[zaloguj się]

DOMORODNY (1) ai

Fleksja

N sg m domor(o)dny.

stp, Cn brak, Linde także XVII w.: domarodny.

W domu urodzony, do domu należący, domownik; vernaculus Mącz, PolAnt: Vernaculus, Domo[ro]dny/ właſny/ wſzyſtko zwłaſzczá co w náſzym domu/ ziemi/ y oyczyznie vrodzonego yeſt. Mącz 485b; [Lecż ofiárownik gdy kupi duſzę zá cenę śrebrá ſwego/ ten ieść będzie święcone/ y domorodny iego [natus domus (marg) vernaculus (‒) eius]/ ci będą ieść chleb iego. BudBib Lev 22/11 (Linde).]

Synonimy: domownik, własny.

Cf [DOMARODAK], DOMORODAK

SB