[zaloguj się]

DAMASZEK (132) sb m

Damaszek (124), damaszek (2), Dameszek (2), Damask (1), Darmeszek (1), Dumeszek (1), Dummeszek (1); Damask Leop; Dameszek : Darmeszek : Dumeszek : Dummeszek BudBib (2 : 1 : 1 : 1).

-sz- (123), -s- (9).

-am- (128), -ąm- (1).

Oba a jasne; teksty nie oznaczają é; e jasne.

Fleksja
sg pl
N Damaszek, damaszek, Damask damaszki
G Damaszku, Damaszka
D Damaszkowi, Damaszku
A Damaszek
I Damaszki(e)m
L Damaszku

sg N Damaszek, damaszek (12), Damask (1) Leop.G Damaszku (69), Damaszka (1); -u : -a Mącz (1 : 1).D Damaszkowi (2) RejPos, BudNT; Damaszku (1) HistHel.A Damaszek (7).I Damaszki(e)m (2).L Damaszku (36). pl N damaszki (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w. n-loc bez cytatu s.v. adamaszkowy.

1. n-loc. Miasto w Syrii; Damascus Vulg (130): FalZioł I 108a; RejKup P; Potym z onąd przyciągnąwſzy do Dámáſzku mężnie gi zwalcżył HistAl B7; zkrążywſſy á ſchodziwſfy Dámáſſek y Arábią/ wſtąpił był do Ieruzálem Leop *B2, Gen 15/2, 4.Reg 16/9, 10 [3 r.], 11, Is 10/9 (16); BibRadz Gen 14/15, 3.Reg 15/18, Act 9/2, 3, 2.Cor 11/32 (10); Dámáſzek miásto w Dámáſcenie powiećie/ ieſth známienite/ ktore mieyſcem náprzod innemu ná świećie nie da. BielKron 264v, 3 [3 r.], 83v, 85, 88 [2 r.], 113 (36); Mącz 77b, 276d; RejPos 172v, 282v [2 r.], 283 [3 r.], 283v [2 r.], 286; WujJud 70v; Niech ćię to cżytelniku nie obruſza/ iż cżáſem nápiſano Dámeſek/ Bo ták wkſięgách Iwreyſkich BudBib I [212] b marg; á posłał do Benhádádá krolá Arámſkiego/ ktory mieſzkał w Dármeſzku rzekąc BudBib 2.Par 16/2, 3.Reg 20/34, 4.Reg 16/9 [2 r.], 11 [2 r.], 12 (17); Ku Dámáſzku przez puſzcżą/ názad ſie obrácay. HistHel C4; BudNT Act 9/27, 22/5, 6, 26/12; CzechRozm 141v, 201; Y owſzem w Dámáſzku ledwie śmierći od żjdow vſzedł. SkarŻyw 82, 81 [2 r.], 250, 535 [3 r.]; WujNT Act 9/2, 3, 8, 10, 19 (20).
Zestawienie: »książę Damaszku« (2): Tegoż cżáſu Nárádyn kſiążę Dámáſzku/ chcąc Egipt pod ſwą moc podbić/ Syrácyná Hetmáná ſwego z wielkim ludem poſłał do Egiptu BielKron 179, 179.
2. Tkanina jedwabna, jednobarwna, wzór tkany innym splotem; purpura Damascena Mymer1 (2): pur:[pura] damaſcena Damaſżek. Mymer1 [312].
Szereg: »nie damaszki, ani złotogłowy« (1): Nie pomogą Dámáſzki ani Złotogłowy/ Ani owy pſtroćiny: lepſzy groſz gotowy. BielSjem 20.

Cf ADAMASZEK

JZ