą cżeść rozlicżnemi głoſy wyznawáią. RejWiz 2v; WujJudConf 62.

Wyrażenia: »cześć boża (a. boska)« [w tym: cześć i chwała (8)] [szyk 27 : 3] (30): OpecŻyw 115, 130 [3 r.]; KromRozm I P; KrowObr A2, 118v, 153; KuczbKat 280; WujJud 53 żp; RejPosRozpr b4, b4v; SkarJedn A2, 199, 380; na więtſze poháńbienie głupltwá niewiernych/ ktorzy rzecżom vcżynionym y báłwanom Boſką cżeśćprzycżytáli. SkarŻyw 189, 69, 80, 114, 115, 358 (10); NiemObr 121; WujNT Act 12 arg, s. 477 marg, Yyyyyv, Bbbbbb3v.

»godzien (a. godny, a. godzień) czci« [w tym: czci i chwały (34)] [szyk 34 : 10] (44): ábowiem ći ieſt od was tey czći godzień RejPs 145v; BibRadz Tob 3/13; BiałKat 333v; CzechEp [416]; SCżęśliwa Pánno/ y godná cżći wſzelkiey GrabowSet X3, Vv; Bądźćie pozdrowione godne cżći nogi Páná IEzuſá Chryſtuſá LatHar 267; Godźieneś P. Iezu Chryſte wſzelkiey cżći y chwały LatHar [540] [idem 29 r. do str. 545], 67, 458, 475, [540] [3 r.], [541] [6 r.] (35); iż záſłużył/ áby był wyſłuchan/ będąc nagodnieyſzy wſzelákiey czci y chwały. WujNT 760; SkarKaz 243b, 671b.

»wieczna (a. wiekuista) cześć« [w tym: cześć i chwała (4)] [szyk 16 : 5] (21): RejPs 81; LubPs ffv; BibRadz I *7; muśi być s tego wiekuiſta cżeść á chwałá imieniowi iego ſwiętemu. RejAp AA2v, 31v, 69, 198; GrzegŚm 67; RejZwierc 195v; RejPosWstaw [1102]v; BudNT 1.Tim 6/16; KochPs 96; SkarŻyw 83; CzechEp 64; ArtKanc V13; á choćia nie dla pokolenia Náſzego: iednák/ dla twoiey cżći wiecżney/ Zmień wzgárdę GrabowSet V; LatHar 106, 571, 591, 635, Aaa8v.

Szeregi:»(nie, ani) cześć, (i, a, ani, takież i) chwała; cześć z chwałą« [szyk 179 : 23] (201; 1): OpecŻyw 21v, 71v, 185, 190v; GlabGad P8v; LibLeg 10/62; RejPs 79, 81, 96, 141, 142v, 146v; RejJóz A5, M6, P7v; SeklKat F3; Bo iedno bogu ſamemu Zalezy czeſcz/ chwala/ iemu. RejKup k3, Tv, dd6v; KromRozm I O4v, P; MrowPieś A4; BielKom B2v; Aby ſie s tąd tym więcey rozmnażáłá cżeść á chwałá imieniowi Páná Bogá LubPs A6, F, X5, Z4, ffv [2 r.]; GroicPorz mm4; Páná Iezu Kryſtha zdziera zećći y chwały właſney iego KrowObr 19, A2, B3v, 2v, 19, 19v (24); chwały y ćći [gloriam] moiey inemu nie dam. Leop Is 48/11, *A3v, Rom 16/27, Gal 1/5, 1.Tim 1/17, 2.Tim 4/18, BBB3; BibRadz I *7, 1.Tim 1/17; GrzegRóżn D3; RejAp AA2v, 1, 6, 7 [2 r.], 9 (12); Napirwey vcżyć ſie mamy/ iákiey cżći á chwały potrzebuie y thá pánná ſwięta/ y káżdy inſzy ſwięty RejPos 306v, 13v, 47v, 61, 116, 226 (10); RejPosWiecz3 99; BiałKat 76, 333v; GrzegŚm 67; KuczbKat 280, 415; RejZwierc 18, 195v; WujJud 53 żp; WujJudConf 19; RejPosWstaw 22v, [1102]v; CzechRozm 123v; SkarŻyw 31, 41, 80, 83, 127 (11); CzechEp 64, 292, [416]; zádawáiąc nam tho/ iákobyſmy ſynowi Bożemu cżći y chwały iego właſney vymowáli NiemObr 92, 5, 105, 106; WerKaz 306; ArtKanc E6, F6v, F19v, I4v, N11v (12); ActReg 12, 54; GrabowSet E, P4, V4; LatHar 17, 20, 44, 59, 76 (44); WujNT 16, 38, 81, 93, 322 (16); WysKaz 36; (zkąd chwałá y cześć [laus et honor JanStat 243] naywysſzému Pánu Iezu Kryſtuſowi [...] przychodźi) SarnStat 195, 4, 896; SkarKaz 353b; SkarKazSej 683b.

»cześć i dostojność« (2): A iż teſz powiedaſz/ że wtym ćći y doſtoynośći Páná Kryſtuſowey namniey nieuymuieſz KrowObr 213; WujJudConf 62.

»cześć i miłość« (3): HistRzym 51; SkarŻyw 294; wiele tákich ieſt/ ktorzy nád cżeść y miłość Páná ſwego/ nic milſzego áni drożſzego ná tym świećie ſobie nie poważáią. WysKaz X2v.

»cześć, (i, a) sława« [szyk 10 : 4] (14): OpecŻyw 71v; ISz tobie a nikomu inemu ſlawa czeſc chwała y kazde błogoſlawienſtwo naſz miły panie nalezy RejPs 96; GliczKsiąż A3; LubPs Z4 [2 r.]; RejPos 13; BudNT Apoc 5/13; CzechRozm 5v; á twoiego imieniá cżeść y ſławá gdzie będzie? SkarŻyw 502, 119, 136; GrabowSet B3v, N4v; LatHar 484.

»cześć i szanowanie« (1): izali złe y niezgodne przypuśći pan do czći ták wielkiey/ y ſzánowánia godnego/ ſtołu ſwego? SkarKazSej 67lb.

Wyrażenie przyimkowe: »z (wielką) czcią« (4): Wywyzſſaycyeſz z wyelką cżcyą Páná Bogá możnego LubPs Xv, F; KochPs 176; ále ze czćią y poſtráchem przed Pánem [...] modły/ pokłony/ śpiewánia nabożne/ rozmyślánia odpráwuymy. SkarKaz 456a.
a. Zewnętrzne oznaki czci religijnej, sposób oddania czci religijnej (modlitwa, pokłon, pieśni, ofiary); uczczenie; honor Vulg, PolAnt, Modrz; gloria Vulg [w tym o religiach pogańskich 66 r.] (825): PatKaz I 13v; Czo o ſercze nabozne na chwalą takyey panny rzecz mozeſz [...] yaką czczyą yakym kozdym chwalenym doſtoynye doſtatecznye uczczycz mozeſz PatKaz III 107; TarDuch A3v; áby cżternaſty y piętnáſty dźień kxiężycá Adár zá ſwiętá przyięli/ á ná każdy rok gdyby ty dni przyſſli/ vrocżyſthą ććią áby ſwięćili á obchodzili [solemni celebrarent honore] Leop Esth 9/21; WujJud 45v [2 r.], 56 [2 r.], L17v; Spiewaymy śioſtry Pánu cżeść śpiewaymy SkarŻyw 510, 301, 567 marg; ZawJeft 17; GrabowSet T; Słuſznie tedy Apoſtołowie tey czći ſamemu Bogu właſney przyimowáć niechćieli. WujNT 455, 883; SkarKaz 316a, 579b.

cześć kogo, czyja (243): RejKup o7; Dii adscriptii [...] qui ex hominum genere inter Deos referebantur [...], Którym cześć Bogów powynna byłá wyrządzana. Mącz 83d; Abowiem ſwoich tytułow y cżći Pan Bog inſzym vżycża WujJud 122v, 24, 120; BiałKaz Gv; SkarKaz 457a. Cf »cześć bosła«, Wyrażenia przyimkowe.

cześć od kogo (4): WujJud 264; Bo y my ſłuſznie one czćimy/ y oni ſłuſznie ſię czći od nas zbraniáią. WujNT 883; SkarKaz 315b, 456a.

cześć komu (211): SkarŻyw 358; Bo wzgárdźiſzli grzeſznym/ ſkądżeć cżeść powſtánie? GrabowSet K3; więtſza cześć Chryſtuſowi gdy ſię z námi święći iego korzą SkarKaz 636b. Cf cześć z kogo komu, Wyrażenia przyimkowe.

cześć z kogo komu (3): SkarŻyw 463; zażbyś wolał wzdáć mnie/ w on płácż wiecżny/ Gdyż/ z tám podánych/ cżeść nie idźie tobie GrabowSet O4v, Gv.

cześć ku komu (1): wielką máią w Ewángeliey/ miłośći y czći ſwey ku vmárłemu dobrodźieiowi y Pánu ſwemu/ pochwałę. SkarKaz 386a.

Zwroty: »cześć (od-, wz-)da(wa)ć, dawający; cześć (od)da(wa)na; czei oddawanie; cześć się oddawała« [w tym: za co (12), z czego (5), , że (2); cześć i chwałę (141), cześć i pokłon (2)] = adorare, gloriam dare Vulg; laudare PolAnt [szyk zmienny] (205 : 1; 8; 4; 1): BierEz F4; Bogu cżeſtz chwálę daymy wſſytcy krzeſcijanij/ z narodzeniá ſwiętégo krola niebieſkiégo OpecŻyw 17v, 24, 30, 37v, 38, [61]v (10); O ſlyſzącz oczczouye tą nouyną daly panu {bogu} czeſzcz y chwalą yſz ſyą ych yuſz proroczthwo ſpelnylo PatKaz II 75v, 23v, 50v, 51v, 58 [2 r.], 70, 75v; TarDuch C; RejPs 146v; RejKup o7; KromRozm I [H3]v, N4v; Tám rozmáitem bogom ſwym ćći chwały dawáli LubPs gg4v, D, F2v [2 r.], H; KrowObr 14v, 80v, 94v, 121; RejWiz 165; A podniowſſy wzgorę ręce/ padſſy ná ziemię dáli cżeść á chwałę Pánu. Leop 3.Esdr 9/47, 1.Reg 15/30, 4.Reg 21/3, Tob 13/14, Bar 2/17, 18 (13); KochZuz A5; BibRadz I *2, *5, Ps 117/1; BielKron 43, 44, 51v, 133; OrzQuin O3v, Y; SarnUzn C3v, D7, H7; RejAp BBv, CC, 9, 9v, 49 (37); RejPos 19v, 36, 36v, 110, 150 (12); Twirdziſz w Boſkiey náturze być ták záwżdy wiecżne/ Trzy perſony/ á iedność Boſką w nichże znáiąc/ Iednáką cżeść y chwałę wſzytkim trzem oddáiąc. RejZwierc 266v, 199v, 266v; WujJudConf 53; RejPosWstaw [212]v, 111; BiałKaz G2v; Cżeść tá iuż oddaná byłá Iezuſowi ſynowi Bożemu/ gdy ono przed nim zá żywotá iego/ vpadano CzechRozm 195v, 102, 194v, 200; Niech ſye wſzyſcy ſromáią/ Co cześć báłwánom dáią KochPs 146, 7, 32, 37, 41, 70 (16); SkarŻyw 36, 76, 189, 502; CzechEp *4v, 6, 79, 270, [416]; á ták oddawáiąc cżeść Boſkiey/ cżłowiecżey nátury nie exkluduią NiemObr 116, 68, 117, 118; ReszList 161; WisznTr 29; ArtKanc B4, B6v, C3, F4, F14v (42); Wſtyd mówić: że był/ z rozumem ſtworzony Człowiek/ do niemych kloców nákłoniony: Sam żywym będąc/ cześć dawáł mártwému ZawJeft 18, 16, 19; GostGosp 1; GrabowSet E, Fv, F4, I, L2v (42); KochFrag 41; ábyć żaden dźień nie vpłynął/ bez oddawánia cżći y chwały ſpániáłemu máieſtatowi Troyce przenadoſtoyniejſzey LatHar 2, +8v, 13, 32, 37, 43 (29); WujNT przedm 27, s. 470, 576 [2 r.], Apoc 4/9, s. 850; SiebRozmyśl G; KlonKr B4v; SkarKaz 277b, 637a.

»cześć (u)czynić, działać; eześć uczyniona; czci czynienie« [w tym: za co (1), z czego (1), od kogo (1), u kogo (1); cześć i chwałę (14), cześć i pokłon(ę) (2)] = adorare, dare gloriam Vulg [szyk zmienny] (49 : 5; 1; 1): poklęknąwſſy vcżynili cżeſtz boſką cialu ſwiętému. OpecŻyw 154v, 179 [2 r.], 182; PatKaz I 14v; PatKaz II 84v; ſczego wdzyączny bądącz a czeſzcz yey ſtego czynyącz rzeczmy wſzythczy ſkryſtem Amen PatKaz III 92v; RejPs 191v; RejJóz Q3; Na káżdym Inſtrumencie yemu cżeść dzyáłaymy. LubPs V6v; Syedḿ kroć przez dzień cżyniłem cżeść imieniowi twemu LubPs ccv, B6v, G4, H4v, M3, S3 (18); Nápomina ku ćći á chwały cżynieniu Pánu Chryſtuſſowi. Leop Ps 98 arg, 2.Par 20/18, Ps 65/2, 4, 98/9, 131/7, Is 27 arg, 27/13; RejZwierz 106; BielKron 91v; RejPos 209v; KuczbKat 355; Ktoby mowił/ że w tym Swiętym Sákrámenćie/ Páná Chriſtuſá [...] chwálić nie mamy/ áni [...] ná mieścách iáwnych áby mu cżeść od ludźi cżyniono wyſtáwowáć/ [...] ten przeklęty niech będźie. WujJud 264, 176v [2 r.]; BudBib I 136a; SkarJedn 345; KochPs 32, 41, 176, 197; SkarŻyw 545; ArtKanc I8, K17v, N10, P19; Podobną cześć/ chwałę y poſługę czyni mu też kośćioł ná innych wſzytkich proceſſyách WujNT 89, 883; Nie pokázuie ſię miłość ku P. Bogu więtſza v ludźi/ iedno [...] gdy mu tu ná źiemi iáko mogą nawiętſza [!] cześć v ludźi czynią SkarKaz 456b.

»cześć wyrządzać (a. wyrządzić); cześć wyrządzana« [w tym: cześć i chwałę (1), cześć i pokłon (2)] = honorem tribuere Mącz [szyk 28 : 1] (25; 4): KrowObr 184; Słońce być powiadáią Cżapką Bożą/ przeto mu wielką cżeść wyrządzáią kiedy wſchodzi. BielKron 267v, 8, 141v; Mącz 83d; BiałKat 333v; KuczbKat 220 [2 r.], 275, 365; Chriſtuſowemu cżłowiecżeńſtwu cżeść wyrządzaná y ná boſtwo ſie śćiąga. WujJud Ll7, 26v, 46v [2 r.], 49, 53v marg, 241 v; ModrzBaz 86, 87; MWilkHist I; NiemObr 111, 117 [2 r.], 118; nie będźieſz ſię im nigdy kłániał/ ich chwalił álbo cżći wyrządzał. ArtKanc M6; WujNT 324, 456, 470, 882.

Wyrażenia: »cześć boska (a. boża)« [szyk 48: 3] (51): OpecŻyw 154v; Y prośił lud Páná Bogá nawyſzſſego w modlitwie/ áż ſie dokonáłá cżeść Boża [honor dei]/ á ofiáry ſwoie dokońćżyły. Leop Eccli 50/21; BielKron 141v; WujJud 53v marg, 58v [2 r.], Ll2, Ll7v; Zácżym y gorom/ y láſom/ y innemu ſtworzeniu/ cżeść Boſką dáiećie. SkarŻyw 76, 36, 189; LatHar 195; Ciáło Páńſkie ma być Bozką czćią chwalone. WujNT Yyyyy, 470 [2 r.], 699. Cf Wyrażenia przyimkowe.

»(po)winna (a. powinowata), należąca cześć« [szyk 10 :4] (13 : 1):LubPs V5v; BibRadz I 136a marg; Mącz 83d; RejPos 215; KuczbKat 220 [2 r.]; WujJud 26v, 46v; ktorziby wiedźieli/ że powinną cżeść Bogu wyrządzáią [honorem debitum tribuere]/ gdy go ná świádectwo przyzywáią ModrzBaz 86; KochPs 41; Aby [...] tobie ſámemu [...] należącą cżeść/ chwałę/ y błogoſławieńſtwo [...] oddawáli. CzechEp [416]; ZawJeft 19; Niechći ięzyk moy chętny/ winną cżeść oddawa GrabowSet X2v; LatHar 242.

»wieczna (a. wiekuista) cześć« [szyk 16 : 5] (21): RejPs 191 v; A tak iuż vżywaymy weſpołek radoſći Czyniącz panu wiecżną czeſc tam na wyſokoſći RejJóz Q3; LubPs gg2v; tobie vpadáią/ Mocy zyemſkie/ niebieſkie/ y cżeść wiecżną dáią. RejWiz 165; RejAp 9v, 56, 130, 162; RejPosWstaw 111; WujNT 505. Cf Wyrażenia przyimkowe.

Szeregi:»cześć, (i, a, albo) chwała« [szyk 331 : 19] (350): OpecŻyw 17v, 24, 30, 37v, 38 (11); PatKaz II 23v, 50v, 51v, 58 [2 r.], 70, 75v; Ofiaruycie panu bogu cżeſć y chwałę/ prżynoſcie panu bogu czeſć y chwałę imieniowi iego [afferte Domino gloriam et honorem, afferte Domino gloriam nomini eius] WróbŻołt 28/2,16v; RejPs 191v; KromRozm I [H3]v, N4v; LubPs B6v, D, F2v [2 r.], H, X5 (12); KrowObr 14v, 80v, 87, 121; Leop l.Reg 15/30, 4.Reg 21/3, 2.Par 20/18, 3.Esdr 9/47, Tob 13/14 (16); BibRadz I *2, *5; BielKron 43, 44, 133; Mącz 272c; OrzQuin O3v, Y; SarnUzn C3v, G4v, H7; Tyś ſam iedno godzień náſz miły Pánie wziąć cżeść chwałę/ y zwycięſtwo RejAp 49, BBv, CC, 9, 9v, 49 (40); Támże potym nadobnie vcży/ iákiey cżći á chwały on potrzebuie od ludu ſwoiego wiernego RejPos 32v, 19v, 36, 36v, 38v, 110 (15); żeby też Imię niebieſkiego Oycá chwalili w [!] wyſławiáli cżćią y chwałą wſzeláką. KuczbKat 385; RejZwierc 1v, 199v, 266v [2 r.]; O chwale álbo cżći chwálebnego Sákrámentu. WujJud 176 marg, B4v, 53, 120, 241v marg, L12v; Chce tedy Pan Bog áby te wymyślone cżći álbo chwały były gánione y pſowáne. WujJudConf 230v; RejPosWstaw [212]v, 111; BiałKaz Gv, G2v; CzechRozm 102; KochPs 177; MWilkHist I; CzechEp *4v, 79, 270, [416]; NiemObr 117, 118, 119; ReszList 161; ArtKanc B4, B6v, F4, F14v, F15 (9); GostGosp 1; GrabowSet L2v, V4, Xv; Przynośćie Pánu cżeść y chwałę LatHar 346, 2, 13, 43, 49, 83 (11); Iáko dobry żywot duchownych bárzo wſzytkich buduie/ y ieſt niemáłą czćią y chwałą Pánu Bogu/ ták [...] żyćie ich niepobożne/ wielu ludzi gorſzy y Bogá obraża. WujNT 21:; Bo ofiárá ieſt cześć y chwałá ſámemu Bogu właſna, WujNT 455, przedm 27, s. 16, 89, 2.Petr 1/17, Apoc 4/9, s. 850; SiebRozmyśl G; SkarKaz 118a. Cf Wyrażenia przyimkowe.

»(nie) modlitwa (a. modła) i (ani) cześć« [szyk 3 : 3] (6): WujJud B4v, 53, 53v; Przetoż ie miłuiemy iáko bráćią/ y w vcżćiwości przyſtoyney mamy/ ále nie modłą áni cżćią nabożną (co ſámemu Bogu nałeży.) WujJudConf 59v; SkarKaz 457a. Cf »ku czci a ku modlitwie«.

»cześć, (i) pokłon(a)« [szyk 7 : 1] (8): że żaden Ciáłá Páńſkiego nie pożywa/ áż mu pierwey cżeść y pokłonę vcżyni WujJud 176v, 176, 241v; LatHar 195 [2 r.], 348; tedy przećię ſłuſznie chćiał ániołowi cześć y pokłon przyſtoyny vczynić WujNT 883, 882.

»cześć i sława« (5): Bo wziął v Bogá oycá cżeść y ſławę [honorem et gloriam]/ gdy tákowy głos k niemu przyſzedł od wielmożney ſławy: Ten ieſt ſyn moy namilſzy/ ná ktorym ią przeſtawam. BudNT 2.Petr 1/17. Cf »ku czci, sławie«.

Wyrażenia przyimkowe: »dla czci [kogo, czyjej]« (18): PatKaz III 93; Powiedzmi [...] dla cżego męcżeńſtwo podeymuieſz? Y zali nie dla cżći Chriſtuſowey? SkarJedn 5 [idem SkarŻyw 92]; Bo ſię nie o cżáſie ále o męſtwie/ o wierze/ o gorącey chęći ich pytámy: y o tych cnotách/ ktore święći máią/ ći/ dla ktorych czći zeſlichmy ſię dniá tego. SkarŻyw 130, A2v, 92, 108, 559.
~ Wyrażenie: »dla czci bożej (a. boskiej), (Pana) Boga« (5 : 2): PatKaz I 10v; Abowiem nie dla ćći Bożey/ ále dla ćći y pychy/ Papieżá Rzymſkiego ſą nálezieni y zmyſleni. KrowObr 36, 32; SkarŻyw 310, 482; WujNT 233; Y wydał Edykt, áby przy Mſzey kázdy Mieczá dobywał, ná znák tego záwzdy. Iz gotow czynić dla czći Bogá ſwego KlonKr C.
Szereg: »dla czci i (a) chwały « (6): DiarDop 103; KrowObr 32; ábyſmy zá pomocą iego/ y żywotow właſnych dla cżći á chwały iego nieſzcżędźieli. NiemObr 5, 113; ták nie k woli przyiaćiołom czynić miał cudá ktore czynił/ ále dla czći y chwały Oycá ſwego. WujNT 310, 233. ~

»ku czci« (339): Laurentalia, Swiętobliwość gry ku czćy [Laurencji] w Rzymie Mącz 186a.

~ ku czci kogo, czego, czyjej (175): Wrog Ezopá kazał błágáć/ Kośćioł k iego cżći zbudowáć. BierEz H2; ſyedmyą vyuodow tego douyeſzcz chczą ku czczy yey ſyedmy radoſzczy PatKaz I 13; PatKaz II 78; PatKaz III 154; iáką kolwiek wymyſloną przyprawą ku czći iego wyznáwaycie wielką ſpráwę iego RejPs 144v, 74, 142, 188v, 199; RejJóz E2; SeklKat F; RejKup r2, n7v; KromRozm III P3v; MrowPieś ktv, A2v, A3; Ná rozlicżnych przypráwách będę cye wyſławyał/ Ná wdzyęcżnym inſtrumencie ku ćći twey przygrawał [psallam tibi Ps 143/9] LubPs ee5v, E4, H4v, M, P5v, R2v (12); SeklPieś 20; KrowObr 27; RejWiz 162; BielKron 12v, 75v; Saturnalia, Swiętá były obchodzone xiężycá grudniá ku czći Sáturnuſowe Mącz 369d, 12c, 185b, 211a, 213d, 272c, 342d; RejAp AA5; RejPos A3, 27, 42v [2 r.], 44, 52v (22); RejZwierc 1v [2 r.], 2, 36, 113v, 254v, 255; RejPosWstaw 42; BudNT a6v; CzechRozm 235v; KochPs 131, 186; To Ambrozyus [...] ku cżći tak zacney Męcżenicżki wypiſał SkarŻyw 71, 312; NiemObr 6; Do miłosci. [...] A ſtaẃ ſię ná Wiślnym brzegu/ Gdźie ku twéy ćći ołtarz nowy Stáwię ſwą ręką darnowy. KochFr 97; ArtKanc L9, M18v, N8, N10v, T5v, T6, V2v; w ſproſne poſzło vżywánie/ To/ co ku twey cżći/ poświęcono Pánie GrabowSet V, Q2v, S4; Troie pozdrowienie po Kredzie/ ku cżći Troyce ś. poſpolićie nabożni ludzie mowić zwykli. LatHar 510, 21, 44 [2 r.], 72, 107, 620; WujNT przedm 27, s. 38, 293, 714; SarnStat 986; SiebRozmyśl [M2]v; SkarKaz 353a; GosłCast 14; SkarKazSej 696a. Cf komu ku czci czyjej, »ku czci bożej, Boga«, »ku czci pańskiej, Pana«, »ku czci świętej«.

ku czci komu [w tym szyk: komu ku czci (81)] (166): co kolwiek iemu ku czći vczyniſz wſſytko będzie wdzięcznie przyięto od niego RejPs 75, 143v; RejRozpr B3; LibMal 1544/84; RejJóz E2 marg, E4v, E5; SeklKat T2; RejKup z6v; My ku ćći Bogom bydłá nie zábiámy HistAl I8v; MurzHist A3v; MrowPieś A3; Sabá krole Arábſcy Pánu ták ſławnemu/ Ponyoſą vpominki ku wyętſſey cżći yemu [dona adducent Ps 71/10]. LubPs Q4, Q4v marg, V5, Y2v, Y6, Z6v, gg2; Niechay będzie poſwięcony then Zwon [...] ku ćći Swiętemu Brykcemu KrowObr 103, 13v, 170 [2 r.]; BibRadz I 426a marg, II 95c marg; Przeto był dał zbudowáć kościoł Ianuſowi ku cżći BielKron 101, 5v, 24v [3 r.], 39v, 75v, 269v, 410, 457; Olympia, To iſte ſwięto triumph á weſołość Iovi olympico ku czćy vſtáwione. Mącz 263a; Thiasus, chorea in honorem Bacchi/ Taniec ku czći Bacchuſowi. Mącz 455b, 9a, 23d, 175c, 190d, 198b (20); GórnDworz T3v; HistRzym 99v; ſtan twoy á żywot twoy błędny á płynący iáko wodá/ obroći ku cżći ſobie RejPos 43v; A miáſtho pámiątki ſwiętych á wiernych Páńſkich [...] iednemu ku cżći bylicżką ſie opaſáć/ [...] drugiemu ku cżći cżárowáć RejPos 276v; Ewányelia ku cżći dzyewicam RejPos [340], 26, 39v, 52v, 59v, 61 v (24); WujJud A2v; ArtKanc L5, N11; GrabowSet X2v; WujNT 114. Cf komu ku czci czyjej, »ku czci Bogu«, »ku czci Panu«.

komu a. kogo ku czci (1): Cerery ku cżći a chwale palono Swinię BielKron 24v.

komu ku czci czyjej (4): Nyechby ye corki krolewſkye k twey cźći [!] tobye wzyęły. LubPs M3; RejWiz 178v; RejPos 53; Máłoli było kámienia z ktorego ſobie Pan Bog ſynow Abráhámowych nácżynić/ y lud ſobie ku cżći ſwoiey ſtworzyć mógł SkarŻyw 26.

Wyrażenia: »ku czci (Panu) Bogu, bożej (a. boskiej), Boga« [w tym ku czci a chwale (37)] = in laudem Dei Vulg; ad gloriam Dei, ob reverentiam Dei JanStat [szyk 65 : 15; w tym szyk odwrotny tylko w postaciBogu ku czci”] (47 : 27 : 6): BierEz H3; Abram iednegoż ſyná miał [...] Chćiał gi bogu ku czći ſpálić RejRozpr B2v; RejKup k8 [2 r.], r5v, v6v; Diar 49; GliczKsiąż G5; tedy ten Pſalm ſpyewał ku cżći Pánu Bogu. LubPs Iv, A2, A5v, B, cc3 marg; Ceſárſka przyſięgá/ nic nienależy ku ćći Bożey. KrowObr 245 [idem 33 marg], 33 [2 r.], 219v, 220 [2 r.]; RejZwierz A3; BibRadz I *6; Spiewáli tedy Delborá y Bárách pieśni ſwoie ku cżći á chwale Bożey BielKron 49v, 11, 12v [2 r.], 13 [2 r.], 14, 15v (21); Mącz 123d, 159a, 166b; RejPos 32, 60, 142, 284v, 319v; BiałKat 148v; KwiatOpis [C]2; Zonká oná iego będzie iáko winna máćicá podawáiąc wdzięcżne gronká/ y Pánu Bogu ku cżći á ku pocieſze onemu towárzyſzowi ſwemu. RejZwierc 33, 30v, 86v, 119v, 187, 254v; WujJud 212; SkarJedn A7; SkarŻyw 152, 180, 462, 482; ArtKanc kt; LatHar 508; Stąd widziemy/ iż przyśięgi ktore ſię dzieią przez ſtworzenie [...] śćiągáią ſię wſzytkie ku czći y ku chwale Bogá ſámego WujNT 99, 26, 89, 108 [2 r.], 248, 566, Philipp 1/11; SarnStat 3, 4, 370, 1067; SkarKaz 456a, 637a.

»ku czci Panu, pańskiej, Pana« [w tym: ku czci i chwale (12)] [szyk 36 : 4; w tym szyk odwrotny tylko w postaciPanu ku czci”](29 : 3 : 5): RejPs 141 v; Iż to ſpokory prżychodzy Czo panu ku cczý pochodzy RejKup r8, dd7, ee7v; a iego świętyi miłości proſzę/ aby to było ku tći iego pańſkiéi/ i zbawięniu duſz Chrześcjańſkich MurzNTSekl A2; BielKom G6v; GliczKsiąż B; LubPs A6, Y6 marg, aa2 [2 r.], aa4 marg, cc3, ff3v [2 r.]; RejWiz 78v; SarnUzn A3; Bo nie rozumiey ábyć tho piſmo gánić miáło cokolwiek vcżyniſz ku cżći Pánu ſwemu RejPos 119v, 23v, 62, 115, 133v, 156v (20); BiałKat 136; KochPs 149; wdowkę onę pochwalił [...] y Mágdálenę/ ktora ku czći Páná ſwego/ koſzt wielki ná drogi oleiek vczyniłá SkarKaz 456a.

»ku czci świętej [kogo, czyjej]« [w tym: ku czci i chwale (13)] (szyk 16 : 5] (21): LubPs A6; A o tym pewnie wiem/ iż on [...] niebo zoſtáwił ku ſwiętey cżći á chwale ſwoiey RejPos 240, 29v, 34v, 134v, 154, 179v (16); KwiatOpis A2v, B3; My tobie kroluiącemu/ nabożnie ku cżći twey świętey śpiewamy. ArtKanc E5v; SkarKazSej 696a.

»ku wiecznej (a. wiekuistej) czci« [w tym: kogo, czyjej (7), komu (4); ku czci a chwale (2)] [szyk 6 : 2] (8): Stan człowieczy Iáko miał żyć ku wieczney tći iego. MrowPieś ktv, A2v, A3; K wiecżney ćći twey [in saeculum Ps 101/29] potomſtwá ſwe będąć tu rozmnażáli LubPs X4; RejPos 201 v; y w Rzymie ku iey pámiątce kośćioł nád iey grobem poſtáwiłá/ Bogu ku cżći wiecżney. SkarŻyw 152; ArtKanc N10v; LatHar 44.

Szeregi: »ku czci, (a, i) (ku) chwale« [szyk 125 : 5] (130): RejPs 188v; LibMal 1544/84; SeklKat F, T2; MrowPieś A3; GliczKsiąż B, G5; chwalcie Páná tego/ A ſpiewaycie nową pioſnkę ku cżći k chwale iego LubPs H4v, A2, A5v, A6, B, V5 (14); poczet dniow mych [...] dai ie ſtrawie k twey tććy chwale. SeklPieś 20; BibRadz I *6; inym bogom ná ofiary ku cżći á chwale wiele ludzi topili BielKron 24v, 5v, 11, 12v [2 r.], 13 [2 r.], 14 (20); Latinae, feriae latinae, Swięto ku chwale á czći Iowiſzowey od łácinnikow vſtáwione. Mącz 185b, 9a, 213d; SarnUzn A3; RejAp AA5; GórnDworz T3v; HistRzym 99v; á toć ſą dni wdzyęcżne v Páná náſzego/ ktore obchodzimy ku cżći á ku chwale ſwiętemu imieniowi iego RejPos 276, A3, 27, 34v, 42v, 44 (44); BiałKat 136, 148v; KwiatOpis A2v, B3, [C]2; KuczbKat 240; RejZwierc 1v, 2, 36, 113v, 187, 254v, 255; WujJud 212; RejPosWstaw 42; nas Słowá twego prágnąċe/ prowadź na drodze prawdźiwey/ ku cżći, ku chwale sławy twey. ArtKanc M18v, kt, N11; GrabowSet X2v; LatHar 21, 44, 620; WujNT przedm 27, s. 26, 38, 99, 108 (8); áby ie nawysſzy Pan [...] ku chwale y czći [ad laudem et honorem JanStat 744] imieniá ſwego [...] vtwiérdźił SarnStat 986, 8, 4, 370, 1067; SiebRozmyśl [M2]v.

»ku czci a ku modlitwie« (1): Nie vpominam cie s tego/ ábyś gárdził domem Páńſkim/ ktory ieſt iemu ku cżći á ku modlitwie zbudowan RejPos 144.

»ku czci, (i) (ku) sławie« (4): Diar 49; LubPs dd3; SkarŻyw 312; Ták też y to że ie kośćioł czći y ſławi/ ieſt ku więtſzey czći y ſławie Páná Chriſtuſowey. WujNT 714. ~

»na cześć« (82):

~ na cześć kogo, czego, czyją (27): on theż z ſobą ciało przerzecżone zanioſl do Rzymu y zachował z pocżeſnoſcią w koſciele na cżeſć s. Klimunta zbudowanym MiechGlab 27; RejPs 108; A ták nyechay wſſytek ſwyát chwali cyebye Pánye/ A ná cżeść twą wydawa rozlicżne ſpyewánye [psalmum dicite nomini eius, date gloriam laudi eius Ps 65/2] LubPs P3v, ee3; BielKron 288; RejPos 336v, 337 żp; KuczbKat 190; SkarŻyw 21, 429; Na cżeść krolá twego/ ſpieway, chwaląc iego ArtKanc A15v; LatHar 331; WujNT 60, 73, 194; Miłość ku Bogu pokázuie kto ná iego cześć dáie. SkarKaz 456b marg, 85a, 456b, 579b. Cf »na cześć Boga«.

na cześć komu [w tym szyk: komu na cześć (4)] (39): PatKaz II 19; RejPs 104v marg, 191 v; Zydżi ołtarze/ ſłupy Pogáńſkie/ ná cżeść bogom pogáńſkim wymyſlác pocżęli. BielKron 265v; GórnDworz V4; HistRzym 11; RejPos 53, 278, 341v żp; cżeśc niewyſłowionemu y nieogárnionemu Bogu/ ktory w Troycy ſtráſzliwy y łáſkáwy kroluie ná wieki wiekom Amen. SkarŻyw 414, 47, 52, 76, 347; Bo pewna/ że v niego nie ći láſkę máią/ Którzy łákome złoto iemu ná cześć dáią. ZawJeft 35; WujNT 222; SiebRozmyśl F2v; SkarKaz 456b. Cf »na cześć Bogu«, »na cześć Panu«.

na cześć komu a. kogo (2): PatKaz II 23v; izaż krom mężow náſſych cżyniliſmy iey plácki na cżeść iey [ad colendum eam] Leop Ier 44/19.

Wyrażenia: »na cześć (Panu) Bogu, Boga, boską (a. bożą)« [w tym: na cześć i chwałę (5)] (często występuje jako zamknięcie pewnego wydzielonego odcinka tekstu, zwłaszcza w SkarŻyw) [szyk 24 : 1] (17 : 5 : 3): przeto na onym mieſtczu [...] dał poſtawić wielki ołtarz na cżeſć Panu Bogu. MiechGlab [88]; RejPos 222v; Skąd potym do Rzymu przenieśiono v S: Piotrá leży/ na cżeść Bogu w Troycy iedynemu. Amen. SkarŻyw 90; A poniewaſz przednieyſzy ieſt koniec máłżeńſtwá/ aby ſię wnim dziatecżki Pánu Bogu ná cżeść w pobożnośći wychowáły SkarŻyw 153, 63, 168, 180, 198, 227 (17); LatHar + 4, [ + 9], 215, 421, 508; SkarKaz 157a.

»na cześć Panu« (3): RejPs 204; Widziſz żem wſzytko na cżeść Pánu ſwemu ſpráwiał. RejWiz 183; RejZwierc 186.

»na wieczną (a. wiekuistą) cześć« [szyk 2 : 1] (3): RejPos 53; SkarŻyw 429; Iż ćię między innémi Pan twóy obrał ſobie Za mátkę/ oblubieńcę/ ná wieczną cześć tobie. SiebRozmyśl F2v.

Szereg: »na cześć, (i, a) (na) chwałę« (29): Thy ſlowka dzyſz byorą przethſyą naczeſzcz y chwalą yey naczyſthſchemu począczyu PatKaz II 19, 23v; GlabGad L7; RejPs 104v marg, 191v, 220; BielKron 273; Gdy Herkules dawno kiedyś/ zwyciężył był Augiáſá krolá Eliſkiego [...] zátym hnet/ ná cżeść á chwałę Iowiſzewi bogu/ támże w tym kráiu/ gry/ ábo ćwicżenia Olimpijſkie poſthánowił GórnDworz V4; RejPos 53, 222v, 278; RejZwierc 186; SkarŻyw 52, 63, 193, 312; Czyniłem ná nim ofiárę Ná cżeść y ná chwałę twoię. MWilkHist G; ReszPrz 26; LatHar [+9], 45, 72, 92 [2 r.], 93 (9); Spráwy ktore ia czynię w imię (marg) ná cześć y na chwałę. (‒) Oycá mego/ tyć o mnie świádczą WujNT Ioann 10/25, przedm 27. ~

»z(e) czcią« (5): ijż Maria z wielką tzcią ij weſelim miala bytz wzięta do nieba. OpecŻyw 181v; SkarŻyw 356, 403; Támże naświętſzé ćiáło/ ze czćią zdéymowáli SiebRozmyśl Iv.

~ Szereg: »z czcią i chwałą« (1): Tu widziſz/ że pokłon y vpadánie v nog/ może być czynione nie tylko Pánu Bogu/ ále y ániołom/ y ludziom świętym [...]: byle nie było z táką czćią y chwałą/ która ieſt Pánu Bogu właſna. WujNT 848. ~

W przen (1):
Wyrażenie przyimkowe: »ku czci [komu]« (1): Bo czo ma bycz ku czcżj Panu Rzeczj ſą nie ſmaċżne. A czo kuczcżj Swiatu/ Cżartu Barzo yakoż ſmacżne. RejKup ee7v.
2. Uwielbienie wobec duchownych i przedmiotów kultu (76): ZAchowuymy kośćioły Boże w wielkiey czći/ iáko domy ſámemu Bogu ná mieſzkánie oddáne SkarKaz 456a; SkarKazSej 698b.

cześć czego (7): Obrázow cześć śćiąga ſię ná tego, ktorego známionuią. WujNT 869 marg,123, 124, 869 [2 r.], Aaaaaa3; SkarKaz 456b.

Zwroty: »w(e) czci (być)« (3): SkarJedn 222; Grob Páński w iakiey czći v Chrześćijan. WujNT 123 marg; Potym rozumieć káżdy może/ w iákiey czći v Ceſárzow y krolow [...] religia y iey kápłani byli. SkarKazSej 680a.

»we czci mieć« [szyk zmienny] (8): OpecŻyw 69; Ale Papieſtwo we czći mamy mieć wielkiey. OrzList b4v; BielKron 266; SkarŻyw 398; Mieli/ práwi/ kiedyś Zydzi we czći mieyſce święte WujNT 123, 508, Philipp 2/29; SkarKaz 40b.

Wyrażenie: »czci godny (a. godzien)« (5): Máią/ mowi/ Chrześćiánie onego Krzyżá Pańſkiego chwálebną pámiątkę/ ktore [!] [...] Krzyżem zową: ktory y my wyznawamy że ieſt cżći nagodnieyſzy WujJud 52; ArtKanc E19; WujNT 124, 382 marg; SkarKazSej 665b.
Szeregi: »bojaźń i cześć« (4): Przetoſz mowić o tym mężu świętym z więtſzą boiáznią y cżćią/ niſzli o innych potrzebá SkarŻyw 241.

»cześć i chwała« (2): Iákoż to przesławny dźień/ wſzelákiey cżći y chwały godźien ArtKanc E19; WujNT 124.

»cześć i powaga« (1): Obácż/ [...] wiákiey cżći y powadze byłá ſtolicá Rzymſká v ſtárych Grekow SkarJedn 222.

»cześć i szanowanie« (1): Ieruzálem mátká náſzá/ mowi Apoſtoł/ nád wſzytki mátki czći y ſzánowánia godná. SkarKazSej 665b.

a. Objawy tego uwielbienia; honor Vulg, PolAnt; gloria PolAnt (49): Nie bierzmy nabożeńſtwá tákowego przed śię/ ábychmy ludźie zmárłe chwálić mieli. Abowiem [...] nieprágną tákowey cżći WujJudConf 59v.

cześć czego [=ku czemu] (2): O czći kośćiołow świętych SkarKaz 456a, 453b.

Zwroty: »cześć (u)czynić« (6): Ażby tobie poſłowi Páńſkiemu wielkiemu/ Niemiałbych cżći vcżynić/ ták iáko ſwiętemu. RejWiz 179; WujJud 49 [2 r.]; SkarŻyw 298, 440; Ktorzy teraz niechcą czći przyſtoyney czynić obrázowi Páná Chriſtuſowemu; ći ſię ná on czas kłániáć będą obrázowi Antychriſtowemu. WujNT 869.

»cześć wyrządzać; cześć wyrządzana (a. wyrządzona)« (6; 2) : Koronie ćierniowey tześć wyrządzamy dziſiaKrowObr I75v; SkarŻyw 546; Wielka tedy ślepotá ieſt/ gánić to/ [...] gdy cześć wyrządzamy rzeczom ábo mieyſcom pewnym WujNT 424, 122, 184 [2 r.], 382, Aaaaaa3.

Wyrażenie: »cześć przystojna, powinna« (1 : 1): SkarŻyw 440; y przetoż [ta posługa] ták pilnie w Ewángeliey ieſt zálecona: ná przykład ludziom wiernym/ áby cześć powinną wyrządzali ćiáłu Páná Chriſtuſowemu/ y ćiáłom innych świętych. WujNT 184.
Szeregi: »chwała i (a) cześć« [w tym: kogo, czyja = pochodząca od kogo (7)] [szyk 6 : 2] (8): krolowie źiemſcy/ przynioſą chwałę ſwoię y cżeść do onego miáſtá [afferent gloriam suam et honorern in illam]. Leop Apoc 21/24 [przekład tego samego tekstu BibRadz, RejAp 185, WujNT], Apoc 21/26; BibRadz Apoc 21/24, 26; RejAp 185 [2 r.]; WujNT Apoc 21/24, 26.

»pokłon i cześć« (1): Náśmiewáią ſie z nas iáko z báłwochwálcow/ że Krzyżowi ś. pokłon y cżeść cży- niemy WujJud 49.

Wyrażenia przyimkowe: »ku czci [komu, czemu]« (5): Ku tći małżeńſtwu ſwiętemu wodę w wino zmienił. MrowPieś A4v [idem ArtKanc N12: cżći]; KrowObr I75v [2 r.]; nábrał z ſobą y oleykow drogich y prześćieradł y innych ku cżći y pogrzebu świętym potrzebnych doſtátkow. SkarŻyw 440; ArtKanc N12.

»z(e) czcią« [w tym: z wielką czcią (13)] (19): Popowie ich gdy co ćiáłá Bożego zoſtánie [...] po obiedzie y náiadſzy ſię/ idą do Cerkwie y ono co zbyło bez vcżćiwośći/ ábo zmáłą cżćią nieprzyſtoynie iedzą. SkarJedn 346, 316; co ia ſłyſząc y widząc/ wybiegłem przećiw Piotrowi/ ze cżćią go przyimuiąc wdom moy SkarŻyw 436; Ciáłá ich Fłorencya zacna Páni pobrawſzy/ zwielką cżćią pogrzebłá. SkarŻyw 553, 363, [407], 441, 463, 473 marg (16); SkarKaz 386a.

3. Uwielbienie należne Bogu (38): BiałKat 181; Młodość náſzę w grzechách ćięſzkich márnieſmy ſtrawili/ boſmy nigdy nic dobrego cżći thwey nie cżynili ArtKanc L8; Gdy Páná náſzego cześć Pogánie y inni niewierni gubią SkarKaz 244b, 639a; ábyſmy [...] w práwách náſzych czći świętey twoiey y Kośćiołá twego ochraniáli SkarKazSej 702b, 699a marg.
Wyrażenia: »cześć boża (a. boska)« [szyk 10 : 9] (19): Ach iákież dziś ieſt ná tę Bożą cżeść tárgánie/ Gdy dzyeći złych Krześćijan Páńſkie roſkazánie/ Lekce dziś ſobie ważą HistLan F2v; SkarJedn ktv; śmierć ſobie racżey obierał/ a niſzli ná roſſypánie ołtárzow Bożych/ y ſkrocenie cżći Boſkiey/ pátrzyć miał. SkarŻyw 50; Vżyć ſię dał Mąſz święty/ dla cżći Bożey rozſzerzenia SkarŻyw 508, 115, 230, 293, 357, 462, 500, 536; winszuią przy tym wszytkiego, coby ku czci bozey Christianitati vtile ActReg 168; iáka tám ochroná do czći y chwały Bożey/ do obrony wiáry ś. y kośćiołow być może? SkarKazSej 700a, 682b [2 r.], 698b, 699a [2 r.], 703b.

»cześć Chrystusowa, Chrystusa« [szyk 4 : 2] (5 : 1): Pátrzćie iáko teraz v nas Chryſtuſowá cżeść z deptána ieſt SkarJedn 402; Ták ſię zdrzewem onym wielce cżeść Chryſtuſowá wzgłośiłá po wſzem świećie SkarŻyw 397, 71, 306, 518; SkarKazSej 682b.

»cześć chrześcijańska« (2): Ták iſz nie bez wielkiego pożytku/ rozſławienia cżći Chrześćiáńſkiey/ ono drzewo S. tám przemieſzkiwáło. SkarŻyw 73, 75 marg.

»cześć katolicka« (1): kácerſtwa żeby vſtáły á wyſoko ſię cżeść twoia Boſka y Katholicka podnioſłá SkarŻyw 115.

»cześć pańska« (1): Po nich wdźięczné potomſtwo w ſwéy właſnośći śiędźie/ V ktorych ważna cześć páńſka będźie. KochPs 102.

Szeregi: »cześć, (i, a) chwała« [szyk 4 : 2] (6): KlerWes A; Temu [...] kto ćię miłuie: lekczeyſza śmierć niżli opuſzczenie czći y chwały twoiey. SkarKaz 316a; Dał pan Bóg wiele: da ieſcze więcéy. A prędzéy zátym, że W. M. chwały czći iego ſtrzeżeſz, y kośćiołá S. wedle ſwéy możnośći bróniſz GosłCast 7; SkarKazSej 698b, 699a, 700a.

»cześć i prawda« (1): ktorzy mężnie vmieráiąc świádectwo Chryſtuſowey cżći y práwdzie iego dáwali SkarŻyw 306.

4. Wielkość, moc, wspaniałość; honor Vulg; gloria PolAnt (93): PatKaz I 13v, 14; S tych ſlow ukazuye ſyą czeſcz narodzenya maryey yſz ſzwyatloſzczy przyrownanya PatKaz III 87, 87, 98v, 116, 116v; LubPs Q4v marg; KrowObr 153v, 193v; WujJudConf 71; Powagá przed nim oblicznie/ Y cześć ſtoi vſtáwicznie [Confessio et pulchritudo in conspectu eius Ps 95/6] KochPs 144, 70, 141; SkarŻyw 174, 482; Bácż iż mowi że ći trzey oćiec ſyn y duch nie ſą iedney cżći. CzechEp 248 marg, 248, 299; NiemObr 117, 123 [2 r.]; ArtKanc E7v; LatHar 389; SiebRozmyśl F4; Ná co [na wniebowstąpienie] pátrząc vczniowie oni/ dźiwnie ſię weſelili [...] życząc Pánu ſwemu tákiey czći y tákiey nagrody po oney ták ſrogiey ná krzyżu zelżywośći. SkarKaz 244a, 244a marg, 458b, 609a.
Zwrot: bibl. [Hebr 2/7, 2/9] »czcią i chwałą ukoronować, (u)koronowan(y); korona chwały i czci« [szyk zmienny] (8 : 17; 1):Iedennáſtá korona ieſt chwály ij tzci/ o ktoreé napiſáno: Chwálą ij tzcią vkoronowales go mily panie OpecŻyw 189; Leop Hebr 2/7, 9; BibRadz Hebr 2/7, 9; iż cżłowiek Chriſtus Iezus ieſt ſynem właſnym y namileyſzym BOżym/ zá Páná nam y zá głowę dánym/ cżćią y chwałą od BOgá ſámego vkoronowánym CzechRozm 176v, A2v, 8v, 12, 12v, 33 (10); CzechEp 16, 272, 286, [402]; CzechEpPOrz **4; NiemObr 107, 120; WujNT 688, Hebr 2/7, 9.
Wyrażenia: »cześć boska« (1): Godny ieſt báránek ktory zábity ieſt/ áby wźiął moc y boſtwo (to ieſt cześć Bozką) SkarKaz 244a.

»wielka cześć« (6): Y przypáſz miecz możnoſći ſwoiey ná biodrá ſwoie/ á zwielką czćią przypádnie tobie ocz ſie iedno pokuſiſz RejPs 67v, 111; BielKron 134; RejPos 222; Wielka cześć iego: cześć niezmierzona Niebem niemoże być ogárniona. KochPs 70; SkarKaz 242b.

Szeregi: »cześć, (i, a) chwała« [szyk 47:1] (48): OpecŻyw 189; RejJóz C3; KrowObr 160; Leop l.Petr 4/14; Bo był wźiął od Bogá Oycá cżeſć y chwałę [Accipens enim a Deo Patre honorem et gloriam] BibRadz 2.Petr 1/17; RejAp 53, 55v, 156; iż tám iedno Boſtwo/ iedná wſzechmocność/ iedná wola/ iedná możność/ iedná cżeść y chwałá/ ták ná ziemi iáko y ná niebye/ ieſt y będzye ná wieki wiecżne/ Amen. RejPos 150v, 206; Ciebie obeſzłá wkoło cześć/ y swiétna chwałá [Confessionem et decorem induisti Ps 103/1] KochPs 154; CzechEp 292; NiemObr 106, 127, 133; zágrayćie w Cymbały/ Pánu wſzelkiéy czći y chwały. ZawJeft 17; LatHar 260; WujNT 278, 324, 1.Petr 4/14, Apoc 4/11, 5/12. Cf Zwrot.

»moc, (i) cześć« [szyk 6 : 1] (7): BibRadz Dan 7/14; y dał iemu on nawyſzſzy moc á cżeść/ y kroleſthwo nád wſzelákim pokoleniem RejPos [136]; CzechRozm 12v; NiemObr 105, 134; iż wiecżnie z Oycem przebywa/ moc, cżeść z Bogiem zá rowne ma ArtKanc M12v; WujNT Apoc 4/11.

»cześć a sława« (1): gdyż iedno ſłowo [Alleluja] nikomu nie przypiſuie cżći á ſławy/ iedno ſámemu iemu á wielmożnośći iego: á drugie ſłowo [Amen] przypiſuie mu/ áby ſie wſzytko sſtháło wedle woley iego RejAp 156.

»cześć i wielmożność« [szyk 1 : 1] (2): Gdzye też przypiſuye pánu Bogu tę cżesć y wyelmożnosć/ że on Pan nád pány/ Krol nad krolmi mocny á wyelki GliczKsiąż C3v; LatHar 507.

»cześć i zacność« (1): y o to ſię ná nas fráſuią/ gdy tákową cżeść y zacność/ ktorą pan Chriſtus ma/ wyznawamy NiemObr 108.

5. Szczęśliwość wieczna (6): tey tám cżći prágniem/ á ſamego ſię piekłá boiem SkarŻyw 207; W iákiey cżći y w iákim pocżćie táiemnie policżeni bywáią/ ktorzy ſię w ocżách ludzkich wzgárdzonymi być nie ſromáią. SkarŻyw 212; LatHar 600; káżdy tám w oney oyczyznie iáko ſyn Boży y dźiedźic wſzytkiego onego páńſtwá/ czći y doſtoynośći niewypowiedźiáney. SkarKaz 637b, 637b [2 r.].
6. Uszanowanie, poważanie, uznanie; podziw; honor Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, Cn; bona existimatio, cultus, latria Mącz; decus Modrz (449): Rząd niewieśći nie cżyni cżći. BierEz Mv, S; OpecŻyw 31; Co się przed nimi kłaniają, Z bojaźni mnodzy działają [...]. Wiedząc, chocia tako mocni, A wszakoż czci niedostojni BierRozm 18, 18; SeklKat H2; MurzHist N4; Bo tá cżeść co z nieprawdy á s pochlebſtwá roście/ Rownie by Sroká Wronie kłániáłá ſie proście. RejWiz 55v, 44 [2 r.]; RejPos 304 marg; Gdzie bogi ſwe z rodzicmi w iednę cżeść zrownáli. HistLan F2v; Ziębnie bo cnotá/ gdy widźi/ áno cżeść iey należącą odeymuią od niey ModrzBaz 39, 50v; KochPs 162; SkarŻyw 160; NiemObr 151 [2 r.]; śiedźiał w páńſkiéy rádźie/ Co mu więtſzą czesć nioſło/ niż złoto w pokładźie. KochFr 53; GostGospPon 169; GrabowSet L2v; Oddawayćież tedy wſzytkim cośćie powinni: [...] boiaźń komu boiaźn: cześć komu cześć [cui honorem, honorem]. WujNT Rom 13/7 [przekład tego samego tekstu RejWiz 44, NiemObr 151, WujNT 789], s. 789 [2 r.]; CiekPotr 38; Ach nieſtétyſz/ z iákiéyżem ia mátki vrodzona? W iákiéyżem czći od mężá byłá wywysſzona? GosłCast 61; áby vrzędy y ſtárſzy náſzy oycowie czćią/ y poſłuſzeńſtwem wſzelákim vſzánowáni byli SkarKazSej 678a.

cześć kogo [= ku komu] (2): GórnDworz Kkv; Cześć biſkupow iáko wielką byłá. SkarKazSej 680a marg; [cf znacz. 1. HistLan F2v].

cześć kogo, czego, czyja [= pochodząca od kogo] (5): WróbŻołt Y2; Bogá prośi by wſzytkiey Rzecżypoſpolitey/ Krześćiáńſkiey/ iák myſli doſtał cżći obfitey StryjWjaz B4; Yzali krolowa ſyna Krolewſkiego porodziwſzy/ ſynowſkiey cżći iuſz niema? SkarŻyw 299, 140; CzahTr Fv.

cześć od kogo (7): BierEz R4v; OpecŻyw 108; vcżynił Rzymiánom moc pánowánia á ſobie cżeść od wſzytkich. BielKron 103, 40v, 105v; GórnDworz Aa4; Wodzili ſtárcá onego po mieśćie/ cżći od wſzytkich ludzi godnego SkarŻyw 273.

cześć u kogo (17): BielŻyw 87; BielKron 41, 93, 117; GórnDworz Cv, Xv; BudBib Sap 8/10; BiałKaz M2; SkarJedn 222; Acż Papieſtwo rzecż ieſt duchowna y vrząd Chryſtuſow: ále tá cżeść v ludzi y przodkowánie ktore znim idzie/ vwieść może SkarŻyw 473, 429, 454, 544, 559; CzechEp [412]; pátrz/ áby twé ſpráwy w domu ſye toczyły Porządnie: á dobrą cześć v ludźi mnożyły ZawJeft 21; SkarKaz 385a.

cześć ku komu (4): Dźiś młodźi náſtáli bárzo mowni/ y wſtydu á czći ku ſtárſzym máło pokázuiący SkarKaz 42b, 43b [2 r.]; Stáropolſka cześć ku krolom. SkarKazSej 693b marg.

W przeciwstawieniu: »cześć ... potwarz« (4): miáſto cżći potwarzą oddawa. BudBib Eccli 29/9.

W funkcji równoważnika zdania optatywnego [komu] (7): ſwiebodnemu cżeſć, á zdrayczom ſmierć BielŻyw 25; Chwałá y cżeść káżdemu ktory dobrze cżyni [bibl. Rom 2/20] WujJud 53v [przekład tego samego tekstu (5)] BudNT Rom 2/10; ModrzBaz 59; WujNT 16, Rom 2/10; SkarKaz 350a.

Fraza: »[komu] niechaj będzie cześć« (1): Wam niechay będzie cżeść/ ktorzy wiernie wierzycie Pánu ſwemu RejPos 53v.
Zwroty: »w (wielkiej) czci, z czcią być« [w tym: u kogo (10), od kogo (2); w czci i (po)wadze (8)] = być szanowanym [szyk zmienny] (18 : 1); BielŻyw 87; ⟨A z iáką⟩ſz teſz czćią ná ſwiećie byli ⟨Ktorzy⟩ iedno w cnotách ſie czwiczyli RejRozpr K2v; widząc Moiżeſzá w wielkiey cżći być od wſzytkich/ poruſzony zazdroſcią/ podwiodł 1ud poſpolity na Moiżeſzá BielKron 40v, 41, 70, 93, 105v, 117; iáko náuká ſámá/ thák ći ludzie/ kthorzy ſie nią paráią/ ſą v mnie w wielkiey cżći/ y powadze GórnDworz Cv, Xv; RejPos 303; Sługi kośćielné we czći być máią. BiałKat 363v marg; BiałKaz M2; ModrzBaz 7, 57; SkarŻyw 429, 454; RybGęśli D4; WujNT 628.

»czci dosta(wa)ć, otrzymać cześć« [szyk zmienny] (4 : 3): BierEz G; KuczbKat 425; Ci wſzyſcy zá żywotá ſwego otrzymáli cżeść [gloriam adepti sunt Vulg] BudBib Eccli 44/7, Sap 8/10; StryjWjaz B4; ModrzBaz 58v; każdy czci doſtánie/ Kto nań przyśięga. KochPs 90.

»cześć mieć« [w tym: od kogo (2), u kogo (2), czyją (1) = być szanowanym [szyk zmienny] (12): Szcżuká [...] Wſzytkim rybom pánowáłá/ A od nich cżeść wielką miáłá. BierEz R4v, E4; A tak namęcżywſſy ſie go/ poganom go w ręce dali/ aby s tego cżeſtz od ludzi mieli/ ijżby onij byli ludzie miloſciwi OpecŻyw 108; MurzNT Ioann 4/44; Mącz 203b; ſkądby Krol Iego M. cżeść/ á narod Polſki ſławę/ v poſtronnych miał ludzi GórnDworz B7; HistRzym 21; SkarŻyw 299, 559; CzechEp [412]; Abowiem ſamże Ieſus świádczył/ iż Prorok w oyczyznie ſwey czci nie ma [honorem non habet] WujNT Ioann 4/44 [przekład tego samego tekstu MurzNT ], Hebr 3/3.

»we czci mieć« =szanować [szyk zmienny] (17): BierEz A2v; LibLeg 11/187v; SeklKat H; MurzHist K2; BibRadz Lev 19 arg; Nietelko w tey mierze białegłowy od w. m. krzywdę ćirpią/ ále y męſzcżyzni/ ktorzy one we cżci máią GórnDworz Vv, K5v, Gg, Ii2v, Kk5v, Mm2; HistRzym 40, 112; PaprPan T3v; Miey we cżci Oycá y Mátkę ArtKanc M4; GórnRozm D4; którému oni pod przyśięgą powinné poſłuſzeńſtwo czynić/ y iego we czći mieć będą winni. SarnStat 203.

»cześć zachować; ma być cześć zachowana [komu]« (2; 1): HistLan F2v; przyſięgáli przes Bogá y Ceſárſki Maieſtat [..,] ktoremu ma być wiárá y cżeść/ y chuć ſerdecżna záchowána BielSpr 11v; CzahTr Fv.

»czci żądać« (1): ym mniey [Kato] cżci żądał, thym ſie go więcey przydzierżała. BielŻyw 125.

Wyrażenia: »czci godny (a. godzien)« [w tym: od kogo (1); czci i chwały (3), czci i powagi (4), czci i powagi (1), czci i poważania (1), czci i sławy (1), czci i wiary (1); oba człony wyrażenia w bezpośrednim sąsiedztwie (24)] = venerabilis Mącz, Calep; venerandus Calag, Calep; honore dignus Vulg; honorabilis Mącz; augustus, reverendus, verendus Calep [szyk 18 : 12] (30): FalZioł IV 54b; żadneies cżci niegodny, aniż ſie mnie rownać możeſz BielŻyw 151, 85; áby iego pámięc namnieyſza niezoſtáłá/ iáko niegodnego ćći y ſłáwy BielKron 205, 275, 352v; lauream adeptus est et lauream meruit, Vkoronowan yeſt/ godźien czći y chwały. Mącz 186a, 157d, 479d; GórnDworz D5v, D7v; HistLan E3v; Piſánie twoiego cżci godnego bráterſtwá doſzło nas SkarJedn 245, 289; Ehrwirdig. Cći godny/ et poważny. Venerandus. Calag 146a; A Ephrem obroćiwſzy ſię do niey/ z oną nabożną y cżci godną poſtawą y oſobą/ rzecże SkarŻyw 118, 107, 273, 299, 318, 595; GórnRozm E4v; Augustus ‒ Szwięty, czcy godny, pełny godnoſzczy. Calep 115b, 921b, 1109a [2 r.], [1112]b; SLudzy ktorzykolwiek ſą pod iárzmem/ niech rozumieią pány ſwe godne być wſzelákiey czći WujNT 1.Tim 6/1; SkarKaz 158b; GosłCast 73.

»powinna, przystojna cześć« [szyk 3 : 1] (3 : 4): HistLan F2v; ktorym z oſobná káżdemu ieſteſmy przyſtoyną cżeśc powinni. KuczbKat 305; y ludźie prawdźiwie náukámi ſię báwiący/ wpowinney cżci niebędą oſzukáni. ModrzBaz 135; SkarKaz 43b.

Szeregi: »cześć, (i, a) chwała« [szyk 13 : 4] (17): RejPs 90v; KwiatKsiąż E2; Mącz 111a, 185b, 186a, 203b; gdyż ſláchectwo ieſt/ iáko roſpalona pochodnia/ ktora [...] zápala ku cnocie/ ták boiáźnią nieſławy/ iáko też nádzieią cżci/ a chwały. GórnDworz Dv, D5v, D7v, Kk4v; HistRzym 21; WujJud 53v; cżłowiekowi też tedy wywyżſzonemu/ cżeść y chwałá należy. NiemObr 120; ZawJeft 27; WujNT 16, Rom 2/10; SkarKaz 350a.

»cześć abo dostojnośc« (2): Bo owo cżapki zdeymowánie/ kłániánie/ z drogi vſtępowánie/ niemoże być właſnym imieniem cżći ábo doſtoynośći názwáno/ ále rácżey ſą nieiákie znáki cżći ábo doſtoynośći ModrzBaz 40, 40.

»cześć a pochwała« (2): BielKron 112; á co może być gániebnieyſzego/ iáko kłamliwą gębą złupić pocżćiwą białągłowę z dobrej ſławy [...]? ieſzcże zá iáką przycżyną/ zá thą/ kthora by iey tym więtſzą ieſzcże cżeść/ á pochwałę od ludzi przynieść miáłá: to ieſt/ iż ſie cznotliwe iey ſercze ná złą drogę náwieść nie dáło. GórnDworz Aa4.

»cześć i podwyższenie« (1): á iáko z krolow cześć wſzytká y podwyżſzenie/ ná ich dobre iáko z głowy ná członki/ ſpływáło. SkarKazSej 692a.

»cześć, (i, a) powaga (a. poważenie)« [szyk 15: 1] (16): Abi yey mczi wthey czczi y powadze myely yako na ſtan yey mczi prziſthoy LibLeg 11/187v; BielKron 41, 105v, 117, 181v; Nunquam nisi honorificentissime Pompeium appellat, Nigdy o niem nie mówi yedno s wielką czcią á powagą. Mącz 157d, 111a, 479a, d; GórnDworz Cv, Ii2v, Mm2; RejPos 303; BiałKaz M2; SkarŻyw 559; Poniewaſz człowiek [...] czći ieſt y poważenia godny/ [...] prżeto płácon nie ma bydź żadnem ná świecie złotem. GórnRozm E4v.

»cześć, (i, a) sława (a. sławność)« [szyk 9 : 4] (13) : BielKron 70, 205; áby nie był złupion z oney prawdziwey zapłáty/ to ieſt/ ze cżći/ á ze ſłáwy/ ktora s pocżciwego potu płynie. GórnDworz D7; BudNT Rom 2/10; ModrzBaz 57, 58v, 59; A iſz byłá wielkiey v ludzi ſławy á cżci y náwiedzánia zacnych oſob [...]: o to ſię fraſowáłá/ iſz ią ludzie ták bárzo ſobie ważyli. SkarŻyw 140; CzechEp [412]; GostGosp 155; nie máſz wątpliwośći/ By w kim cnotá miáłá viść bez cżći y ſławnośći. RybGęśli D3v; SkarKaz 579b; GosłCast 7.

»cześć i waga« (1): tedy przedśię tych ktorym zayrzemy/ w tákiey cżci y wadze być nierádzi widźimy/ w iákiey ſámi ieſteſmy. ModrzBaz 7.

»cześć, (i) wiara« [szyk 2 : 1] (3): BielKron 352v; BielSpr 11v; Tegoż ſobie po Bogu naprzod vważayćie/ A iemu ſwą cżeść wiárę mocno záchowayćie. CzahTr Fv.

Wyrażenie przyimkowe: »beze, krom czci« = ignobilis, sine honore Vulg; inhonoratus PolAnt (4 : 1): Nie ieſt krom tći prorok/ wyiąwſzy woiczyznie ſwoiéi MurzNT Mar 6/4 [przekład tego samego tekstu WujNT; cf WujNT Matth 13/57]; Znáczna theż rzecz ieſth z żydów: którzy [...] ſą tu tułáczmi y bezeczci ná świećie BiałKat 168v; My głupi dla Chriſtuſá; á wy roſtropni w Chriſtuśie. myſmy ſłábi/ á wy mocni: wy zacni/ á my beze czći [ignobiles]. WujNT 1.Cor 4/10, Matth 13/57, Mar 6/4.
a. Widome oznaki, dowody uszanowania; uczczenie; wyróżnienie; uroczystość na czyjąś cześć; gloria Vulg, PolAnt, Mącz; honor Vulg, Mącz, Modrz; triumplius BartBydg; honorificentia Cn (259): Triumphus, czescz BartBydg 163; BierRozm 18; ysz przodkowie naschi [...] do wyelkiego {xyedza Wytolta} y do wyelkiego Cazymierza [...] wgoſtzyne przyeſzdzaly. y wyelykye czczy y laſky wydaly. LibLeg 10/95; HistAl L6; Woienne Práwo/ ieſt obyczay ſtoczenia walki [...]/ ſtopnie doſtoieńſtwá/ czeſć/ iáko gdy Koroná albo Láncuch złoty bywa dany GroicPorz a3; Leop Luc 14/10; BibRadz II 12b marg; támże [papież Jan ósmy niewiasta] potym bez żadney cżci pochowaná BielKron 171v, 42v, 115, 124v; GórnDworz R2v; Ale iż miedzy ludźmi ták rozumiemy/ że ten ma więtſzą cżeść ktory ná práwey ſtronie ieſt poſádzon KuczbKat 55; mowmy iáką nagrodą y cżcią/ ták Miſtrzowie/ iáko vcżniowie w náukách máią być zátrzymáni. ModrzBaz 131, 40 [2 r.], 51, 206, 310 marg; KochPieś 50; ponieważ cześć prawdźiwa ieſt to/ kiedy cżłowiekowi iákiému dobrému zá cnotę iego [...] dádzą nagrodę iáką OrzJan 44, 44 [2 r.], 50; KołakCath C3v; WujNT 16, 440, 456.

cześć komu (22): Więtſzaby cżeść byłá pánie Koſtká Dworney pániey/ kiedy byś ią w. m. thák wyſoko wynioſł/ iżby z dworzáninem doſtoinoſcią porownáć mogłá GórnDworz Kk2. Cf cześć komu u kogo, Wyrażenia przyimkowe.

cześć komu u kogo (2): za to tesch nyebedzie y v m ny yedna czeſcz tam v Czeſſarza Thvr. za the robothe LibLeg 10/123; Leop Esth 8/16.

Fraza: »czołem za cześć« [formuła pożegnalna lub dziękczynna] (3): A ták pánie czołem zá czeſć Bo iuſz wieczor iuſz teſz czás ieſć RejRozpr Kv; Mącz 203b; Iuż czołem zá cześć ſczęśćié/ dáléy ćię nie czekam PudłFr 15.
Zwroty: »we czci [u kogo] być« [szyk zmienny] (2): záſtał krolá w Wilnie y był v niego w wielkiey cżći BielKron 436; SkarKazSej 680a.

»[komu] cześć dawać; cześć ma być dawana« (8; 2): Czeſć ma być dawáná miſtrzowi March1 A3v [idem March3 V2v]; OpecŻyw 71v; March3 V2v; BielKom A3; ieſth ſám przed páłacem ieden cżłowiek/ kthoremu ſie wſzyſcy kłániáią y cżeść dawáią HistRzym 46; BudBib Prov 26/8; SkarJedn 117; zgánił to: iſz liſtom Kśiążęcym cżeść/ ktora ſię Boſkiey rownáłá/ dawáli. SkarŻyw 462, 88, 241.

»[kogo] mieć w cześć« [szyk zmienny] (3): BierEz P2; Proſſe rácziż mie wzdy miécz wczeſċ Bom był Paſterz trzody twoiey RejKup bb4v; BielKom A3v.

»mieć się w cześć« = zachowywać się z godnością (1): mieyże ſię w cżeść y ty Byś nie był bity. KlonFlis F.

»cześć otrzymać, czci dostać« (2 : 1): Pan Bog [...] Dwu w nierowną walkę ſpráwił: By ſie ſługá z Pánem wſpierał/ Ktoryby cżeść otrzymáć miał BierEz E4v; HistAl D7v; Meritum adeptus est honorem, Powinny czci doſtał. Mącz 217d.

»za cześć poczytać, mieć, wziąć« [szyk zmienny] (1 : 1 : 1): żon miał kilko ſet/ do ktorych Kápłani iego wolny máią przyſtęp/ máiąc to ſobie zá wielką cżeść. BielKron 453v; gdyż ſię cżeſto będąc żywymi wzbroi okazowali/ tedy też to zacżeść ſobie niemałą pocżytali/ gdy wniey wgrob włożeni bywali. KwiatKsiąż N3; SkarŻyw 115.

»[komu] cześć sprawić« (4): A iż ią Lwicą zwáli/ tę iey cżeść ſpráwiono/ Lwicę potym ku iey cżći złotą poſtáwiono. RejZwierz 15v.

»[komu] cześć (u)czynić, (u)działać« = adorare Vulg [szyk zmienny] (14 : 3): MetrKor 31/621; Zá to iemu dziękowáli/ Przyſtępuiąc obłápiáli [...] Nawyżſzą mu cżeść dziáłáiąc. BierEz F2v, Qv; gdy ⟨Ie⟩zusa przed wiétnicę ku Pilatowi przywiedli/ proporce mu ſie ſklanialy cżeſtz iemu cżynily OpecŻyw [123]v, 108v, 121, 181v; BielŻyw 27; Leop 1.Reg 25/23; BiałKat 356; HistLan E3v; KuczbKat 305 marg; StryjWjaz B; SkarŻyw 292, 304; Ia ſczęsćié ták ſzácuię/ że vććiwym cnotom Czynię czesć więtſzą/ niżli bogátym klinotom. KochFr 104; ArtKanc D12.

»cześć wyrządzać (a. wyrządzić); cześć wyrządzana; czci wyrządzanie« [w tym: komu, czemu (19)] = decorare, habere a. perhibere honorem, honestare, honorare, honore afficere a. dignare a. facere, venerari, dignatio, dignitas, veneratio Mącz [szyk zmienny] (21; 5; 3): GliczKsiąż N7v; będzieſz wyrządzał cżeść mátce ſwoiey Leop Tob 4/3, Esth 1/20; BielKron 453; KwiatKsiąż Nv; Rzimiánie [...] zá naypierwſze á nayznámienitſze czći wyrządzanie poczitáli/ Triumph hetmáński Mącz 466a, 69b, 79d, 89a [2 r.], 151a, c (15); WujJud 48v; ModrzBaz 2v, 68; káżdy ſię dotykáć iego chćiał/ cżeść mu wielką wyrządzáiąc SkarŻyw 30; StryjKron 762; WerKaz 287; WujNT 440, Act 28/10; SarnStat 310.

Wyrażenia: »godny (a. godzien) czci, dostojen ćci« (2 : 1): Godzien Ezop cżci tákowey/ By go wypuścił z niewoley. BierEz E4v; Tá to która zá nimi idźie [...] ſláchetniéyſza ieſt/ ále tá która naprzod idzie nie ieſt tey ćći doſtoyná. HistRzym 18v; WujJud 48v.

peryfr. »ostatnia cześć« = pogrzeb (1) : ſkoro Narimuntowi wielkiemu Xiędzu ſwoiemu Pánowie y Boiárze Litewſcy/ y Zmodźſcy oſtátnią cześć y poſługę pogrzebu ná zgliſkach Wilnienſkich odpráwili StryjKron 360.

»powinna (a. powinowata), przystojna, godna, własna cześć« [szyk 9 : 2] (6 : 3 : 1 : 1): tego ſie boię/ Iż za wielką dobroć twoię: Godney ći cżći nie vdziáłam BierEz Qv; Co wſſytko zá tem ſzło/ że ſie godzi [...]/ áby náucżycyelom á ludzyom vcżonym ſluſſna á powinowáta cżesć byłá wyrządzoná od káżdego oycá GliczKsiąż N7v; KwiatKsiąż Nv; Mącz 217d; A Abdyaſz to widząc/ ná oblicże vległ Pocżćiwość wyrządzáiąc/ mężowi ſwiętemu/ (Iákoż iednák przyſtoi/ właſna cżeść káżdemu) HistHel B3v; StryjWjaz B; bo gdy z zacnymi y vcżciwymi pániámi/ cżeść im powinną cżyniąc/ ochotnie y weſoło rozmawiał: nigdy iáka która byłá ná twárzy/ niewiedział. SkarŻyw 292, 304; StryjKron 762; iż Korneliuſz chćiał Piotrowi cześć iemu przyſtoyną wyrządzić WujNT 440; SarnStat 310.

»prożna cześć« (1): on żeby oney prożney cżći y niepokoiu vſzedł/ ſłup ſobie wyſoko poſtáwił SkarŻyw 30.

»cześć świetska« (1) : Iezus mily będątz ſám na oné górze/ ſtál bliſko ſwitaniá na modlitwie/ zniknąwſſy od cżcij ſwietſkié. OpecŻyw 53v.

Szeregi: »cześć i chwała« (8): Cżeść y chwałá ma być wyrządzaná káżdemu dobrze cżyniącemu? WujJud 48v. Cf Wyrażenia przyimkowe.

»cześć a podciwość« (2): Veneratio, Czczenie/ czći á podćiwośći wyrządzánie. Mącz 479d. Cf Wyrażenia przyimkowe.

Wyrażenia przyimkowe: »dla czci [kogo, czego]« (2): PatKaz I 14; Swiadkiem wypráwy ná przyięćie iego, Stroynie ſpráwiáne dla czći krolá ſwego. KlonKr F3.

»ku czci« (34): HEnrik gdy zá żywotá ſyná koronował/ Ku cżći s pirwſzą potráwą/ k ſtołu przyſługował. RejZwierz 21 v.

~ ku czci kogo, czego, czyjej (14): March1Wiet A2 [2 r.]; Przeto zdała mi ſie rzecż ſluſzna czo oney miało być to przypiſać ku cżći waſzey P M. y owſzem ku cżći waſzey mążonki. WróbŻołtGlab A3v, A3; RejZwierz 15v; BielKron 156v; Epithalamium, [...] Wierſze ku czći weſela cziyego vczinione. Mącz 107a, 45d, 144a; GórnDworz Dd5; RejZwierc 195; Calep 366b; WujNT 869.

ku czci komu, czemu [w tym: komu ku czci (3)] (18): Ku czci sławnej a szlachetnej osobie Wielmożnemu Panu Jeronimowi z Łaska RejŁas 1; RejJóz M6; Przeto Poetowie zmyſlili/ iż on napirwey [...] ogień s kámieniá wſkrzoſáć vkazał y pierśćienie nośić ná cżwartym pálcu ku cżći ſerdecżney żyle. BielKron 23v; Ovatio, Rádość s weſelim y wykrzykániem Hetmanowi ku czćy Mącz 271c; Tumulus honorarius, Próżny/ czczy grób/ który tylko ná pámiątke ku czći komu wyſtáwiony yeſt. Mącz 468c, 106b, 134c, 186b, 274a, 363c, 475a; OrzQuin Mv; RejZwierc 35v; RybWit C2v. Cf Zwrot.

ku czci kogo a. komu (1): około ktorego ſłupá Rycerſtwo rozmáite gry ſpráwiáło ku cżći a chwale krolowey BielKron 158v.

Zwrot: »ku czci być [komu]« (4): Liberaliter servire, Służąc ku czćy być pánu ſwemu. Mącz 191a, 157c, 269c; GórnDworz P7.
Szeregi: »ku czci a (i) (ku) chwale« (5): March1Wiet A2; BielKron 158v; Laudem gloriamque alicuius versibus seu carmine celebrare, Ku czći á chwale cziey wirſze nieyákie ſpiſáć. Mącz 45d, 186b; OrzQuin Mv.

»ku czci i ku hańbie« (1): Te ktore thu były tu [!] cżći/ y ku háńbie białychgłow/ nád miárę ſłowá/ ták nápełniły vſzy káżdego/ iż tám nic iuż więcey wniść by nie mogło GórnDworz Dd5.

»ku czci a poczciwości« (1): Ornamento suis esse, Ku czćy á poczćiwośćy być prziyacielóm ſwym. Mącz 269c.

»ku czci i ku posłudze« (1): Służká áby też wżdy záwżdy był [...] nie wſzetecżny/ ále coćby ſie et ad forum et ad corum [...] przygodził/ to ieſt/ tobye ku cżći y ku poſłudze tákże RejZwierc 35v.

»ku czci a (ku) sławie« (2): March1Wiet A2; Pięknie było káżdemu pánu w tey ſławney Koronie/ gdy ludzie poććiwi s chući á z miłośći około ſie ich wieſzáli/ ku cżći á ku ſławie ich RejZwierc 195. ~

»na cześć« = in honorem PolAnt (5): W wielkim lepak domu nie iedno ſą nacżynia złote y ſrebrne/ ále y drewniáne/ y gliniáne/ á one iednák ná cżeść/ á te ná nie cżeść. BudNT 2.Tim 2/20, 2.Tim 2/21.

~ na cześć kogo (2): gdzie dzis ieſth miaſtho Auguſta [...] na cżeſcz Ceſarza Auguſta zbudowane. MiechGlab 44; BielKron 266v.

na cześć komu (1): nátychmiaſt ſpráwili ſlup krolewski s kámieniá cżárnego ná cżeſć Anektánábowi HistAl A2v. ~

»z (wielką) czcią« (25): OpecŻyw 72; BielKron 42v; gdy mu ſam Papieſz ná głowę Infułę kładł/ z wielką cżćią y poniżenim złożył ią z głowy SkarŻyw 462, 212, 298, 391, 473.

~ Zwrot: »z(e) czcią przyjąć, przyjęty« [szyk zmienny] (8 : 6): OpecŻyw 31, 73v; Iako Zydowie przez obiawienie Anielſkie z wielką ccią przyięli Alexandra. HistAl Cv; BielKron 191v, 229v; SkarJedn 137, 321; Przyięty ieſt zwielką cżćią od Boleſłáwá SkarŻyw 355, 171, 335, 348, 357, 487; ArtKanc E5v.
Wyrażenie: »ze czcią naszą« = z honorami należnymi przedstawicielom króla (2): wczim Commiſſarze naſchi nyechai ſporny nyebenda Bandzieli ym myeſcze wyedlye zwiczayv y zachowanya oznaymyono Na ktorebi beſpiecznye ze czcziam naſcham yachacz mogly LibLeg 11/13 1v, 11/161v.
Szereg: »z czcią i chwałą« (2): acżkoli ſ taką cżcią ij chwálą prowadzili go a wſſakoż ſie s tego niechelpil OpecŻyw 72; WujNT przedm 38. ~

Iron. (5): A to w niwecż żec gębę/ ná krzyż pokryſláią/ Alboć wzory ná twarzy/ páznokty zdzyáłáią. [...] lecż s tey cżći/ bárzo bolą kośći. RejZwierz 122v; RejAp 139; ô piękna cześć: y życzyćby ſobie kondiciiéy tákiéy/ w któréy zwyćiężcá tym ſámym rózny ieſt od zwyćiężonégo/ mężny od ſłabégo/ że świétnieyſzym niewolnikiem ieſt? OrzJan 44, 44.

Zwrot: »na czci bywać« (1): Iuż wiedz iże ten Ożgá miedzy kołpacżniki/ Mężnie ſzáblą okłáda bá y wiąże łyki. Acżći y ſam też v nich ná tákiey cżći bywa/ Cżáſem ſobie nie kmyſlney roſkoſzy vżywa. PaprPan Bbv.

α. Wyróżnienie przez Boga (18): Luciper [...] poznal naturą czlouyeczą przyycz ktey czczy yſz ſyą myala zlączycz zbogyem PatKaz III 98; Piſarz liſtu do Hebreow/ nie z Bogiem też ſámym ále z ánioły cżłowieká przypodobywa w zacności y ćći ktorą ma od Bogá. CzechRozm 52; Ręká męcżenniká/ która wiele piſałá ku chwale Bożey/ P. Bog oſobną cżcią obdárzył. SkarŻyw 47 marg, 47.
Zwrot: bibl. [Ps 48/20] »w (wielkiej) czci być« [szyk zmienny] (8): MrowPieś A3v; LubPs N2 [2 r.], N2v; nie zrozumiał gdy we tććy był/ ſobie y wſſem zlie vczynił. SeklPieś 19; Człowiek gdy ieſt we ćći [Homo in honore] nie rozumie/ á podobien ieſt bydlętom ktore giną. BibRadz Ps 48/21; ArtKanc L7v, N11.
Szeregi: »cześć, (a) chwała« (2): RejPs 30; A ná wſſemeś ſtan yego tu zacnye przełożył/ Wyelką cżcyą zacną chwałą yegoś przychędożył LubPs C.

»cześć i łaska« (2): Gdyż Pan Bog miłoſierdzye y prawdę miłuye/ Cżeść y łáſkę wyernym ſwym yáko Pan dáruye [gratiam et gloriam dabit Dominus Ps 83/12] LubPs S6v; WujNT 262.

Wyrażenie przyimkowe: »[komu] ku czci« (2): Gdym ſobie Stworził Cżłowieka Iákam Láſke nadnjm ziawił Zemnu [!] wſſytko ku czcży ſprawił. RejKup y8v; MurzNT 103v.
β. Staranie się o czyjeś potrzeby doczesne, należyte zaopatrywanie w środki do życia (hebraizm w Biblii); honor Vulg [w tym 15 r. 1.Tim 5/17 i nawiązania do tego wersetu] (17): BiałKat 363v [3 r.]; nie we czći iákiey ku nápełnieniu ciáłá (marg) To ieſt, nie karmiąc ćiáłá ſwego do ſytośći. Hebráiſm. (‒) WujNT Col 2/23, 1.Cor 12/24; Iednę cześć daymy/ wedle Apoſtołá złym/ a dwie dobrym. SkarKaz 611b.

Wyrażenie: »czci godny« [szyk 9 : 2] (11): SeklWyzn f3v; SeklKat Hv; KromRozm III K4v [3 r.]; KrowObr 126v; BiałKat 363v; RejPosRozpr [c]2v; Kápłani ktorzy ſię w przełożeńſtwie ſwym dobrze ſpráwuią/ niech będą miáni godnymi dwoiákiey czći (marg) dwoiákiego opátrzenia. Heb. (‒) WujNT l.Tim 5/17, 1.Tim 5 arg, Bbbbbb3v.

γ. Uczta, poczęstunek, okazałe przyjęcie, uroczyste podejmowanie gościa; coena Mącz; convivium Modrz (43): Ięłá myſzy wieśney prośić. Aby v niey ná cżći byłá BierEz M3v; RejJóz O3v; RejFig B; BielKron 217v; Reus ambitus, Obżáłowány przed ſądem/ że przes vpominki czći/ zábiegánie y dáry yáką doſtoyność y vrząd chciał oſięgnąć. Mącz 354d, 311d; ModrzBaz 124; SkarŻyw 152; ſą się tak przed prawem naſzym zezwolili, panv cżeſć cżynić ſpołecżnie, ſkladaiąc ſię na piwo, ktore vmyſlili klodą na przyiazd pana ſwego wyſtawiać. ZapKościer 1580/11; Bo tám wſzytká czesć byłá mléko z świnią nogą. KochFr 99; ActReg 83; Phiditia – Czeſcz przyaczielska. Calep 799b; POPIEL WTOry/ tákiſz też/ od Myſzy ziedźiony: Ze Stryie ná cżći potruł KlonKr wstęp A2v; iáko nie życzę Tego ábyś miał ná cześć ytrácáć tę wioſkę; Ták áni też ná poſag CiekPotr 52.
Fraza:»czołem za cześć« [formuła podziękowania za ucztę] (1): CZołem zá cześć/ łáſkáwy moy pánie ſąśiedźie: Boże nieday v ćiebie bywáć ná bieśiedźie KochPieś 20.
Zwroty: »cześć sprawiać, wyrządzać« (3 : 2): Coenam reponere, Cześć zá cześć wyrządzáć/ oddáć. Mącz 311d, 201c; BielSat Hv; BielSen 19; krol Agátocles gdy ſwoim część [!] ſpráwiał/ Miedzy złote naczynie záwſze glinę ſtáwiał SzarzRyt D3.

»(za)prosić, wezwac (a. wzywać) na cześć« [szyk zmienny] (13 : 4): GlabGad N8v; BielKom G3v; BibRadz Esth 5 arg; A gdy było ná ſwięto ſwego národzenia/ prośił gośći do ſiebie ná cżeść BielKron 137v, 21, 59v, 63v, 85, 115 [2 r.] (11); Coena igitur recta, Záwołána vczta gdy królowie xiążęta/ álbo známienići pánowie do ſwego dworu ná cześć wzywáyą. Mącz 348d; StryjKron 125; KochFr 23.

Szeregi: »cześć a (albo) biesiada« [szyk 1 : 1] (2): Asymbolus, [...] Wolny á wyyęty od skłádánia pieniędzi ná yáką bieſiadę/ álbo cześć. Mącz 18c, 280d.

»cześć a czestowanie« (1): Odit populus Romanus privatam luxuriam, [...] Lud Rzimski ma w nienawiśćy hoyne czći á czeſtówánia domowe Mącz 201c.

»cześć, kołacyja« (1): vdáli ſie ná roſkoſzy świeckie/ ná igrzyſká/ ſproſtne/ ná cżći/ kołáćye/ goſpodárſtwá/ máſzkáry/ gámrácye. BielSpr 3v.

W przen (1): Ani mi ſmákowáłá cżeść krolá złego páná LubPs hh5v.
Przen: Wypoczynek, próżnowanie (1): Hyberno, dicuntur milites. Zymie ná czći yeſtem przes źymę. Mącz 160a.
b. W odniesieniu do wartości moralnych i materialnych: uznanie wartości, wysoka ocena społeczna; honor PolAnt, Modrz, Cn; głoria Vulg (24): BudNT 1.Thess 4/4; Gdyż cżeść tylko cnoćie á godnośći powinną wełnie przypiſowáć/ á ſzáty ſwoie/ więcey niż ſámych śiebie zdobić chcą. ModrzBaz 50, 132.
Zwroty: »być we czci« [w tym: u kogo (3)] [szyk zmienny] (8): nauka ſpiewania [...] w wielkiey niekiedy zacnośći á ćci v Grekow była KwiatKsiąż I2v; Było theż v nas pirwey we cżći to ćwicżenie/ zá páſy chodzić GórnDworz E2, D3v; ModrzBaz 44v; A ieſlić poſługowánie śmierći literámi wyráżone ná kámieniách/ było we czći: [...] iákoż nie dáleko więcey poſługowánie duchá we czći będźie? WujNT 2.Cor 3/7‒8, 2.Cor 3/9 [2 r.].

»we czci mieć, miany« [szyk zmienny] (3 : 1): Biegłość w práwiech [...] w wielkiey czći wſzędzie bywa miana KwiatKsiąż I4v; GórnDworz H; Ale ſkoro bogáctwá we cżći [...] pocżęli mieć/ zá rázem ſię prawdźiwa zacność w pychę/ á wolność w roſpuſtę obroćiłá. ModrzBaz 51v; SkarKazSej 692a.

»z(e) czcią uży(wa)ć« [szyk zmienny] (4): RejWiz 104v; Ten wylicżał roſkoſzy/ iákich cżłowiek ſławny/ Tu ma ze cżcią vżywáć/ á ſwego żywotá/ Vżyć z nadobną ſławą RejZwierz 134; iákoby poddáni/ cżáſu pokoiu pocżćiwie nábytego/ żyli we wſzelákim beſpiecżeńſtwie: vżywáiąc ze cżćią tego końcá pracz ſwoich/ ktory ieſt dobra myſl/ á odpocżywánie. GórnDworz Hh; RejZwierc 224v.

Wyrażenie:»czci godny« [szyk 2 : 2] (4): Palmarium [...] quod scilicet palma dignum est, To co sławy czćy y chwały godno yeſt. Mącz 274a; GórnDworz G8v; SkarŻyw 71; Gdyſz prawda Páni święta godna też cżći záwżdy. CzahTr C4v.
Szeregi: »(sława) cześć i chwała« (2): Mącz 274a; ktore vcżynki s ſiebie ſáme/ godne ſą cżci i chwały GórnDworz G8v.

»cześć i waga« (2): złoto w wielkiey czci y w wadze, FalZioł IV 52b; ModrzBaz 44v.

7. Sława, rozgłos; gloria, palma Mącz; honor JanStat (57): Drugi rzekł [po śmierci Aleksandra], o mężu cżci przewielkiey, iakos wnet iako ptak połapion. BielŻyw 164; RejRozpr D3v; LubPs E4v; iż [...] Idzye s pocżćiwych Kſiążąt/ narodu Słuckiego. Ktorzy záwżdy wielką cżeść/ páńſtwu Litewſkiemu/ Cżynili RejZwierz 91; tego oná [rzeczpospolita] ma v śiebie zá godnego ſobie/ ktory iey dobrze czyni/ mnożąc cześć y pożytek iey. OrzRozm P2v; Ieſliby też chciał [król Ferdynand] co gwałtem ſemną pocżynáć/ co zá cżeść otrzyma/ gdy dziećię w pieluchách roſkwieli/ albo ſie na wdowi ſtan wezbroię vbierze. BielKron 311, 62, 332; OrzQuin Q3, R3; bywa to niemal záwdy/ iż w bitwie/ ábo ná thych mieyſcach/ gdzie ludzie cżći doſtawáią/ ſláchćic ſobie lepiey pocżyna [...] niż nieſláchćic. GórnDworz Dv, Ii7v; HistRzym 22v; Tákiemi igrámi żołnierze [...] chęćią sławy będą pobudzeni do powinnośći cżeść przynoſzących [excitabuntur ad decus et officium] ModrzBaz 118; Bych cię z drogiégo mármoru poſtáwił/ [...] Ieſcze bych ćię czći trwáłéy nienabáwił. KochFr 38; ſwemu imieniowi Ziednaſz cześć niepodległą żadnému końcowi. KochProp 16; KochFrag 30; OrzJan 53; ku rozmnożeniu wiáry/ ſpráwiedliwośći Zakonu Krześćiáńſkiégo zbáwiennégo/ y ku vtwiérdzeniu czći Zakonu náſzégo [...] vmyſły náſzé ku pokoiowi y zgodźie obróćiliſmy SarnStat 1086, 955.

cześć czego [= z jakiego powodu] (1): Pirwſzego zwycięſtwá mego wziąłem cżeſć y koronę HistAl B2v.

cześć dla czego [= z jakiego powodu] (1): Navalis gloria, Cześć dla oſięgnienia zwicięſtwá ná morzu. Mącz 242b.

cześć z kogo, z czego (4): A nietylkoć z piſmá Kromerowego wielką cześć y chwałę Koroná Polſka ma OrzRozm P4; BielKron 386, 460v; tyli więtſzą cześć maſz z przodków ſwoich/ Czyli oni chwálnieyſzy z wyſokich cnót twoich. KochFrag 42.

Zwrot: »cześć odnieść (a. odnosić)« (2): Iednák też tu ieſt ieden/ ktory ma tę ſławę/ iakoby miał záwdy pocżćiwośći białychgłow bronić/ otoż áby tey cżći dármo nie odnośił/ zleczę iemu tę poſługę. GórnDworz V v; KochPam 81.
Wyrażenie: »wieczna cześć« (2): Smolenſczánie Ruſſacy [...] Pod trzemi Chorągwiámi vderzyli z boku A Krzyżácki wálny vff wnet vſtąpił kroku. Czym wieczną cześć od sławy wzięli nieſmiertelney StryjKron 527; SarnStat 1020.
Szeregi: »cześć i chwała« [szyk 5 : 1] (6): wſzytkę cześć y chwałę ſwą z woyny przodkowie náſzy miewáli OrzRozm D2v, P4; BielKron 117; KwiatKsiąż B2; Veterem belli gloriam recuperare, Stárádawną chwałę y cześć woyenną záś oſięgnąć. Mącz 348d, 274a.

»powaga i cześć« (1): obaczáiąc iż w náſzym króleſtwie przećiwko powadze y czći nigdy nienáruſzonéy tegóż króleſtwá náſzégo/ były chowáné nieiákié złé zwyczáie SarnStat 953.

»cześć, (i» a) sława« [szyk 14 : 3] (17): KlerPow 4; Było [...] w naſzych ſtronach mnoſtwo rzecży znamienitich, z ktorych byłaby materia godná piſaniu na rozmnożenie czci á ſławy kroleſtwa polſkiego MiechGlab *2v; RejPs 219; OrzRozm P3v; BielKron 386; á cżego by oni z więtſzą ſławą/ cżcią/ y pożytkiem vżyć mogli/ iáko kiedyby [...] podnieſli woinę przećiwko pogánom? GórnDworz Ii4, B8; RejZwierc 23; ModrzBazBud ¶6v; SkarJedn 175; BielSenJoach 3; KmitaSpit A4. Cf Wyrażenia przyimkowe.

Wyrażenia przyimkowe: »dla czci« (2): Wiodł bym go też y ná to/ áby budował [...] pałace/ y zamki: iáko dla cżći ſwey zá żywotá/ ták dla wiecżnej pámiątki po ſmierći. GórnDworz Ii2v.
~ Szereg: »dla czci a sławy« (1): nie tak dla chćiwośći bogactw álbo myenya/ ále wyęċey dla czći á ſlawy poſpolitey tego ſláwnego kroleſtwá Polſkyego/ [...] Myſliłem mowę polſką ij xięgi polſkie moym nakłádem wybiyáć March1 Wiet Av. ~

»ku czci« (7):

~ ku czci kogo, czego, czyjej (4): BielKron [3322]; RejZwierc 44v; BiałKaz L2v; Ciebie mdłe Muze moie chcą mieć Mecenáſem/ Prágną ku twey cżći ſławney ſpiewáć wiecżnym cżáſem. StryjWjaz A2v.

ku czci komu, czemu (2): Zaſzby tu nie lepiey być/ cżłeku Rycerſkiemu/ Coby ſłużył Koronie/ ku cżći páńſtwu temu. RejZwierz 104v; RejPos A3v.

Szereg: »ku czci a (i) (ku) sławie« (4): BielŻyw nlb 5; áby ſię to święte pańſtwo Rzymſkie ná wſze ſtrony rozſzerzáło ku cżći á wiecżney ſławie świętego pańſtwa Rzeſkiego. BielKron [3322]; RejZwierc 44v; BiałKaz L2v. ~

Iron. (1):

Szereg: »cześć i chwała« (1): Habeant hanc palmam ex innocentis cruore, Niechay máyą zwicięſtwo cześć/ ychwałę z niewinny krwie. Mącz 274a.

8. Wysoka pozycja społeczna, zaszczyty przywiązane do stanowiska, ambicja: honor Vulg, Mącz, JanStat, Cn; partes Mącz; decus Modrz (182): A krolyewye gych miloſcz, lyepyey zawzdy roſzvmyeyą ktho ſzią na thakye czczy [tj. biskupstwa] godzy nyſch ktho ynny. MetrKor 31/620v; Iákożeś krolować chćiáłá: Nie máiąc w ſobie mądrośći/ Ktorey trzebá ku tákiey cżći. Kto ſie ná cżći prętko wſpina/ Ná ſwe śiły nie wſpomina BierEz Kv, I3v, Kv; PatKaz I 2; acz panna tey ſzwyątoſzczy [tj. kapłaństwa] nyemyala/ a wſzak ze wſzytką czeſzcz y laſką yey wzyąla PatKaz III 140, 108v, 139v [2 r.], 140; ieſtli od wyſokich panow czci/ albo cżego innego chceſz żądac: latwiey otrzymaſz niżli inſzego cżaſu. FalZioł V 52v, IV 47d [2 r.], 51b, 54b; gdigo pytali przecż by y on pod iego panowanim niechciał być, kthoryżby mu wielim więcey cżci przydał, odpowiedział, Bowiem on niſkie powyſſza. BielŻyw 5, 150, 171; MiechGlab *2v; A wszak są wielcy nędznicy W takowych czciach ludzie wszytcy. BierRozm 5, 5; RejPs 167; Acz iſcie nieznam roſkoſſy Gdy ſie chudziná kokoſſy Bo tá czeſć z ſmiechem nápoły RejRozpr C3v; KromRozm III N8v; KrowObr 1v [2 r.]; Ano cżeść w niedoſtátku ſtoi Więc zá iáie. RejWiz 92v; UstPraw B; BielKron 101v; Aversari honorem, Nie łákomym być ná cześć. Mącz 487b, 494d; GórnDworz M3; Ale żeś ſobie cżeść Ceſárſką przedemną śmiał przywłáſzcżyć/ niebędzieſz krom kaźniey HistRzym 43, 15, 130; WujJud 153v; iednákie towárzyſtwo/ iednáką y ſpolną cżeść/ y rowną władzą wſzyſcy [apostołowie] mieli WujJudConf 153v; Przełożeńſtwy y vrzędámi ie ku cżći wydźwigay [Praefecturis et magistratibus provinciae illos ornato] ModrzBaz 126v; Lecż ieſli ktorzi vcżą ſię náuk w ten ſpoſob/ áby cżci y zacności ábo vrzędow iákich doſtąpili [ut honoribus cumulentur]: ći koniecżnie ſtárác ſię o to máią/ áby tych vrzędow godni byli ModrzBaz 135, 115v, 136v; Iákie to ieſt y iáko brzydkie y opłákáne świętokrayſkiey cżci przywłaſzcżenie/ iſz ſię vniwerſalſkim Pátryárchą zowieſz SkarJedn 246, 175, 178, 186; Vboſtwo y zátáienie y celle nád pańſtwo y pałace y cżci wſzytkiego świátá przełożył. SkarŻyw 473, 131, 153, 171, 207, 443, 462; GrabowSet H3; OrzJan 36; Weſel ſię pánią názwána/ Y krolową miánowána/ Tá cżeść ſámey tobie dána. LatHar 496, 579; Lotry w cżeść wynoſiſz/ á cnotliwym ſzkodźiſz RybGęśli Bv; WujNT Hebr 5/4; SarnStat 998; SkarKaz 206a, 240b, 606b; Y do tego przyść może/ iż vſpokoiony Zoſtánie; á do piérwſzych czći będźie z wrócony. GosłCast 72; Tákże muśi być nierowność w Rzeczypoſpolitey: ieden zacnieyſzy niźli drugi/ [...] ieden więtſzą cześć ma drugi mnieyſzą. SkarKazSej 676a, 668a, 680a.

cześć czego (1): Niechay ma Cárogrocki Biſkup cżeść przodkowánia po Rzymſkim Biſkupie SkarJedn 114.

cum inf (1): Nie ruſzyło ćię ono złoto/ y dobre mienie/ y cześć oná po krolu wtorym być SkarKaz 668b.

Ze zdaniem przydawkowym [w tym: z zapowiednikiem ta (3); by (1), iżby (1), że (1), żeby (1)] (4): yako by on [Lucyfer] byl tego doſtoyny tey czczy yz by był rouyen bogu PatKaz III 98; ArtKanc A3v; Ták y Chriſtus nie ſam ſobie tey czći przywłaſzczył żeby ſię sſtał Arcykápłanem [non semetipsum clarificavit, ut pontifex fieret] WujNT Hebr 5/5, s. 382.

Zwrot: »czci szukać, żądać, żądający« [szyk zmienny] (3 : 1 : 1): Brwi wzgorę zklecżone [...] cżłowieka pyſznego vkazuią. [...] ktory ſie rad przechwala prożney cżci żądaiąc GlabGad N4v, N4; dopiero po Nicenſkim zborze [carogrocka stolica] wynośić ſię y prożney cżći ſzukáć pocżęłá. SkarJedn 178; SkarŻyw 312, 462.
Wyrażenia: »czci pragnienie, dopor, chciwość, pożądanie, zabieganie; czci pragnący« [w tym: prożnej czci pragnienie (6) ze Skargi] = ambitio BartBydg, Mącz; ambitiosus Vulg [szyk 18:5; w tym szyk odwrotny tylko zdoporw personifikacji, „chciwośćipożądanie”] (13 : 4 : 1 : 1 : 1; 3): Ambitio, est inordinatus honoris et potentiae appetitus, czczy dopur [!] BartBydg 8; Powiadał też że niemaſz więtſzich roſtyrkow w przyiacielſtwie, iedno o chciwoſć cżci á chwały. BielŻyw 117; Mącz 104d; Vpominamćię Bráćie w Bogu/ ábyś tę prożną pyche/ y cżci prożney prágnienie złożył SkarJedn 186, 115, 167, [180], 189, 190, 374; Onego kośćiołá [...] był Opátem ábo ſtárſzym nieiáki Wárinbergus/ ktory złym rzemieſłem przeklętey cżci zábiegánia/ doſtał Biſkupſtwá Sweſyońſkiego SkarŻyw 528, 298, 317, 318, 473 [2 r.]; Miłość ieſt długo ćierpliwa/ [...] nie ieſt czći prágnąca [non est ambitiosa] nie ſzuka ſwego WujNT 1.Cor 13/5, Matth 23 arg, s. 97 [2 r.].

»prożna, marna, obłudna cześć« [szyk 11 : 5; w tym: „marnaiobłudnaw szyku odwrotnym] (14 : 1 : 1): GlabGad N4v; iż Grekowie/ nie dlá złey náuki [...] od kośćiołá ſię S. oddzielili: ále tylo dla świeckiego pánowánia y prożney cżći świeckiey. SkarJedn 256, 115, 150, 167, 178, [180], 186, 190; Nic to/ że kogo fortuná wyſtáwi/ [...] Bo go śmierć ſroga ze wſzyſtkiégo zwlecze/ A cześć obłudna zá duſzą vćiecze. KochPs 73; SkarŻyw 173, 298, 312, 318, 581; niech ták odmieni ſmák ſercá mego/ żeby ono [...] o żadną ſię cżeść márną nie ſtáráło LatHar 227.

»cześć świecka, ludzka« [szyk 9 : 6] (14 : 4): BielŻyw 95, 154; SeklKat Tv; MIkołay Papież Rzymiánin był wybran ná ſtolec Papieſki/ przed ktorym był vciekł chroniąc ſie ſwieckiey cżći do iedney iáſkinie BielKron 171v; SkarJedn 150, 256; KochPs 73 [2 r.]; więtſzą cżęść żywotá ſwego ná puſzcży ſtrawił: ludzkiemi cżciámi y tym cżego świát prágnie gárdząc SkarŻyw 117, A5, 27, 173, 473, 589; SkarKazSej 705a.

Szeregi: »cześć, (i, albo, ani) bogactwo« [szyk 8 : 5] (13): Thys cząſtka, czuſz nie żądam ci bogacztw ani cżci tego ſwiata. WróbŻołt oo3v; KrowObr 78; Y oddałił [!] Krol Tyrá od wſzyſtkich ćći y bogactw HistRzym 78, 5v, 47, 78, 79, 83v (9); ArtKanc R19; WysKaz 2.

»cześć, (i, a) chwała« (5): BielŻyw 117; GlabGad N4; WróbŻołtGlab A3v; poruſzony zazdroſcią/ podwiodł lud poſpolity ná Moiżeſzá/ áby ſam iego cżeść á chwałę odzyerżał BielKron 40v; OrzJan 36.

»cześć, dostatek« (1): gdyż świeckie ty cżci doſtátki ſtáry zakon iako igrzyſzcżá dżiećiom nie doſkonáłym obiecował. SkarŻyw A5.

»cześć, (i, a, albo) dostojność (a. dostojeństwo)« [szyk 12 : 3] (15): PatKaz III 131v; FalZioł V 51; BielŻyw 95; KrowObr 15v; BielKron 80v; Mącz 46d, 157d; kto [...] Rzecżpoſpolitą dobrze rządźić chce/ temu niedoſyć ieſt cżćią á doſtoynością drugie przechodźić/ ále też roſtropnośćią/ y inſzemi cnotámi/ muśi nád drugie wiele mieć. ModrzBaz [16]; SkarŻyw 456; NiemObr 48; obiecuiemy [...] wſzech przerzeczonych Kśiążąt źiemie Kiiowſkiéy obywátelów y potomków ich [...] w ich ſtárádawnéy czći y doſtoyności/ iáko z przodków ſwoich y do tego czáſu byli záchowáć SarnStat 1062 [idem 115, 1192], 115, 1053, 1054, 1192.

»cześć, godność« (1): Gdyż przy nas moc zupełna/ czći/ godnośći wielkié GosłCast 13.

»cześć i imienie« (1): áż przez Tyruſá ſláchetnego y walecżnego rycerzá byli zwyćiężeni [...] ktoregoś twa miłość oddalił od ćći y od imienia HistRzym 79v.

»moc, (a, albo) cześć« [szyk 3 : 2] (5): PatKaz III 131v; HistRzym 5v; będźie zwan Syn Boży/ Ná ktorego Bog Oćiec moc á cżeść thę włoży/ By ná stolcu Dawidowym wiecżnie krolował ArtKanc A3v; SkarKaz 606a; GosłCast 13.

»cześć i panowanie« (1): Slepeciem ich jest żądanie Na czci i na panowanie BierRozm 16.

»cześć, (i) rozkosz« [szyk 3 : 1] (4): Bys téż aże do dziſieyſſego dnia zawżdy wetzciách ij w roſkoſſách mieſſkál/ tzoż by bylo pożytecżno wſfytko tobie bys iuż natychmiáſt vmrzétz miál. OpecŻyw [192]v; RejKup ee7; RejPosWstaw [1102]v; WysKaz 2.

»cześć i sława« (4): Mącz 104d; SkarŻyw 473; O wyſtrzegániu ſie vrągánia/ y zazdrośći cudzey cżći y ſławy. Phil K3; SkarKazSej 705a.

»cześć i stolec« (1): Iſch gdy ynne czczy y stholcze rady ſzwey wedlvgk ſzwey woly y zdanya poddawayą, thedy y byſzkvpſtwą pogothowyw. MetrKor 31/620v.

»cześć, (i, albo, albo i) urząd« [w tym: „urządw pl (7)] [szyk 7 : 1] (3): Mącz 157d; Zaſz to nowa v Páná Kryſtuſá cżeść ſwoię y vrzędy ſwoie ná ludźie wkłádáć? WujJud 148; o tych będźiem rozumieć/ że ći z rozſądku ludźi tych ktorzi teraz ſą/ y ktorzi ná potem będą prawdźiwey á ſpráwiedliwey cżci ábo vrzędu doſtąpić [maximum honorem consequi posse]/ á wielkimi ludźmi być mogą. ModrzBaz 40, 135; SkarJedn 374; SarnStat 266, 1053, 1054.

»cześć i (a) władza« (3): Tożći byli drudzy ápoſtołowie/ co był Pyotr/ rownye vczęſtnicy tći á władzey KromRozm III L8v; NiemObr 57; SkarKaz 606a.

»cześć, zacność« (1): Wſzyſcy dobrzy tákowych rzeczy ſobie życzą, Aby vczciwe mieli obeście ná świećie: [...] Aby do czci, zacnośći przyſzli CiekPotr Cv.

»cześć i zwierzchność« (1): Heretyk ten ieſt; ktory dla iákiego docżeśnego pożytku/ á nawięcey dla cżći y zwierzchnośći ſwey/ fáłſzywe y nowe opinie wymyśla WujJud 20.

Personifikacje (4): Tu śiedźi/ złotem/ cześć koronowána KochFrag 14.

Zestawienie: »Dopor czci« (3): Komornikow pana Sżcżęſciá ieſtći niemało [...]/ a cżelnieyſzi Pych/ Dopor cżci/ Luboſćz/ Lakomſtwo ForCnR B; Aż więtz ij z ijnymi dworzany w krotkim cżaſie ſie ſprzyiaźnił v dworu/ a naprzod [...] s Pychem/ z Doporemćzći/ z Wyſzomyſłem ForCnR Cv, A3v.

a. Ozdobność, okazałość, przepych; potęga; honor JanStat (43): Mącz 293b; Przychodzi/ powiáda/ Pan do prożnego domu/ świecką cżćią ochędożonego SkarŻyw 36; żeby oná Arká Bozka vczćiwſze mieyſce y cześć więtſzą niźli pierwey miáłá. SkarKazSej 679a.

cześć kogo, czego, czyja (9): KrowObr 118v; im więcey [...] ná wzor Dawida krola miłowáli cżeść domow Bożych: tym ie więcey cżcił y wynośił Pan Bog SkarŻyw 356; niechćieli Krolom przyśięgą obowiązáni być. Ale ſwemu tylko Papieżowi/ o ktorego cżeść/ y pożytek/ powinni ſię przećiwko Krolom Pánom ſwym/ y Rzecżypoſpolitey záſtáwiác NiemObr 171. Cf Wyrażenia przyimkowe.

Wyrażenia przyimkowe: »dla ćci [kogo]« (1): Abowiem nie dlá ćći Bożey/ ále dla ćći y pychy/ Papieżá Rzymſkiego ſą nálezieni KrowObr 36.

»ku czci« (6): Y my ſię ſłuſznie záwſtydźić mamy: ieſli co w domách náſzych ieſt ochędożnego y koſztownego/ ku prożney czći świeckiey SkarKaz 456a.

~ ku czci kogo, czego, czyjej (5): przetho náoſtathek wtory Páweł Papieſz/ ku ćci ſwoiey/ y ſámi Kárdynali/ y konie ich/ w Szárłat álbo w tzerwoną bárwę przybrał KrowObr 35v, 33; SarnStat 180, 196, 923.

Szereg: »ku czci i ozdobie« (3): y niémáſz téy Kápituły/ któraby ludźi vczonych [...] w ſobie nie miáłá/ którzy nie mniéy ſą godni ku potrzebie/ iáko ku czći y ozdobie kośćiołów SarnStat 180 [idem (2)] 196, 923. ~

9. Stan (3): Ludzie thakowi ſą [...] wyſokiey czci y ſtanu wyſokiego FalZioł V 51; bo cżeść krolewſka ſąd miłuie. [bibl. Ps 98/4] HistRzym 100.
Przysłowie: Cżeść przyrodzenia nie mieni. BierEz 13.
10. Przedmiot chluby; gloria Vulg, PolAnt, Mącz; honor Vulg, PolAnt, Modrz; decus Mącz, Modrz; dignitas Vulg; decor PolAnt (84): BierEz K4v; OpecŻyw 118; pytam yako narodzenye maryey panny od uyekow yeſt wmyſzly boſkyey y bylo przeſrzano bo ſtey czczy ſama ſyą uyelby przeſz proroka PatKaz III 87v; Nie ieſt ci to cżeſć kxiążęciu potracić z obu ſtron ludzi tak wiele dla iednego abo dwu BielŻyw 159; Bowiem niemáłą czeſć Iákob y yni przodkowie náſſy odzierżeli/ iż wydáli náukę ſluſſnego żywotá potomkom ſwoiem RejPs 114, 45; KromRozm III N8v; OrzList iv; BielKron 81 v; Decus verum in virtute positum est, Prawdźywa cześć z cnoty roście. Mącz 79d; SienLek 193; A ieſli to cżeść ieſth/ powſcziągnąć ſie od miłoſthki/ ſzedziwemu/ á oziębłemu ciáłu/ czoż krwi młodey/ á wrzączey GórnDworz Aa8, X2; HistRzym 11v; iedno iáko gdyby nogi chćiáły pátrzyć á vrzędu ocżu vżywáć/ ále iż tego niemogą vcżynić vżywáłyby przedśię posługi ocżu w tey mierze/ á ſámiby ſobie tę cżeść przywłaſzcżáły/ że widzą ModrzBaz 45v; że cżeść nie ná tem kogo cżćią/ ále ná tem kto cżći należy [honorem non in honorato esse, sed in honorante] ModrzBaz 57, 40 [2 r.]; KochPs 29; Bo máiąc zránioną duſzę/ Rad y nie rad płákáć muſzę/ Co ſnaść nie cześć: to ku ſzkodźie KochTr 18, 4; z ćiebie mnie cżeść wſtawa GrabowSet Rv, Hv; Ieſli ſie podwysſzy żołd żołnierzowi/ tám y zá kwartnik czći nieprzybywa/ ále ſie iuż dáléy záchodźi w niewolą OrzJan 43; LatHar 495; SiebRozmyśl F3v; SzarzRyt D4.

cześć kogo, czego, czyja (9): cżeść Sthárych ludzi ſzedziwość ich. Leop Prov 20/29; w rzecży nie prágnąc właſney chłuby/ niechay przedſię tho wſzytko powie/ co ku iego cżći przyſłuſzy. GórnDworz D7v; RejZwierc [213]; WujNT 73. Cf Wyrażenie przyimkowe,

cześć czego [=pochodząca z czego] (5): ſluſſnie ijżby ona tę pirwéy cżeſtz miala zmártwychwſtaniá/ ktorą my mietz mámy po dniu ſądnym. OpecŻyw 181 v, 188v; panyenſtwo yeſt ſyoſthra anyelſka czeſzcz cznot ſzmyercz grzechom PatKaz III 129v, 108v; KrowObr 154.

cześć komu (8): Y obiemá więtſza cżeść kiedy prawdą ſwiętą/ Poydą s ſobą RejWiz 55v; BudBib Ps 149/9; niewiáſtá iesli włoſy zápuśći cżesć iey ieſt. BudNT 1.Cor 11/13 [15]. Cf Wyrażenie przyimkowe.

W przeciwstawieniach: »cześć ... hańba« (4): OrzRozm Q; MAło ná tym że moie fráſzki maſz piſáné/ Lecz ie chceſz/ Mikołáiu/ miéć y drukowáné: Ku ćći/ czy háńbie moiey? KochFr 126; Niech obłudni/ żáłoſną háńbę/ zá cżeść máią GrabowSet G3v; CiekPotr 55.

»cześć ... lekkość« (3): Mącz 485d; KochFr 64; cześć więcéy/ niż lekkość/ poczytał to ſobie/ Ludzkość wſzelką okázáć naliżſzéy oſobie KochTarn 74.

»cześć ... sromota« (2): Mącz 485d; bo w tey mierze z wygránia cżeść máła/ á s przegránia śiłna ſromotá. GórnDworz I8v.

Zwroty: »cześć mieć« [w tym z kogo, z czego (4)] [szyk zmienny] (7): Co będzieſz miał zá cżeść z tego/ Iż mię zgubiſz ſługę ſwego BierEz R4; OpecŻyw 181v; Leop Hebr 3/3; rádziłá krolowi áby to dzyecię ták dobrze chowáno iáko ſwoie/ powiedáiąc wſzytkim nam z niego cżeść mieć. BielKron 103; SkarŻyw 130; KochFr 64; GrabowSet G4.

»za cześć poczytać, mieć, pokładać, przyjmować, przypisować« [w tym: , że (3), gdy (1)] [szyk zmienny] (4 : 1 : 1 : 1 : 1): Ani Czo innego za cżeſć ſobie pokładał iedno czo mogł opatrznoſcią á mądroſcią dowieſć BielŻyw 95; yz nieiedno zony od męzow odlączaią ale tez ſamy ſniemy krom zadnego wſtidu mieſkaią/ y ieſcze ſię ſtego przechwalaią y zaczeſc ſobie poczitaią SeklKat K3; ták theż Duńcżykowie y Szkáninowie zá cżeść ſobie przypiſuią/ iż Longobárdy ich przodkowie kroleſtwo we Włoſzech záłożyli BielKron 292v; SkarŻyw 92; KochMuza 25; máią to ſobie ći zacni 1udźie zá oſobną cżeść/ gdy ieden drugiego w tákowych poſługách vprzedźi ReszHoz 120; KochTarn 74; ále rzeczy té/ któré niewolnikóm/ od páná 1udźi niewolniczych bywáią dawáné/ nieprziymuiemy my zá cześć OrzJan 44.

»czci szukać« [w tym: wedle czego (2), w czym (1)] [szyk zmienny] (3): KromRozm III D2; BudNT Rom 2/7; tym ktorzy w ćierpliwośći vczynku dobrego/ ſzukáią ſławy y czći y nieśmiertelnośći/ odda żywot wiecżny WujNT Rom 2/7 [przekład tego samego tekstu KromRozm III D2, BudNT ].

Szeregi: »cześć, (i, abo) chwała« [szyk 7 : 2] (9): Czeſzcz y chwala czlouyecza yeſth ſpoczeſnoſzczy ſwych rodzyczow PatKaz I 14; KromRozm III D2; KrowObr 154; Cżeść y chwałá w mowie ſmyſlnego Leop Eccli 5/15; Bo ieſlić poſługowánie potępienia/ ieſt we czći (marg) czćią ábo chwałą. 8L.G.S. (‒) WujNT 2.Cor 3/9, s. 310. Cf Wyrażenie przyimkowe.

»cześć a(l)bo przywilej« [szyk 1 : 1] (2): Utora czeſzcz albo przyuyley yeſt czudnoſzczy PatKaz III 108v, 107v.

»sława, (i) cześć« (3): BudNT Rom 2/7; Ten wſzytkę sławę/ cżeść y ſzcżęśćie ſwe będźie pokładał w ſpokoynem á ſzcżęśliwem ludu ſwego żyćiu ModrzBaz 22v; WujNT Rom 2/7.

»cześć a uczciwość« (1): Niech w ſobie rozmyśláią/ że práwa cżeść á vcżćiwość/ nie zależy w zacnośći rodzáiu/ [...] ále w tych cnotách/ ktore właśnie dobrym przynależą ModrzBaz 13v.

Wyrażenie przyimkowe: »ku czci« (10): In crimen vertere quod gloriae esse debet. W lekkość á w ſromotę obrácáć coby ku czći miáło być. Mącz 485d.

~ ku cżci kogo, czyjej (5): Ieſli też czo vdziełają Thedy Herbow nawieſſayą Aby to ku jch cċzy było RejKup r8v; KrowObr 136; OrzRozm Q; ktemu też/ łáſká oná/ tym ſie więtſza widzi/ im ią ſobie cżłowiek bárziey droży/ y ku więthſzey cżći ſwoiey/ być ią rozumie. GórnDworz K8v; KochFr 126.

komu ku czci (5): BibRadz 1.Petr 1/7; GórnDworz Hh5; RejPos 54v; Tákże z Aryſtoteleſowey ſzkoły [...] wyſzedł Alexánder Krol Mácedońſki/ ktory y ſam to ſobie ku wielkiey cżći miał/ że był wychowáńcem náuki y kárnośći Aryſtoteleſowey ModrzBaz 130v; WujNT 1.Petr 1/7.

Szereg: »ku czci i chwale (i sławie)« [szyk 2 :1] (3): BibRadz 1.Petr 1/7; ZawJeft 47; áby doświádczenie wiáry wáſzey [...] było náleźione wam ku chwale y czći y ſławie WujNT 1.Petr 1/7 [przekład tego samego tekstu BibRadz ]. ~
a. Człowiek lub Bóg jako przedmiot chluby (5): Leop Ps 3/4; tyś ieſt/ pánie/ moiá zaſłoná/ Tyś moiá cześć/ y moiey głowy koroná KochPs 5.

cześć komu (2): Acz ći on [kardynał Sbiszko Olesznicki] tobie [panu Olesznickiemu] ieſt domową czćią wielką/ ále nam innym ieſt też wielkim przykłádem ku wſzemu dobremu OrzList c2v; Byłáś raz czćią pánnóm náſzem/ Byláś żalem drugim czáſem ZawJeft 45.

Szeregi »cześć i chwała« (1): Abyś im był zá cżeść y zá wſzyſtkę chwałę/ kiedy przydźieſz ſądźić żywe y też zmárłe. ArtKanc O16v.
b. Rzecz jako przedmiot chluby (1): [do lutni:] O czći Phoebowa/ y ſtołow złoconych Kraſo niebiekich KochPieś 53.
11. Dobre imię, honor, godność osobista; dignitas, existimatio, fama, honor, splendor Mącz; honestas Modrz (268): BierEz E4; Luboſci ſą rzecży zawſze przemienne, ale cżeſć ta wiecnie trwa BielŻyw 19; Thak iakom ya Eraſmus myenyl y wlyſczie ſſwoym pyſſal, myenyacz pana Jana fyrliąga bicz ſzdrayczą czczy moyey. przetho yſz my zoną moyą przechovyva y napokoyv oſſoblyvem ſfnyą ſſią przechoviva ZapMaz V S 2/335; Bo koſtowny cżeſcz ieſt klenoth RejJóz G8; Bo wſzytki ine ſzkody by nawiętſze były Mogą być naprawione gdy ćczi nieruſzyły RejJóz G8, G8 marg, G8v marg, H [2 r.]; SeklKat M3; Myáſto thego coby mye ſnadź byli miłowáli/ To mi ná wſſem k mey ćći ſproſne przimowki zmyſláli LubPs Z, L3; RejWiz 172v; ábyś obaczył/ iácy ſą ći 1udźie/ kthorzy ná czeſć wſzego krzeſćiáńſtwá ſye tárgnęli OrzList e4, e2v; RejZwierz 30 marg, 44v; ábowiem to co v innych ludźi ſzkodá/ łáncuch/ kłodá/ śmierć/ to v nas Polakow cześć wſzytko waży OrzRozm Lv, Lv; lepſza śmierć ze ććią/ niż żywot z ſromothą BielKron 309v, 247, 252; KwiatKsiąż Bv; Dehonesto [...], Sromocę. Et cohonesto, Czći przidáwam álbo przicziniam. Mącz 157d, 63c, 394d, 409c; OrzQuin R2v; GórnDworz Kk7; RejZwierc 4v; Ci co złorzecżąc ku cżći przymawiáią [Maledici conviciatores]/ niech będą ſześćiądźieśiąt grzywien karáni ModrzBaz 98v, 15; Niech nieprzyiaćiel gorę ma nádemną/ Niech mię w proch zetrze/ y moię cześć zemną. KochPs 9; Y cżperowano przed wiela ludzmi wſzytkę máiętność y rzecży iego/ z wielkim pohánbienim cżći Prymáſa Angliey. SkarŻyw 335, 271, 349; StryjKron 732; KochFr 86; KochProp 8; Blasphemo ‒ Czczi vkradąm. Calep 133a; Cudzym złym/ gdy go chceſz czćić/ cześć ſie tym vbrudźi. GórnTroas 25; W pozwie vſczypliwé ſłowá, y czci czyiéy dotykáiącé/ niemáią bydź wnaſzáné SarnStat 141; bacząc też [...] oboiemu narodowi bárzo należny związek y ſpółeczność/ przez przodki ſwé niegdy z obywátelmi ná on czás Wielkiégo Kśięſtwá Litewſkiégo [...] vczynioną/ y liſty/ pieczęćiámi przyśięgámi/ czćiámi oboiéy ſtrony vmocnioną SarnStat 1018, 159, 790, 795; Iuż ſerce nie boleie/ lecz iákmiarz vmiera/ Gdy nam możność niewdźięczna część y cześć wydźiera SzarzRyt B3, Dv.

W formułach przysiąg (11):

Ja N. slyvbuya, ſſwam czeſcz ſſwam wyara ze ſſya mąm sthawycz wthorvnyv [...] thv gdzye yego krolyewſka myloſcz ſſwam oſſobą bycz raczy MetrKor 34/268, 37/2, 2v, 3v.

acz tho wſythko bądzye przeczywko thczy mey y dobrey wyerze MetrKor 37/2, 34/268, 37/2v, 4.

ze tho krolyowy yego myloſczy [...] oznamyą a naprzeczywko themu nycz szobye ku pomoczy nyebyerzącz a czo kolwyek bych szobye kv pomoczy bral tho thczy y wyerze mey ma wadzycz MetrKor 34/265.

tho wſchithko wyſſchey opiſano slyubuyemy Stephanowi Woyewodzie [...] dzierzecz y wipelnycz wedlug tego naſchego zapiſu nawieki wiecznye wedlug czczi, y chrzeſcziianskiey wiari naſchei LibLeg 6/79v, 6/160v.

Cf »pod wiarą i czcią«.

Zwroty: »cześć mieć« (1): á Polak ſłuſznie ſię rozgniewáć muśiał/ iż ná targ z koniem wyſtáwion był/ y do tey rżeczy przyrownan/ ktora áni rozumu/ áni cnoty/ áni czći mieć nigdy nie może w ſobie. GórnRozm E4v.

»obiecować na swą cześć« (1): A iuż Więc ſyn kśiążęcy vpadł ná koláná/ Y wyznał ſwé poddáńſtwo/ y zwiérzchnégo páná/ Obiecuiąc ná ſwą cześć ktemu ſye znáć wiecznie KochProp 7.

»cześć odejmować« (1): Ale iż mi cżeść gwąłtem [!] z kątá odeymuią. O tębym rad vcżynił z tákowym ná iáwie CzahTr K3.

»cześć ogradzáć« = zabezpieczać przed posądzeniem o rozbój [w formule listu pogranicznych dowódców wojskowych zapowiadającego przystąpienie do prowadzonej przez króla polskiego wojny z Zakonem Krzyżackim] (6): Wedlye nayaſznyeyszego xyaſzyączya a pana pana Sigmuntha zbozey myloſczy krolya polſkyego [...] thobye [...] myſtrzowy zakonu krzyszownyczego [...] Ia M. trzepyenſky Rothmyſtrz krolya yego myloſczy drabſky [...] othpowyadam [wypowiadam posłuszeństwo] thym tho lyſthem, do thand do kandby krol yego myloſcz pan moy namyloſczywſzy sthobą walką wyodl, moya czeſcz ogradzayacz. MetrKor 34/288, 34/288, 288v, 37/1v [2 r.], 2.

»cześć (s)tracić, cześci ostradać« (2 : 1): woli cżeśći oſtradáć/ Niżliby miał y gárło dáć. BierEz S3v; ForCnR B; Aleć oto dáię ſponki/ ktorych lepiey ſtrzeż/ bo ſtráćiſzli ie/ tedy pożytek wiecżny y cżeść ſtráćiſz. HistRzym 62.

»uwłaczać (a. uwłoczyć, a. uwlekać), urągać, uwieść czci; uwłaczanie (a. uwłoczenie) czci« = detrahere Mącz, PolAnt; abradere, decerpere ex dignitate, dedecorare, deridere, detrahere de fama a. honorem, eximere honoribus, famae subtrahere, reprehendere, sugillare, sugillatio Mącz; detractio JanStat [szyk zmienny] (16 : 2 : 1; 6): BielŻyw 10; Grzeſſą yci ktorzi naſlawie zabiaią bliznego ſwego/ vrągaiac tſcy iego. SeklKat I3v, V4v; HistAl Bv; LubPs Q3, X3; RejWiz 76v; Leop Ps 100/5; Záſiadaſz á mowiſz przećiw brátu twemu/ á vwłacżaſz ćći [dabas probrum] ſynowi mátki twoiey. BibRadz Ps 50/20, 101/5; Eximere honoribus [...], Rzućić ſie komu ná dobrą powieść albo vwieść komu czćy. Mącz 102d; Abrado [.,,], Oskrobawam/ vskrobawam/ ogolam. Et per Metaph. Vſzkadzam/ vwliekam komu czći/ álbo czego inego. Mącz 345b, 39c, 79d, 427d [2 r.], 461c, d, 462b; RejPos 304; KochPs 49; Cierpliwy ná obmowy y cżći vwłocżenia y ſzemraniá, SkarŻyw 483 marg; Phil Q2; SarnStat 1068, 1087.

»cześć zachow(yw)ać« [szyk zmienny] (2): Bo chociay iuż cżłowiekowi wſzytko ine zginie Gdy on ſpełna cżeſcz żachowa przed ſię wſzędy ſlynie RejJóz Fv; BielKom E8v.

»czci, na cześć zapomnieć (a. przepomnieć, a. nie pomnieć)« [szyk zmienny] (2 : 2): RejJóz H; złupili go [tj. ołtarz] ći kácerze ze wſzytkiey zacnośći y z poczćiwośći iego/ niepomniąc nic na cześć Krolá Polſkiego OrzRozm Gv; PEtryło Wáłáſki Woiewodá zápomniawſzy ſwey ćći tákież przyrzekánia/ ktoremi ſie záwżdy Krolowi Polſkiemu obligował ſnim w pokoiu być/ w thárgnął z ludem ſwoim do Pokućia BielKron 421v, 399.

»nie zostawić [na kim] czci za pieniądz, za połgrosza, nie zostawić czci [na kim]« = conferre cuncta maledicta, conscindere, omnia maledicta congerere, proscindere conviciis Mącz (5 : 1 : 1): Omnia maledicta in hominem congessit, Nie zoſtáwił ná nim czći zá pieniądz. Mącz 145a, 122d, 372a, b; Powinowáctwo żadne/ bliſkość żadna/ W twéy vſzczypliwéy mowie nie ieſt władna: Czći nie zoſtáwiſz ná bráćie KochPs 75; NiemObr 4; By iedno zmárſk ná twarzy vyźrzał ſwoiéy pániéy/ To wnet czći zá półgroſzá nie zoſtáwi ná niéy. PudłFr 76.

Wyrażenia »czci żądający, żądanie, pragnienie« [szyk 2 : 1] (1 : 1 : 1): ale ieſtli [ręka] będzie miękka ſubthilna y dobrey farby vkazuie pobożnego, pocżciwego/ ſprauiedliwego/ cżci żądaiącego/ y też ſzcżodrego GlabGad Pv, N3v; Więc do thego ſzcżęſliwego towárzyſtwá/ przyłącża ſie theż/ hoiność/ cżći prágnienie/ ludzkość/ powagá/ ſkromność/ dobrotliwość/ y wiele cnot inych GórnDworz Ff8.
Szeregi: »cześć a chwała« (1): y ktemu wſzytká Polſká ieſt vſzykowána/ áby oná [...] prze cześć á chwałę Krześćijáńſkiey wiáry/ záwſze w ſzyku gotowa ſtałá. OrzRozm M3v.

»gardło, cześć« [szyk 2 : 1] (3): ForCnR B; RejWiz 193v; czći gárdłá y ſtátkow náſzych/ przed Máyeſtatem Krolewſkiem brońćie OrzRozm R2v.

»cześć ani imienie« (1): iżby mi nie mogli zaſzkodzić na duſzy ani na ciele/ na czci ani w gimieniu TarDuch D6.

»cześć i (a) powaga« (3): Fama, Sławá/ Poſpolita powieść o kim/ też cze[ś]ć á powagá każdego. Mącz 117b, 111b, 264b.

»cześć, (a, i, ni) sława; cześć z sławą« [szyk 9 : 2] (10; 1): gdyżći iá wás mam za wierne ſługi : abowiem mé ſłáwy ij cżći prawie ſtrzeżecie ForCnR B4; SeklKat M2; RejWiz 76v; Mącz 37c; RejPos 304; Aby tákim żywotem żył/ W iákimby ćći s ſławą nábył. RejZwierc 232v, 19, 30v, 41; StryjKron 240; Phil Q2.

»cześć i sumnienie« [szyk 4 : 1] (5): RejWiz 193V; BielKron 247v; iż nie był táki żadny miedzy nimi náleźion/ ktoryby mizerne Złoto álbo Srebro nád ſwoię przyſięgę/ cżeść/ y ſumnienie więcey przekłádał BielSpr 46v. Cf »pode czcią i sumnieniem«.

»cześć, (i, a) wiara« [szyk 15 : 11] (26): BierEz Dv; Z tymi towarzystwo mają, Co czci i wiary nie znają. BierRozm 14; BielKom E8v. Cf W formułach przysiąg, »pod wiarą i czcią«.

Wyrażenia przyimkowe: »bez(e) ćci« (3): Lepiey ieſt wolnym y poććiwiey vmrzeć/ niż w niewoli żyć albo bez ćći być. BielKron 353v, 243v, 309v.

»pod(e) czcią« (14):

~ Szeregi: »pode czcią i sumnieniem« (2): Który vkaze znácznieyſzé znáki gránic, tego Podkomorzy pode czćią y ſumnieniém [sub honore et conscientia JanStat 420] ma przypuśćic ku dowodowi SarnStat 464, 464.

»pod wiarą i (a) czcią (i przysięgą)« [w formułach przysiąg] = sub fide et honore JanStat [szyk 11 : 1] (12): slyvbuyą pod wyara y tczyą moyą yz krolowy yego myloſczy Polſkyemu y koronye Polſkyey bandą wyecznye ſzwymy pothomky wyernym poddanym MetrKor 34/265, 37/2v; który to pokóy pod wiárą y czćią y przyśięgą náſzą ćieleſną [...] obiecuiemy zá ninieyſzym przywileiem chowác. SarnStat 1087, 119 [2 r.], 220 [2 r.], 989, 1068, 1070, 1079, 1114. ~

»prze cześć« = w imię, przez pamięć (1): pomoż mi moię cżeść záchowác á mego pánieńſtwá prze cżeść wſzech ſláchethnych kſiążąt HistRzym 21.

a. Honor w pojęciu prawnym (102): iże w ſpráwách ktore czći nie náruſzáią/ Rękoymia muśi wſzytki brzemioná dłużnikowe na ſye przyiąć. GroicPorz r4; UstPraw E4v; GórnDworz S7; StryjKron 587 marg; WerGośc 249; GórnRozm A4; Wyiąwſzy tylko ſpráwy właſné Criminálné/ to ieſt/ komuby ſzło o cześć SarnStat 869.
Zwroty: »cześć brać« (2): MurzNT 111; ieſli Práwo Polſkie broni przed Arcybiſkupem plugáwie mowić/ á coż Arcybiſkupá háńbić [...] álbo cześć iemu bráć OrzRozm K2.

»na czci karać, przekażon« [szyk zmienny] (3 : 1): KromRozm II 14v; tedy tákowy gwałtownik na czći ma być przekáżon. UstPraw B2; wſzákże ie ná cżćiách drugie ná gárdle karano. BielKron 395, 348.

»cześć odjąć (a. odejmować)« (2): BielKron 349v; Exhonorare, in Bibliis non est latinum Cześć odyąć. Mącz 110d.

»czci odsądzić (a. (po)o(d)sądzać, a. odsądzywać), odsądzon(y), odsądzenie (a. odsądzanie, a. obsądzenie)« = skazać na utratę praw obywatelskich, z czym często wiązało się wygnanie z kraju i pozbawienie nietykalności osobistej; sacrare, devovere Mącz; infamis Mącz, JanStat; paraclytus Mącz; privatio honorie JanStat [szyk 42 : 6] (16 : 24 : 8): BierEz Q4; BielŻyw 6; heretikom mię być/ iawnie wkoſciele wolali ćći od ſądzili y ż źięmie wiwołali SeklWyzn 4; jeno sam WKM z Radami Koronnemi moc a władzą mieć raczysz tci kogo odsędzać Diar 85, 85; KrowObr 45; RejZwierz 30; OrzRozm H4, O2v; BielKron 218v, 418 [2 r.]; Mącz 276d, 363b; RejAp 194; Spitko Melſtińſki zábity/ y czći odſądzon. StryjKron 587 marg, 527 marg, 587 [2 r.]; Czći obſądzenie lekce ſobie ludźie źli ważą. GórnRozm C2 marg; Wſpomnię tu czći odſądzone/ niewiem co potem oſądzác ich czći/ gdy ſię do práwá nie sſtáwią. GórnRozm I2v, Cv [3 r.], C2, Dv, G2, I [2 r.] (22); PaprUp D; ActReg 84; Abowiém przez tákowé pánny [...] wyznánié pozwány ten/ który vłápił/ będźie ſie rozumiał przekonánym ná odſądzenié czći. SarnStat 642, 595, 609, 643; KlonWor 17.

»cześć, ku czci przywrocić« (1 : 1): Pilnie zá nim pánowie Ceſárzá prośili. Aby mu cżeść przywroćił RejZwierz 30; Amiráliuſá Schábotá Krol Fráncuſki záſię ku ćći przywroćił y máiętnośći BielKron 219.

»o cześć sądzić« [szyk zmienny] (2): w tym Státućie niemáſz tám áby oni kogo o cześć ſądźić mieli OrzRozm H4, L3v.

»cześć (s)tracić (a. postradać)« = honore privari, perdere honorem JanStat [szyk zmienny] (16): UstPraw A; BielKron 384; záś mężoboyce/ zápłáciwſzy głowcżyznę gárdłá y cżci nietrácą. ModrzBaz 6v; ták iż zbrodniowi nielża/ iedno czći poſtrádawſzy/ iść ná Niż GórnRozm H4; Iż gdy ten [...] przed nas o tákowy vczynek pozwan będźie: tedy w ten czás wedle ſtárych Státutów práwem przekonány będźie rozumian cześć tráćić SarnStat 642, 83, 84, 549, 642; SkarKazSej 687b.

»czci uwłaczać« (1): Zkąd ácz czći ich to nie ma vwłáczác [Et licet honori ipsorum per hoc minime derogetur JanStat 1114]: wſzákże przekonány będąc kmieć [...] niech wżdy odkupi gárdło dźieśiąćią grzywien SarnStat 670.

Szeregi: »(nie) cześć, (i, albo, ani) gar(d)ło« [szyk 3 : 3] (6): MurzNT 111; Ale w Spráwách hániebnych/ gdźie idźie komu o czeſć álbo o gárdło/ żaden świádectwá wydáć niemoże/ ktory by był młodſzy niż dwádźieſćiá lat. GroicPorz x; OrzRozm L3v; BielKron 395; ModrzBaz 6v; Y przywiedli go byli raz ći burkownicy Ná táki hak, że o włos gárłá y czći niezbył. CiekPotr B3.

»cześć i głowa« (1): De fama et capite suo agitur. O cześć y o głowę mu idzie. Mącz 6a.

»cześć, (i) imienie« (2): A ktoby to ináczey odzyerżał/ táki czeſć y imienie tráci. UstPraw A; BielKron 349v.

»cześć i majętność« (3): BielKron 219; SarnStat 549; My ná nie mamy práwá dawne/ áby cześć y máiętność tráćili SkarKazSej 687b.

»cześć i sława« (2): CZęſtokroć ſie przydawa: iż niektórzy z rodzáiu ſzlácheckiégo/ iákoby vtrátnicy czći y ſławy ſwéy [prodigi honoris et famae ipsorum JanStat 621] [...] dobrowolnie vćiekáią z króleſtwá SarnStat 701, 796.

Wyrażenie przyimkowe: »przeze, beze czci« = honore privatus, infamis JanStat (14 : 5): á kthoby przyſzedł do ſądu w więtſzym poczćie niż s świádki/ tákowe ſkázuiem bezeczći UstPraw I4; Trzykroć w złodzieyſtwie álbo łupie ználeziony, przezeczći ieſt. SarnStat 701, 29, 74, 219, 572, 595 (18).
b. Godność kobieca; dziewictwo (12): LibMal 1552/169v; Iz ſie ten łotr ſmiał pokuſić Cżo mey ćczy miało obruſzyć Ktorą ioko [!] oko w głowie Aſnadz więczey ważą ſobie RejJóz F8, F8, G7, H2v; BielKron 320; z płácżem wielkim pocżęłá iego prośić/ áby racżył krolewnie cżeść przy niey zoſtáwić HistRzym 20v, 21.
Zwroty: »bronić swojej czci« (1): A gdy ią chciał poniewolić Wulkan/ broniłá ſwoiey cżći BielKron 23.

»cześć zachować; cześć zachowana« (1; 1): A thy ieſliś ſláchetny/ pomoż mi moię cżeść záchowác HistRzym 21, 25v.

Wyrażenie: »cześć panieńska« (1): Uthore poſzwyącenye bylo w [...] ſyna bozego począczyu wktorym duch ſzwyąty tak yą napelnyl yſz doſtoyna byla począcz otrzymawſzy czeſzcz panyenſką PatKaz III 96v.
c. Cnota; decus Modrz (6): Iáko záśię leniwi/ nieumieiętni/ nieuſtáwicżni á płochey myśli ludźie/ ktorych żadna cżeść do sławy niepobudza [quos nullum stimulat gloriae decus]/ niemogą być ochotni/ áni pożytecżni ModrzBaz 116; KochFrag 45.
Szeregi: »cześć a przystojność« (1): Słowá y ſpráwy wſzytki ich/ niechayby ſtoſowáli ku cżći á przyſtoynośći ModrzBaz 10.

»cześć a (i) sława« (2): Siłá yeſt tákich ludzi/ ktorzy miłuyąc cżesc á ſlawę/ cnotliwe á vbogye [żony] ſobye poymuyą. GliczKsiąż P7; ModrzBaz 14v.

Wyrażenie przyimkowe: »bez czci« (1): co gánią/ to dobre: co chwalą/ to złe: co podnoſzą/ to bez cżći. BielKron 186.
12. Może kosztowności kościelne [cf CHWAŁA znacz. 2. a. γ.] (1): dáleko więtſza ieſt do nieſzczęśćia przyczyná/ gdźie wiele ieſt w woyſku tákich/ ktorzy kośćioły Bożé połupili/ ábo do tego przyczyny dáli/ ábo w niedowiárſtwie y herezyey ze czći ſwey P. Bogá wſzechmocnego łupią SkarKazSej 686a..
*** Bez wystarczającego kontekstu (45): Decus, czescz BartBydg 39b; Adoria, idem quod Gloria, Sławá. Cześć. Mącz 3c; Laus, Chwałá/ cześć. Mącz 186a; Nomen aliquando significat, Sławę/ Cześć/ Doſtoyność/ Záchowánie/ wźiętość/ Zácność. Mącz 249b; Ornamentum, Cześć y okazánie łáski/ álbo dobrodzieyſtwá. Mącz 269c, 79d, 89a, 146d, 157c, 167c (14).
Wiele przykładów trudnych do jednoznacznego zakwalifikowania; zwłaszcza płynne granice między znacz. 1 i 3 oraz 6, 7, 8, 10 i 11.

Synonimy: 1. chwała, sława; a. błogosławienie, chwalenie, chwała, nabożeństwo, pokłona, posługa, służba; 2. banie się, bojaźń, powaga, szanowanie; 3. chwała, kościoł, reliija, wiara; 4. chwała, dostojność, godność, jasność, majestat, moc, możność, wielmożność, wszechmocność, zacność; 6. poczciwość, powaga, poważenie, szacunek, waga, zachowanie; a. β. bankiet, biesiada, czczenie, czestowanie, czta, gościna, kołacyja, podejmowanie, uczta; 7. chłuba, chwała; 8. dostojeństwo, dostojność, godność, moc, urząd; 9. stan; 10. chwała, zaszczyt; 11. poczciwość, sława; b. cnota, dziewictwo, panieństwo, poczciwość; c. cnota, zacność.

Cf CZESNOŚĆ, NIECZEŚĆ

KW