[zaloguj się]

DESTYLOWAĆ (5) vb impf i prawdopodobnie pf

impf (3), impf a. pf (2).

destylować (3), dystylować (2); destylować Oczko (3); dystylować FalZioł, RejZwierc.

di- (2); -ti- (4), -ty- (1).

e oraz o jasne.

Fleksja
indicativus
praes
sg pl
3 destyluję destylują

praes 3 sg destyluję (1).3 pl destylują (1).part praes act destylując (2).part praet act destylow(a)wszy (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.: dystylować.

Poddawać oczyszczaniu przez podgrzewanie i skraplanie; demittere, destillare, distillare, elicere, humorem emittere, secernere, stillare, sublimare Cn [distillościekam, skapam, schodzę; distillarewódki palić albo zioła palić z siebie kropie puszczają Mącz 415c; ‒ kapam, na dół kapie Calep; destillarekapam Calep; osiąkam, osiąka co, ściekam, ścieka co skąddistillo Cn] [co] (5): Tuk koſci owcżich roſtopiony zolejkiem orzechowym przymieſzawſzy czukru białego/ po tym Diſtillowawſzy/ gdyby ktho pił/ tedy kamień wnątrz łamie FalZioł IV 2b; deſtylluiąc iáko gorzałkę w báni/ áby rury przez beczki ſzły Oczko 11, 2, 11.
Szereg: »palić a dystylować« (1): ná koniec ich [leków] y tám doſtáć nie mogą/ ále ie y z miedzi/ y z żelázá/ y cżáſem ze złotá palą á dziwnie diſtilluią. RejZwierc 60.

Synonimy: kapać, skapać, ściekać.

Cf DYSTYLOWANIE

AC