[zaloguj się]

DOGADYWANIE (1) sb n

Fleksja

G sg dogadywaniå.

stp, Cn, Linde brak.

Domysł, domniemanie, przypuszczenie: Lecż gdźie niemáſz żadnego dogádywánia [ubi coniecturae nullae sint] y przycżyny niewidźieć/ á wſzákże ſędzia zá pewne wie/ że tá rzecż inácżey ſię w ſobie ma/ niżli ktora ſtroná dowodźi ModrzBaz 90.

Synonimy: baczenie, dobaczenie, domniemanie, domyślanie się, dorozumienie, mniemanie, przebaczenie, sądzenie, rozum, ugadnienie, wyrozumienie, zdanie, zgadnienie.

Cf DOHADYWAĆ SIĘ

BZ