[zaloguj się]

[EGZAMINOWANIE sb m

Fleksja

G sg egzaminowaniå.

stp, Cn, Linde brak.

Rozpatrywanie, badanie; tu: badanie sprawy przez sąd kościelny [czego]: Stanął Hus przed Koncilium [...] dla ktorego cauſy exáminowánia/ przydáni ſą od Concilium 4 Theologowie/ Arcybiſkup y Biſkup także ieden/ dwá też przy nich Miniſtrowie/ á to ſie działo/ Roku Páńſkiego 1415 HerbOdpow xx5.

Synonim: badanie.

Cf [EGZAMINACYJA], EGZAMINOWAĆ]

AK