[zaloguj się]

ELEFANT (20) sb m

-ph- (12), -f- (8); -t (19), -th (1).

Pierwsze e duże albo z tekstów nie oznaczających é, drugie e jasne; -a- (13), -å- (7); -a- BielKron (3), Calep, KlonWor (5); -a- : -å- Mącz (1 : 6), BielSpr (3 : 1).

Fleksja
sg pl
N elefant elefantowie, elefanty
G elefantu, elefanta elefantow
D elefant(o)m
A elefanta elefanty
L elefancie elefanci(e)ch

sg N elefant (6).G elefantu [w znacz. 2.] Mącz (2), elefanta [w znacz. 1.] (1) BielKron.A elefanta (3).L elefancie (1).pl N elefantowie (2), [elefanty]. ◊ G elefantow (1).D elefant(o)m (1).A elefanty (1).L elefanci(e)ch (2).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
1. Słoń; elephas Mącz, Calep; anguimanus, elephantus, luca bos Mącz; [elephas, elephantussłoń Murm 42; elephanssłoń Mymer1 26v; barrus, elephassłóń Mącz 23c; słóńelephas, elephantus, barrus, bos luca Cn] (18): iedzą też mięſo Elefántá/ to ieſt Wſłoniá wielkiego BielKron 452, 452 [2 r.]; Elephantes fert Africa, W Africe ſie chowáyą Elephantowie Mącz 121d; [Antyjochus] ná Elefánćiech wieże przypráwiał drewniáne na ktorych bywáło ludźi niemáło z poćiſki y sſtrzelbą BielSpr 62, 41 [2 r.]; Calep 355a; KlonWor 63, 75 [4 r.]; [ma też sam ten kraj dziwnie wiele dzikich zwierzów, jako elefanty, dzikie tygry, lamparty, smoki okrutne, co barzo szkodzą PawłList 178].
[Przysłowie: z muchy vcżynił Elephántá MWilkHist L3.]
Szereg: »elefant, (a, albo) słoń« (5): Anguimanus, Elephant á Słoń. Mącz 10a, 23c, 101c, 198a; Elefantowie albo Słoniowie BielSpr 41 marg.
2. Kość słoniowa (2): Eboreus, Elephantowy/ To yeſt co z Elephantu yeſt. Mącz 98d, 101c.

Synonimy: 1. słoń, wsłoń; 2. »słoniowa kość«, »rog słoniowy«, »słoniowy ząb«.

TG