[zaloguj się]

CZWORNOGI (2) ai

Teksty nie oznaczają ó; prawdopodobnie drugie o jasne.

Fleksja
sg
fNczwornogå
pl
G czwornogich

sg f N czwornogå (1).pl G czwornogich (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Mający cztery nogi; czworonożny; quadrupes ModrzBaz (2):
Wyrażenie: »zwierzę, bestyja czwornoga« [szyk 1 : 1] (1 : l): Ztąd potem popáśienie łąk gwałtowne: wydźieránie zboża y źwierząt/ ták cżwornogich/ iáko też pływáiących [et animantum tum quadrupedum tum natantium] ModrzBaz 142; żem też wżdy y ia ieſt cżłowiek [...] á nie cżwornoga niema beſtya dźika CzechEp 54.

Cf [CZTERZONOGI], CZWORONOGI

ZZie