[zaloguj się]

CZESTOWAN (14) part praet pass impf

czestowan, czestowany (11), częstowan, częstowany (3); czestowan(y) BielKron (7), Mącz (3), StryjKron; częstowan(y) StryjWjaz (2), ReszList.

czestowan, częstowan (7), czestowany (3), czestowan, częstowan a. czestowany, częstowany (4); czestowan, częstowan BielKron (4), StryjWjaz (2), StryjKron, czestowany Mącz (3).

e oraz o jasne; w formach niezłożonych a pochylone, w formach złożonych i N pl m pers a jasne.

Fleksja
sg
mNczestowån, czestowany fNczestowåna
pl
N m pers czestowani

sg m N czestowån (6), czestowany (3); ~ (praed) czestowån (6).f N (praed) czestowåna (1).pl N m pers czestowani (4).

stp, Cn, Linde brak.

Podejmowany, goszczony; tractatus Mącz (14): roſkazal Kſiążętom ſwoim/ áby poſeł y wſzyſcy iego cżeſtowáni byli BielKron 453v, 408v, 446; Tractatus, Spráwowány/ hándlowány/ też czeſtowány/ czczony. Mącz 461a, 461a; StryjWjaz B; przyieli dwáy iákoby pielgrzymi do ſzpitalá/ przyięći z chęćią/ y wedla obycżáiu cżęſtowáni ReszList 171.
Wyrażenie: »czestowan hojnie« [szyk 1 : 1] (2): Mącz 461a; Támże Krol y názáiutrz był cżęſtowan hoynie StryjWjaz C3v.
Szeregi: »czestowan i (a) darowan« [szyk 2 : 1] (3): krol Fráncuſki Fráńćiſzek ziechał ſie s krolową Máryą v Kámeraku/ gdzye tám byłá známienicie od niego cżeſtowaná y dárowaná BielKron 191, 162, 357v.

»przyjęt i czestowan« (1): Gdy ſtąpił do ich źiemie/ był od nich wdźięcżnie przyięt y cżeſtowan BielKron 443v.

a. Raczony jedzeniem i piciem (1): podnieſiony potym [Stefan wojewoda] z ziemie od Krolá y [...] v stołu poſádzon/ y doſyć vtćiwie czeſtowan StryjKron 662.

Synonimy: czczon, podejmowan.

Cf CZESTOWAĆ

KW