[zaloguj się]

DRĄŻEK (36) sb m

e jasne.

Fleksja
sg pl
N drążek drążki
G drążk(o)w
A drążki
I drążki

sg N drążek (1).pl N drążki (4).G drążk(o)w (2).A drążki (28).I drążki (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Dem. oddrąg” ‘mocny pręt (36): Nádziáłał y drążkow [vectes] z drzewá Sethym/ pięć ku z ięćiu Forſtow/ ná iedney ſtronie Przybythku Leop Ex 36/31, Ex 36/32.
a. Laska do podpierania się przy chodzeniu lub skakaniu; szczudła; gralla Mącz; furculla Cn (1): Gralla, Pálcat álbo drążek którym ſie ydąc podpieráyą/ też o którym przes płoty álbo rowy skaczą. Mącz 148b.
b. Zawsze w pl.: Kije parzyste służące do dźwigania, przenoszenia ciężkich przedmiotów; vectes Wulg, Po!Ani; phalangae Calep (33): Leop Ex 25/13, 27 [2 r.], 30/4, 5, 35/arg; A wſzyſcy nádowcipnieyſzy miedzy wámi niech ſie zeydą/ á to wſzytko co Pan roſkazał ſpráwią. [...] Skrzynię theż y drążki do niey BibRadz Ex 35/12, Ex 35/13, 15, 16, Num 4/10, 11, 12, 14; Záś vcżyniſz drąſzki [vectes] zdrzewá Szyttymowego/ y powlecżeſz ie złotem. BudBib Ex 25/13, Ex 25/14, 15, 37/27, 28, Num 4/8 (16); Phalangae ‒ Wałki item, drązki. Calep 797a.

W połączeniu szeregowym (2): A thenći będźie ich vrząd przy poſłudze Przybythku zgromádzenia/ áby noſili Deſzczki od Przybytku/ Drążki [vectes']/ Słupy y Podſtáwki iego. BibRadz Num 4/31, Ex 35/11.

Synonimy: a. palcat; b. nosze, tragi.

KN