[zaloguj się]

EUCHITA (2) sb m

e prawdopodobnie jasne.

Fleksja
pl
N euchite
A euchity

pl N euchite (1).A euchity (1).

stp, Cn, Linde brak.

Członek sekty euchitów, czyli messalianów, rozpowszechnionej w IV w. w Syrii i Mezopotamii (nazywano ich również entuzjastami) (2): KromRozm I C4; [kościół] błędy kácerſkie, niſſczył/ [...] Adámiany/ kátháry/ Euchity/ Anyeliki [...] y wſlyſtkye ine brony pyekyelne z ich náukámi zwycyężył/ y tłumił KromRozm II v4v.

Synonimy: entuzyjasta, mesalijanin.

AKtt