[zaloguj się]

DOHADYWAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

2 sg imp dohadywåj sie.

stp, Cn, Linde brak.

Domyślać się, odgadywać, zgadywać (z ukr.):
Zwrot: »ostatka się dohadywać«: To ieſt nawiętſzy rozum możeſz temu wierzyć/ Kto ſie vmie w ſwych ſpráwach nadobnie rozmierzyć. Oſtátká ſie dohádyway. RejZwierc A.

Synonimy cf DOGADAĆ SIĘ.

Formacje pochodne cf GADAĆ SIĘ.

Cf DOGADYWANIE

BZ