[zaloguj się]

DOMORODAK (1) sb m

Fleksja
sg pl
N domorodåk
D domorodåk(o)m

sg [N domorodåk].pl D domorodåk(o)m.

stp, Cn, Linde brak.

1. Współobywatel, rodak:
Szereg: »tak domorodak jako obcy«: Niechay miedzy wámi będzie ſąd ſpráwiedliwy/ ták domorodakom iáko obcym [sive peregrinus sive civis peccaverit] Leop Lev 24/22.
2. [W domu urodzony, domownik:
Szereg: »domorodak, czeladnik«: Wſſelki mężcżyzná w narodziech wáſſych: ták domorodak, cżeládnik/ iáko y ſlugá kupiony [tam vernaculus quam emptitius]/ będzie obrzezan Leop Gen 17/12 (Linde błędnie s.v. domarodak).]

Synonimy: 1. domak, obywatel, rodak; 2. domak, domownik.

Cf [DOMARODAK], DOMORODNY

SB