[zaloguj się]

AARON (3) sb m

Tekst nie oznacza pochyleń; prawdopodobnie wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg
N aaron
I aaron(e)m

sg N aaron (2). I aaron(e)m (1).

Sł stp, Cn brak, Linde XVII – XVIIIw.: aaronowa broda.

bot. Roślina z rodziny obrazkowatych (3):
a. Arum maculatum L. Rost; obrazki; aaron, serpentaria FalZioł; [obrazki – aron, arum, aros Cn(2): vężownik ieſt duoiaki/ ieden więtſzy á drugi mnieyſzy/ więtſzy ma w ſobie droſzki podobne k wężowi [...] więthſzy Wężownik kthory zową Aaron ma liſcie ſzirokie FalZioł I 126b, 12d.
b. Arum italicum Mill. Rost; lisie jajka; iarus vel aaron minor, satyrion FalZioł; [lisie jajkaaaron Cn(1): KOziełki to ieſth Liſie iayka/ [...] ma liſth podobny liſthowi Liliowemu/ y kwiatki podobne kwiatkom Liliowym/ [...] Druga oſoba tego ziela ktore zową Aaronem też ma podobną włoſnoſć ſthymi Liſiemi iayki na ty choroby/ [...] á ma kwiatki pryżołtſze [!] FalZioł I 127b.

Synonimy: a. obrazki, wężownik więtszy; b. kokorzek, koziełki, lisie jajka.

IL