[zaloguj się]

CZYSTOĆ (2) sb f

Fleksja

N sg czystoć (2).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Niewinność, nieskazitelność pod względem obyczajowym, wstrzemięźliwość seksualna; castitas Mymer1 (2): Mymer1 33v; gdiz zaden tego niemoże ſlubować czo wiego moczy nieieſt/ á czyſtoć nieiedno vczinkiem cieleſnim/ ale tez miſlą/ á ządzą nierządna bywa naruſzona SeklKat K2v.

Cf CZYSTOŚĆ, CZYSTOTA

BZ