[zaloguj się]

DRWAL (1) sb m

Fleksja
sg
N drwål
D drwalowi

sg N drwål.[D drwalowi].

stp notuje, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) – XVIII w.

1. [Człowiek ścinający, rąbiący drzewo w lesie: Sukno drugie proste tejże czeladzi robotnej wyszej opisanej zamkowej i innym ‒ Piekarzowi libickiego sukna ulnas 6 [...] drwalowi ulnas 6 LustrKrak 188.]
2. Człowiek nieokrzesany, prostak: Durus oratione et moribus, Ták ná rzeczy yáko y ná obyczáyách gruby/ Niewdzięczny/ Drwal. Mącz 98a.

Synonimy: 2. dubiel, gbur, prostak.

Cf DRWOSZCZEP

KN