[zaloguj się]

EKSKOMUNIKACYJA (1) sb f

Fleksja

G pl ekskomunikacyj.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: ekskomunika.

Klątwa, ekskomunika; największa kara kościelna wykluczająca od korzystania i używania dóbr, łask i praw kościelnych; excommunicatio JanStat [excommunicatiowyrzucenie, odłączenie, baniowanie, wywołanie Calep; klątwa kościelna, wyklinanie; wyłączenie; wywołanie z ziemie, z ojczyzny, banicyja wszelkaexcommunicatio Cn]: O Klątwách [De interdictis et excommunicationibus JanStat 248] zá krzywdy, y imioná kośćielné wydánych. ABy wątpliwośći więcéy nie było około Interdiktów y Exkommunikáciy [de interdictis et excommunicatis JanStat 248]/ [...] My Alexánder Król [...] kazáliſmy wpiſáć tym porządkiem [...] Iż ći którzy Dźieśięćiny/ poſseſsię [kościelne] wydźieráią [...] tedy po trzech dni (ieſli ſzkód nie nágrodzą) w klątwę záraz ipſo facto wpadáią. SarnStat 226.

Synonimy: baniowanie, klątwa, odłączenie, wyklinanie, wyrzucenie, wywołanie.

AK