[zaloguj się]

DADZĄCY (1) part praes act

Fleksja

N sg m dadzący.

stp s.v. dać, Cn, Linde brak.

Imiesłów od czasownika dać; ‘pozwalający: sequax bitumen, Ciągły kley/ dádząci ſie wliec. Mącz 384d.

Cf DAĆ, DAJĄCY

HJ