[zaloguj się]

DOGADAĆ SIĘ (3) vb pf

dogadać się (3), [(ukr.) dohadać się (Linde).]

Zawsze sie.

o oraz końcowe a jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie); pierwsze a w inf jasne, w pozostałych formach pochylone.

Fleksja
inf dogadać sie
conditionalis
sg
1 m bym sie dogådåł

inf dogadać sie (1).fut 2 sg dogådåsz sie (1).con 1 sg m bym sie dogådåł (1).

stp, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.

Domyślić się, dociec, zgadnąć, zorientować się, dowiedzieć się dokładnie (3): Máłobym ſye niedogadał/ ále owo go mamy/ Lupus in fabula: o tobieć mówimy. OrzQuin B3v.

dogadać się czego z czego (1): czego ſye z podpiſánéy Summy hnet dogadaſz. OrzQuin A2.

dogadać się z czego (1): Aleć ſie zdrády wyſtrzegam/ Pierwych [ludzi] vpadki pámiętam: A z tych ſie łatwie dogádáć/ Co ſie może potym przydáć. BierEz R.

[Ze zdaniem dopełnieniowym: Ale ſkądby Roxolani/ Roſſanámi/ y Ruſſakami álbo Ruśią názwáni byli/ trudno ſie dohádać. StryjKron 112 (Linde).]

Synonimy: dobaczyć się, domniemać się, domyślić się, dorozumieć się, przejźrzeć, przyść.

Formacje pochodne cf GADAĆ SIĘ.

BZ