[zaloguj się]

EGZEKWOWANIE (2) sb n

Pierwsze i drugie e, o oraz a jasne; koneowe e z tekstu nie oznaczającego e.

Fleksja
sg
N egzekwowanie
G egzekwowaniå

sg N egzekwowanie (1).G egzekwowaniå (1).

stp, Cn, Linde brak.

Wykonywanie praw, wyroków sądowych (2):

egzekwowanie czego (1): Prózno Práwá czynić, króm exequowánia ich. SarnStat 163.

egzekwowanie na kogo (1): Ian Laſki [...] pierwſzy náſze práwá Polſkie roſtrzeláne ná kártach zgromádźił ſpołu y wytłocżyć dał/ [...] lecż nád wolą Sláchty wſzey vcżynił/ iż nápiſał w Statut Exequowánie ná ty ktorzy klątwy ná ſobie dáley roku trzymáią. BielKron 422v.

Cf EGZEKUCYJA, EGZEKWOWAĆ

MB