[zaloguj się]

DOMNIEMAĆ SIĘ (23) vb impf i prawdopodobnie pf

impf (2), pf a. impf (21); impf BielŻywGlab nlb 8 (3 pl praes), WujNT Luc 12/40 (2 pl praes).

domniemać się (15), domnimać się (8); domniemać się BierEz (2), PatKaz II, MiechGlab, HistAl, GroicPorz, BielKron, SkarŻyw (3), WujNT; domnimać się BielŻywGlab, HistRzym; domniemać się : domnimać się OpecŻyw (1 : 2), BielŻyw (1 : 2), Mącz (2 : 2).

sie (17), się (6).

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
inf domniemać się
indicativus
praes
pl
2 domniemåcie się
3 domniem(a)ją się
praet
sg pl
1 m m pers -smy domniemali się
3 m domniemåł się m pers domniemali się
f domniemała się m an

inf domniemać się (5).praes 2 pl domniemåcie się (1).3 pl domniem(a)ją się (1).praet 3 sg m domniemåł się (3). f domniemała się (1).1 pl m pers -smy domniemali się (1).3 pl m pers domniemali się (3).part praes act domniemając się (7), domniemajęcy się (1) HistRzym 18v.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI(XVIII) – XVII w.

Domyślać się, przypuszczać, spodziewać się, dorozumiewać się; augurari coniectura, capere coniecturam, iudicare Mącz (23): Bowiem mnodzi ludzie á zwłaſzcża gminu poſpolitego tak ſie domnimaią, iakoby ociec abo matka ktorzy nas na ſwiat wypuſcili byli prawi przodkowie naſzi. BielŻywGlab nlb 8; Mącz 20c, 34c; Wieſzli cżyiá corká ieſteś? Ktemu Tárſia iáko domnimáięcy ſie rzekłá: Strángwilowá/ á Dioniſia ieſt mátká moia. HistRzym 18v.

domniemać się czego (7): Ribitwi gdy ryby łowili/ Sieć ſwą z wody prowádzili: Y bárzo śię opieráli/ Ryb ſie wiele domniemáli. BierEz I3; BielKron 392v; Opinabilis [...] quod opinione consequi potest, To czego ſie łátwie może yeden domniemáć. Mącz 265d, 176c; SkarŻyw 59, 335; Y wy gotowi bądźćie: bo tey godźiny ktorey ſię nie domniemaćie [qua hora non putatis]/ Syn człowieczy przyidźie. WujNT Luc 12/40.

cum A cum inf (4): Ale onij zaſmucenij ij przeſtraſſenij będątz/ domniemali ſie ducha widzietz. OpecŻyw 169, 54v; PatKaz II 63v; HistAl C2v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [aby (4), (e) (4)] (8): Y nátychmiaſt śię domniemał/ Iże przez pſá tę ſzkodę miał. BierEz R4; OpecŻyw 32; BielŻyw 24, 26, 113; Atila domniemaiąc ſie abi na Eihyuſa Rzimianina wrozka vkazowała [...] nie kazał w połdnie w trąby ku potikaniu trąbić aże ku wiecżoru. MiechGlab 54; GroicPorz mm2v; Potym Tyryicycy ktorzy widzieli onego Mnichá z Porphiryą chodzącego/ gdy dziećię vniey vyrzeli/ domniemáli ſię iſz to był ſyn onego Mnichá SkarŻyw 100.

Synonimy: dobaczyć się, domyślać się, przypuszczać, spodziewać się.

Cf DOMNIMAJĄCY SIĘ, DOMNIMIEĆ SIĘ

SB