[zaloguj się]
DARMIE   stp; Cn, Linde brak.

Cf DAREMNIE, DAREMNO, DARMO