[zaloguj się]

CZESTOWANIE (6) sb n

czestowanie (4), częstowanie (2); czestowanie Leop, BielKron, Mącz, OrzQuin; częstowanie GroicPorz, LatHar.

Pierwsze e oraz a jasne; -o- (1) OrzQuin, -ó- (1) Mącz; końcowe e pochylone.

Fleksja
sg pl
N czestowaniå
G czestowaniå
A czestowanié czestowaniå
L czestowaniu

sg G czestowaniå (1).A czestowanié (2); -é (1), -(e) (1).L czestowaniu (1).pl N czestowaniå (4).A czestowaniå (1).

stp notuje, Cn w innych znaczeniach, Linde bez cytatu s.v. czestować.

Podejmowanie, goszczenie, zwlaszcza jedzeniem i piciem (6): ieſli [prokurator] nie będźie widźiał częſtey poczty/ podárzenia/ częſtowánia/ bárzo zlęnieie w twey ſpráwie GroicPorz dd3; LatHar 255.
Wyrażenie: »czestowanie gości« (1): Gdy Krol Darius po czeſtowaniu gośći ſpał/ trzei Komorniczy wźiely miedzy ſie Gadkę Leop 3.Esdr 3 arg.
W przen (1): gdyż mi oto ten Pan buduiąc wieżę tę/ ku poświącániu iey nie koſztownégo ná czeſtowánié twé nie zoſtáwił? OrzQuin M2v.
a. Uczta (2): Wierzynek [...] prośił tych wſzythkich ná cżeść do ſyebie. [...] A ty cżeſtowánia trwáły przes dwádźieśćiá dni. BielKron 375v.
Szereg: »cześć a czestowanie« (1): Odit populus Romanus privatam luxuriam, [...] Lud Rzimski ma w nienawiśćy hoyne czći á czeſtówánia domowe Mącz 201c.

Synonimy: bankiet, biesiada, czczenie, cześć, czta, gościna, kolacyja, uczta.

Cf CZESTOWAĆ

KW