[zaloguj się]

[EŻBY cn

Teksty nie oznaczają é.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Wprowadza zdanie podrzędne:
1. Okolicznikowe celuaby: yus wziawiam [..,] Esby, gdys ssye tho stanye, wyerzilybysczie [Vulg: ut, cum factum fuerit, credatis loann 13/19] SprChęd 25; gdim czie [Seta] slal do vliczek rayskich, aby prossil boga, yscziby poslal Angiola swego, esbycz dal oleyv sdrzewa mylossierdzia kv pomazanyv cziala niego [Adama] SprChęd 144.
2. Podmiotoweaby: Agdyss wssego poslvstwa Odrzvczenye był grzech nassego pierwego oycza, potrzebissna bila, yssby vłeczono bylo przes prziyenczie drvgiego poslvssenstwa thego, yssby vssiteczno bylo, essby nyektho prziial nassą wssithką slvssbą. SprChęd 3.

Cf AŻBY, IŻBY]

MK