[zaloguj się]
DOSTOJNIEŃSTWO  stp; Cn, Linde brak.

Cf DOSTOJEŃSTWO, DOSTOJNOŚĆ