[zaloguj się]

[CUDORNY ai

Fleksja

V sg m cud(o)rny.

stp, Cn, Linde brak.

Piękny, cudowny: Zdrow bądź też bárzo dźiwny wſſechmocny y śliczny/ cudorny [piękny OpecŻyw 18] y miłoſny á wſſytek lubiezny OpecŻywWiet C2.

Synonimy cf CUDNY.

Cf CUDNY, CUDOWNY]

MK