[zaloguj się]

FABRYKA (2) sb f

Pierwsze a jasne.

Fleksja
sg
G fabryki
A fabrykę
I fabryką

sg G fabryki (1).A fabrykę (1).[I fabryką.]

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

1. Budowla, to, co jest zbudowane [fabricamateria na budowanie, jako jest drzewo, cegła, wapno etc Mącz 113a; fabricatiobudowanie Calep; budowanie (opus), to co wystawionofabrica Cn] (1): Pruſka źiemiá rodna/ obfita/ oſiádła [...] Ma miáſthá wielkie nád morzem/ Krolewiec álbo Kinſzperk/ krolá niegdy Cżeſkiego Fábrykę. BielKron 291v.
2. Warsztat zwłaszcza kowalski, kuźnia [fabricakuźnica BartBydg; ‒ warstat ut fabrica ferrea, nakowadlnia ... etiam chytrość, wymysł albo zdrada Mącz 113a; warstatfabrica Cn] (1):
W przen (1): A ták X. K. niechay vważa/ iáko nieprzyſtoyne rzecży idą/ z tego iego árgumentu/ ktory z nowey fábryki Mistrzá ich Turrianá wykowány ná iego ſię háńbę [...] obroćić muśi. NiemObr 47.
3. [Umiejętność, sztuka a. wysiłek, nakład pracy: Wielka to krynica jest i głęboka, aż pod pachę człowiekowi i rybek małych dosyć tam najdzie, a też kanały znać wielką fabryką zbudowane, które szły od tej krynice do klasztora, który był Św. Hieronima na pustyni RadzPeregr 55.]

Synonimy: 1. budowanie; 2. kuźnia.

KK