[zaloguj się]

CZWORONOGI (6) ai

Wszystkie o jasne.

Fleksja
sg
mNczworonogi nNczworonogi(e)
pl
N subst czworonogi(e)
G czworonogich
A subst czworonogi(e)

sg m N czworonogi (2).n N czworonogi(e) (1).pl N subst czworonogi(e) (1).G czworonogich (1).A subst czworonogi(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Mający cztery nogi; czworonożny; quadrupes Mącz, Cn; quadripes Cn (6): Picus olim dicebatur, Gryf/ czworonogi ptak. Mącz 299a, 335b.
Wyrażenie: »czworonogie zwierzę, bydło« [szyk 3 : 1] (3 :1): W cżłowiecże też pięć ſmyſłow y pięć też ieſt rodzaiow rzecży żywiączych/ Iako ſą Ludzie/ bydło cżworonogie/ robacztwo/ ptaczy/ riby. KłosAlg A3; Y odmienili chwałę nieśmiertelnego Bogá/ w podobieńſtwo obrázu człowieká śmiertelnego/ y ptakow/ y czworonogich zwierząt/ y gádźin [et quadrupedum et serpentium]. WujNT Rom 1/23, Act 10/12, 11/6.

Cf [CZTERZONOGI], CZWORNOGI

ZZie