[zaloguj się]
CZSNOTNOŚĆ   cf CNOŚĆ, CNOTA, CNOTLIWOŚĆ