[zaloguj się]

DRYBUS (1) sb m

Fleksja

N sg drybus.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Naczynie do prania: Trua, Dribus/ potok/ álbo fáská do potaczánia chuſt należąca. Mącz 466d.

Synonimy: faska, potok.

Cf DRYFUS

KN