[zaloguj się]

EGZEMPLARZYK (2) sb m

Oba e jasne (tak w egzemplarz), a pochylone.

Fleksja
sg
G egzemplårzyka
A egzemplårzyk

sg G egzemplårzyka (1).A egzemplårzyk (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Dem. od,,egzemplarz(2):

Iron. (1): Nie z iednegom iákiego exemplarzyká/ [...] przekładał/ álem ſię ná wſze ſtrony [...] oglądał. Miałem oko ná Greckie a nie ná iedne kśięgi BudNT przedm dv.

Hipokor. (1): iáko [...] Hiſtorik [...] Egipſki [...] in lib. de regibus Egiptiorum piſze/ ktorego ią mam Exemplarzyk. StryjKron 11.

KK