[zaloguj się]

EGZERCYCYJUM (1) sb n

Fleksja

A pl egzercycyjå.

stp, Cn, Linde brak.

Zajęcie, ćwiczenie [exercitiumobieranie z robotą BartBydg; exercitiumćwiczenie Mącz 14c, Calep; ćwiczenie się exercitium Cn]: A Zeby Doktorowie/ Miſtrzowie/ Licencyaći/ Bákáłarze/ y Studenći Vniuerfitatis Krákowſkiéy przerzeczonéy/ ſwé Lektury/ Exercycia/ Akty [eorum lecturas, exercitia et actus doctrinarum JanStat 221] tym wolnióy y beſpieczniéy mogli ſpráwowáć [,,.] náſz dom [...] náznáczyliſmy. SarnStat 205.

Synonim: ćwiczenie.

AK