[zaloguj się]

[CZTERZONOGI ai

Fleksja

G pl cztérzonogich.

stp, Cn brak.

Mający cztery nogi, czworonóg: gdy mu [Piotrowi] z Nieba spuſzczona byłá miſá/ pełna wſzelkich Zwierząt; czterzonogich/ brzucho chodnych/ y latáiących. HerburtArt 130 (Linde).

Cf CZWORNOGI, CZWORONOGI]

LZ