[zaloguj się]

BANIE SIĘ (2) sb n

banie się Calep, banie Mącz.

a pochylone; e prawdopodobnie pochylone.

Fleksja
sg
N bånié
G båniå sie

sg N bånié (1).G båniå sie (1).

stp, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. bojaźń.

1. Doznawanie uczucia strachu; lękanie się; trepidatio Mącz (1). Trepidatio, Boyaźń/ banie álbo boyaźliwe kwápienie. Mącz 463b.
2. Czczenie, poważanie, szacunek (1):
Szereg: »cześć i banie sie«: Verendus – Godni czczi y baniąſie. Calep 1112b.

Synonimy: 1. bojaźń; 2. cześć.

Cf BAĆ SIĘ

LZ